na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Darmstadt: Reprezentativní publikace Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England

Anotace: Wbg Edition vydalo v limitovaném nákladu 999 exemplářů reprezentativní publikaci „Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England“, která představuje proslulý románský Evangeliář Jindřicha Lva, jeden z nejkrásnějších rukopisů evropského středověku. Ten je zajímavý mimo jiné i tím, že se ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy IX. – Kniha o lovu Gastona z Foix

Mezi nejzajímavější osobnosti 14. století patří bezpochyby hrabě Gaston III. z Foix (1331-1391), nadaný literát a štědrý mecenáš, jehož obdivovali již jeho současníci, mezi nimi např. proslulý kronikář Jean Froissart, který strávil na jeho dvoře celých dvanáct týdnů. Na sídelním hradu ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VIII. – Bible Václava IV.

Nejvýznamnějším rukopisem, který se dochoval z proslulé soukromé knihovny římského a českého krále Václava IV., je nedokončený opis druhého nejstaršího překladu bible do němčiny, který vznikl v posledním desetiletí 14. století, i když nemůžeme vyloučit, že se na něm začalo pracovat ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VII. – Bamberská apokalypsa

Letos uplynulo patnáct let od chvíle, kdy bylo na seznam dokumentárního dědictví Paměť světa UNESCO zapsáno deset manuskriptů, které vznikly v letech 970-1020 ve skriptoriu benediktinského kláštera Reichenau v Bodamském jezeře. Jedním z nich je proslulá Bamberská apokalypsa, jejíž originál se ...


Čtěte více

Luzern: Faksimile Sternbilder der Antike (Sternbilder der Antike – neue Faksimile-Edition des Quaternio Verlags Luzern)

Luzernské vydavatelství Quaternio vydá pod názvem „Sternbilder der Antike“ faksimile rukopisu, který je pozoruhodným svědectvím zájmu vzdělaných duchovních o astronomii v období raného středověku. Hlavním textem manuskriptu je latinský překlad didaktické básně astronomického obsahu „Jevy na nebi“ řeckého epického básníka Aráta ze ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VI. - Vyšehradský kodex

Vyšehradský kodex zvaný též Korunovační evangelistář krále Vratislava je nejcennějším rukopisem nacházejícím se na našem území a zároveň výjimečnou památkou středověké knižní kultury. Označení poslední perikopy „In die ordinationis regis“ (V den korunovace krále) naznačuje, že byl dokončen k povýšení českého ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy V. – Kodex Manesse

Jedním z nejproslulejších středověkých rukopisů světa je Kodex Manesse, který bývá označován i jako Velký heidelberský zpěvník. Jedná se o nejbohatší a nejreprezentativnější sbírku středo-hornoněmeckých básní a písní, která se dnes nachází v Univerzitní knihovně v Heidelbergu (Cod. Pal. Germ. 848). Manuskript ...


Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Lantkraběcí žaltář - nejnovější svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

V roce 1992 vydalo vydavatelství ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) ze Štýrského Hradce v rámci své řady CODICES SELECTI úplné faksimile tzv. Lantkraběcího žaltáře, rukopisu, který je výjimečný mimo jiné i tím, že je v něm vyobrazení prvního českého dědičného krále ...


Čtěte více

Luzern: Schätze der Reichenauer Buchmalerei – kazeta s faksimilovými listy z otonských manuskriptů (Faksimile Kassette des Quaternio Verlags)

Před patnácti lety bylo na seznam dokumentárního dědictví Paměť světa UNESCO zapsáno deset manuskriptů, které vznikly v letech 970-1020 ve skriptoriu benediktinského kláštera Reichenau. Švýcarské vydavatelství Quaternio připravuje vydání jedinečné kazety s deseti, originálům věrnými faksimilovými listy s nejkrásnějšími iluminacemi. Klášter Reichenau ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy IV. – Cesty rytíře Jana z Mandevillu

Jedním z nejoblíbenějších spisů pozdního středověku byly „Cesty rytíře Jana z Mandevillu“, které byly dokonce populárnější než cestopis „Milión“ Marca Pola. Poprvé se objevil v roce 1356 nebo 1357. Byl často opisován a překládán, do současnosti se dochovalo asi 250 exemplářů ...


Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Der Landgrafensalter - nový svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

Anotace: Štýrskohradecká ADEVA vydala nedávno již pětadvacátý rukopis v rámci své jedinečné řady „Glanzlichter der Buchkunst“, v jejímž rámci jsou ve zmenšeném formátu představovány nádherné, převážně bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty, které již dříve byly vydány jako úplná faksimile. Nejnovějším manuskriptem je ...


Čtěte více

Luzern: Připravuje se faksimile Bamberského žaltáře (Quaternio Verlag Luzern - die Faksimile-Edition des Bamberger Psalters)

Lucernské vydavatelství Quaternio připravuje k vydání faksimile dalšího středověkého rukopisu, tentokrát Bamberského žaltáře, jehož originál se nachází v bamberské Státní knihovně (Staatsbibliothek, Msc.Bibl.48). Manuskript vznikl v období kolem let 1220-1230 buď přímo v Bamberku, nebo v Řezně. Obsahuje celkem dvě stě deset ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru