na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy IV. – Cesty rytíře Jana z Mandevillu

Jedním z nejoblíbenějších spisů pozdního středověku byly „Cesty rytíře Jana z Mandevillu“, které byly dokonce populárnější než cestopis „Milión“ Marca Pola. Poprvé se objevil v roce 1356 nebo 1357. Byl často opisován a překládán, do současnosti se dochovalo asi 250 exemplářů ...


Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Der Landgrafensalter - nový svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

Anotace: Štýrskohradecká ADEVA vydala nedávno již pětadvacátý rukopis v rámci své jedinečné řady „Glanzlichter der Buchkunst“, v jejímž rámci jsou ve zmenšeném formátu představovány nádherné, převážně bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty, které již dříve byly vydány jako úplná faksimile. Nejnovějším manuskriptem je ...


Čtěte více

Luzern: Připravuje se faksimile Bamberského žaltáře (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition des Bamberger Psalters)

Lucernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího středověkého rukopisu, tentokrát Bamberského žaltáře, jehož originál se nachází v bamberské Státní knihovně (Staatsbibliothek, Msc.Bibl.48). Manuskript vznikl v období kolem let 1220-1230 buď přímo v Bamberku, nebo v Řezně. Obsahuje celkem dvě stě deset ...


Čtěte více

Luzern: Das Prachtevangeliar aus Mariengraden (Kunstbuch-Edition des Quaternio Verlags)

Švýcarské nakladatelství Quaternio vydává nejen faksimile nádherných, bohatě iluminovaných středověkých rukopisů, ale i reprezentativní umělecké publikace určené bibliofilům, v nichž jsou představovány další zajímavé památky středověké a renesanční knižní kultury. Nedávno vyšla publikace nazvaná „Das Prachtevangeliar aus Mariengraden. Ein Meisterwerk der salischen ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy III. – Liber viaticus

Nejvýznamnější knihovnou v České republice je Národní knihovna v Praze, neznamená to však, že pouze v jejích sbírkách se nacházejí nejcennější a nejzajímavější rukopisy. S Národní knihovnou srovnatelnou rukopisnou sbírku má Knihovna Národního muzea, v níž najdeme opravdové skvosty, o nichž ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy II. – Les Belles Heures du duc de Berry

Mezi největší bibliofily a mecenáše umění přelomu 14. a 15. století a pozdního středověku vůbec patřil Jan, vévoda z Berry (1340-1416), jenž proslul rovněž jako významný „politik“ a schopný diplomat. Nejznámějším rukopisem jeho bezpochyby fascinující knihovny jsou Přebohaté hodinky vévody z ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy I. - Zlatá bula

V roce 1356 vydal římský císař a český král Karel IV. nový, latinsky psaný říšský zákoník, který postupně vyhlásil na dvou říšských sněmech – prvních 23 kapitol v Norimberku 10. ledna 1356 a zbývajících osm pak v Metách 25. prosince téhož ...


Čtěte více

Luzern: Savojské hodinky - dokumentace (Quaternio Verlag Luzern - Die Faksimilemappe zur Edition der Savoy Hours)

Vydavatelství Quaternio ze švýcarského Lucernu, které se specializuje na vydávání originálům věrných faksimilií středověkých rukopisů, vydává faksimile dalšího nádherného a pozoruhodného manuskriptu, fragmentu tzv. Savojských hodinek, které i po téměř sedmi staletích fascinují nádhernými barvami a zářivým zlatem. U každé faksimilové edice ...


Čtěte více

Luzern: Vyjde faksimile rukopisu s básní Der Welsche Gast Thomasina ze Zerklaere (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition des Welschen Gasts)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile zajímavého středověkého rukopisu, skladby „Welscher Gast“ italského klerika Thomasina ze Zerklaere. Jedná se o významnou, německy psanou báseň s 15 000 verši o ctnostech a neřestech, o zacházení s pozemskými statky, chování u stolu, ...


Čtěte více

Luzern: Das Gebetbuch Kaiser Maximilians I. (Kunstbuch-Edition des Quaternio Verlags)

Nakladatelství Quaternio vydává vedle faksimilií nádherných, bohatě iluminovaných středověkých manuskriptů i reprezentativní umělecké publikace, v nichž představuje další zajímavé památky středověké a renesanční knižní kultury. Jako zatím poslední vychází dvousvazková publikace „Das Gebetbuch Kaiser Maximilians I.“ s podtitulem „Meisterhafte Zeichnungen der ...


Čtěte více

Luzern: Vyjde faksimile fragmentu tzv. Savojských hodinek (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition der Savoy Hours)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího nádherného a zajímavého středověkého manuskriptu, tentokrát fragmentu tzv. Savojských hodinek, které i po staletích fascinují nádhernými barvami a zářivým zlatem. Savojské hodinky jsou zlomkem neobvykle krásné modlitební knihy, která svou výzdobou předčila všechny, ...


Čtěte více

Luzern: Vratislavský žaltář – dokumentace (Quaternio Verlag Luzern - Die Faksimilemappe zur Edition des Breslauer Psalters)

Luzernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího středověkého manuskriptu, tzv. Vratislavského žaltáře, který je nádhernou ukázkou mobility středověkých umělců a kulturní výměny mezi jednotlivými oblastmi tehdejšího světa. Němečtí písaři napsali text, z Padovy pocházející Mistr Giovanniho di Gaibana pak vytvořil ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru