ikonografie detailkomika ve středověkém výtvarném umění: opice utěšující králova pejska

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: OPICE UTĚŠUJÍCÍ KRÁLOVA PEJSKA

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto se medievisté ke komickým výjevům, zejména pak k těm v rukopisech stavějí různě. Pro některé je to pokus o vyjádření smyslu textu jiným způsobem. Jiní zase vnímají rozvernou výzdobu bordur manuskriptů jako dílka odvádějící pozornost od hlavního textu, jejichž autoři se inspirovali světskými radostmi, středověkým folklorem nebo dokonce ozvuky antického pohanství.

Intepretace středověkých výtvorů není možná bez práce s dochovanými písemnými prameny, které nám alespoň částečně napomáhají pochopit umělecky ztvárněné scény, které vyvolávají na našich tvářích úsměv. Rozumíme jim však správně? Ukážeme si to v rámci tohoto seriálu na vybraných příkladech.

Opice utěšující králova pejska

(Traictés de Pierre Salemon a Charles VI roy de France, Paříž, 1412–1415, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 165, fol. 4r)

Pierre le Fruitier, zvaný Salmon (doložen v letech 1396–1424) byl francouzský duchovní, dvořan a diplomat krále Karla VI. Pocházel ze skromných poměrů, ale dosáhl univerzitního vzdělání. Do králových služeb vstoupil asi v roce 1396. Krátce před rokem 1406 se pak stal královým sekretářem. Jako diplomat francouzského panovníka cestoval do Říma, Avignonu, Luccy nebo Pisy.

Do současnosti se hned ve dvou různých verzích dochoval jeho spis „Dialogy Pierra Salmona“, známý také jako „Traictés de Pierre Salemon a Charles VI roy de France“. První verze vznikla kolem roku 1409, druhá, upravená pak mezi roky 1412 až 1415. Bohatě zdobený exemplář prvního textu (tzv. Pařížský rukopis) je v současné době uložen v Bibliothèque nationale de France (Français 23279), manuskript druhé verze (tzv. Ženevský rukopis) je jedním z největších skvostů Bibliothèque de Genève (Ms. fr. 165).

Obě verze vznikly uprostřed stoleté války, v době, kdy probíhala „domácí válka“ mezi stranou Armagnaků a Burgunďanů a prohlubující se královo šílenství stále více podkopávalo panovníkovu prestiž.

Z hlediska našeho hlavního tématu je zajímavější Ženevský rukopis, který tvoří celkem 260 pergamenových listů o rozměrech 26,5 x 19 cm. Jeho text je velice „pestrý“. Na jedné straně je „knížecím zrcadlem“, na straně druhé sbírkou dopisů a autobiografií. Co se výzdoby týče, je méně iluminován. Najdeme v něm pouze tři velké miniatury a dvacet historických iniciál. Výzdoba rukopisu byla dokončena až ve 40. letech 15. století.

Druhá verze je sestavena z prologu (fol. 1r-3v), který obsahuje věnování, a čtyř částí. První dvě části (fol. 3v-77r) jsou v obou verzích totožné: první se formou králových otázek a odpovědí jeho rádce zabývá povinnostmi panovníka a jeho služebnictva, druhá je pak řadou otázek a odpovědí na teologická témata. Třetí část (fol. 77v-104v), pro historiky nejcennější, obsahuje líčení událostí, kterých byl autor svědkem během svých misií, a také přepis dopisů, které při těchto příležitostech odeslal nebo obdržel (jedná se o druh politických memoárů, kterým předchází list, v němž ho král o toto „líčení“ požádal). Pařížský rukopis končí dopisem burgundského vévody Jana Nebojácného papeži Alexandru V. z roku 1409. Dopisy v Ženevském rukopise jsou výběrem z těch, které se objevily již v první verzi, ale naproti tomu vyprávění pokračuje až do roku 1411. Poslední, zcela nová část (fol. 105r-258r) je dialogem mezi autorem a třemi dámami, které ho navštíví a ztělesňují Rozum, Víru a Naději. Tato část je pastišem Boethiova spisu „Filosofie utěšitelkou“.

Ženevský rukopis je známý hlavně díky miniatuře zachycující melancholickou pózu francouzského krále sedícího, či pololežícího na posteli (fol. 4r). Karel VI., jehož rysy tváře odpovídají jeho skutečné podobě, je znázorněn ve stavu slabosti, přesto je plný zájmu a diskutuje (svědčí o tom mimo jiné též gesto jeho pravé ruky) s vedle klečícím Pierrem Salmonem.

Celá iluminace je zajímavá. Za velice originální můžeme považovat prostorové pojetí scény, které ukazuje místnost definovanou v každém detailu a obklopenou dvěma sloupy a architrávem. Připomíná nám to pomyslné okno, kterým nahlížíme do rukopisu. Prostoru vévodí postel s nebesy v barvě královské modře poseté zlatými liliemi. Úchvatné jsou i další „detaily“, od křesla (židle) vedle postele, přes oděvy tří mužů na levé straně až po otevřené okno a výhled z něj.

A právě na foliu 4r narazíme na jeden detail, který při bližším pohledu působí docela komicky. Tím detailem je nenápadná dvojice domácích mazlíčků – opice a pejsek – před postelí. Pejsek téměř leží a opice vypadá, jakoby jej „drbala“ za krkem, což se pejskovi líbí. Vnímáme to však správně? Nemá tato scéna nějaký hlubší význam?

Je možné, že toto zobrazení musíme „číst“ zcela jinak. Pejsek s obojkem bohatě zdobeným rolničkami zde zřejmě symbolizuje nejen oblíbeného domácího mazlíčka, ale také samotného krále, kterého utěšuje vedle něj sedící opice s prostým obojkem kolem krku. Právě obyčejnost opičího obojku ukazuje, že se sice jedná o ochočeného domácího miláčka, ale jeho role není tak důležitá jako u bílého pejska. Pejsek navíc působí podobně jako francouzský král Karel VI. smutně, a možná právě proto jej opice drží kolem krku a snaží se jej utěšit. Opice zde stejně jako na mnoha jiných středověkých vyobrazeních přejímá, příp. napodobňuje lidské chování. Většinou však vůbec neví, proč tak činí.

Krotké a cvičené opice jsou zmíněny v mnoha středověkých textových pramenech a je místy těžké odhadnout, do jaké míry byly skutečnými domácími mazlíčky nebo byly chovány jako symboly postavení jejich majitele v panovnických a šlechtických menažeriích.

I když byly velice drahým domácím mazlíčkem, byly v západní Evropě běžně dostupné již od 12. století. Byly velice hravé, dokonce tak, že si hrály s jinými domácími mazlíčky. Často pak byla zmiňována jejich rychlost a místy nezkrotnost, proto se doporučovalo, aby byly připoutány k nějakému těžkému břemenu, které je v jejich pohybu přibrzdí. Daly se rovněž vycvičit, např. k metání kotrmelců a k dalším podobným kouskům. Vyobrazení domestikovaných opic je zachycují většinou s obojkem a řetězem.

Psi (pejsci) byli středověkými domácími mazlíčky par excellence. Charakteristickým znakem byla jejich malá velikost. Vyobrazení psů jsou zřídkakdy doprovázena písemným popisem a většina pramenů se omezuje na přídavná jména týkající se pouze jejich velikosti, barvy a délky srsti. Bílá barva srsti se v ikonografii objevuje nejčastěji, ale psi se vyskytovali ve všech barvách.

Byli vnímáni i jako ukázka luxusu, především pak ve spojení s bohatě zdobenými obojky, jak to vidíme i na naší iluminaci. Bohatě zdobené obojky byly symbolem společenského postavení. Obojky s rolničkami jsou pak jedním ze znaků domácích mazlíčků, i když byli také vyobrazováni jen s obyčejnými obojky nebo dokonce bez nich.

Zdobené obojky se ale neomezovaly pouze na psy. Bohatě, často i drahokamy poseté obojky mohli nosit i pro nás neobvyklí domácí miláčci, jakými byly např. ve středověku oblíbené veverky.

Marek Zágora

 

Předchozí díly seriálu:

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-rytir-bojujici-se-snekem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-divy-muz-zapasici-s-ceskym-heraldickym-lvem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zvedavci-z-kostela-sv-fides-v-conques/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zajic-slechticem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-prisera-s-vejirovityma-usima/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-akvamanile-s-nametem-aristotela-a-phyllis/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zapas-psa-s-kockou-ze-svatovitske-katedraly/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-hrad-lasky-%E2%80%93-psi-proti-zajicum/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-pohreb-lisaka-renarta/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-tanec-blaznu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-naha-zena-letici-na-falickem-zvireti/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-muz-s-nahym-zadkem-na-vezi-radnice/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-carodejinice-na-kosteti/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-ze-by-to-byl-tygr/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-iluminator-a-nezbedna-mys/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-ovineni-opicaci/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-strom-plodnosti/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-bal-svetlusek/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-%E2%80%9Enecekani-zvedavci%E2%80%9C/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-husy-jako-strazci-hradu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-lovec-na-strome/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-vevodovi-pejsci/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-kastrujici-se-bobr/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-kral-a-naha-lazebnice/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zena-vezouci-opileho-manzela-na-trakari/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-%E2%80%9Ekulturiste%E2%80%9C-adam-a-eva/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-giovannino-de-grassi-a-%E2%80%9Ejeho%E2%80%9C-rozverna-abeceda/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-souboj-opice-s-jednorozcem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-kolo-stesteny-aneb-jednou-jsi-dole-jednou-nahore/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru