na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Das Tacuinum Sanitatis – poslední svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

Štýrskohradecká ADEVA představila v rámci své edice „Glanzlichter der Buchkunst“ již šestadvacet rukopisů, které vyšly původně jako úplné faksimilie v reprezentativní řadě CODICES SELECTI. Jednotlivé, bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty jsou prezentovány ve zmenšeném formátu a zatím posledním z nich ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy XIII. – Historia plantarum římského a českého krále Václava IV.

Římský a český král Václav IV. z rodu Lucemburků, od jehož úmrtí letos uplyne 600 let, proslul jako bibliofil. Jeho knihovna byla na přelomu 14. a 15. století jednou z největších ve střední Evropě. Bohužel se do současnosti dochoval jen její ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy XII. – Kostnický exemplář Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richentala

Loni uplynulo šest set let od ukončení kostnického koncilu (1414-1418), jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách křesťanství i západní civilizace. Velký podíl na jeho úspěchu měl tehdejší římský a uherský král Zikmund Lucemburský. Byl to právě syn Karla IV., který se ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy XI. – Vídeňský astrologicko-astronomický sborník Václava IV.

Římský a český král Václav IV. byl velice vzdělaný a inteligentní, ale více než panování se věnoval lovu a bibliofilii. Vlastnil jednu z největších knihoven ve střední Evropě, do které bezpochyby převzal i rukopisy, které původně patřily jeho otci Karlu IV. ...


Čtěte více

Štýrský Hradec (Graz): Das Tacuinum Sanitatis - nový svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

Anotace: Štýrskohradecká ADEVA vydala další, již dvacátý šestý manuskript v rámci své řady „Glanzlichter der Buchkunst“, která představuje ve zmenšeném formátu bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty, které již dříve byly vydány jako úplná faksimile. Nejnovějším rukopisem je Tacuinum Sanitatis, který vydala ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy X. – Velislavova bible

Mezi nejzajímavější manuskripty 14. století patří proslulá Velislavova bible. Jedná se o rukopis českého původu, jenž vznikl v polovině 14. věku a dochoval se v téměř nezměněné podobě. Pouze pro pozdější vazbu byly jednotlivé pergamenové listy seříznuty na současnou velikost 30,7 ...


Čtěte více

Darmstadt: Das Große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies - faksimile tzv. Velkého erbovníku Řádu zlatého rouna (wbg Edition)

Wissenschaftliche Buchgesellschaft vydala pod názvem „Das große Wappenbuch der Ritter vom Goldenen Vlies“ překlad práce známého francouzského historika, heraldika a odborníka na symboliku barev Michela Pastoureaua. Ve francouzském originálu vyšla kniha „Le Grand Armorial équestre de la Toison“ na podzim 2017. Reprezentativní ...


Čtěte více

Darmstadt: Reprezentativní publikace Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England

Anotace: Wbg Edition vydalo v limitovaném nákladu 999 exemplářů reprezentativní publikaci „Das Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mathildes von England“, která představuje proslulý románský Evangeliář Jindřicha Lva, jeden z nejkrásnějších rukopisů evropského středověku. Ten je zajímavý mimo jiné i tím, že se ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy IX. – Kniha o lovu Gastona z Foix

Mezi nejzajímavější osobnosti 14. století patří bezpochyby hrabě Gaston III. z Foix (1331-1391), nadaný literát a štědrý mecenáš, jehož obdivovali již jeho současníci, mezi nimi např. proslulý kronikář Jean Froissart, který strávil na jeho dvoře celých dvanáct týdnů. Na sídelním hradu ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VIII. – Bible Václava IV.

Nejvýznamnějším rukopisem, který se dochoval z proslulé soukromé knihovny římského a českého krále Václava IV., je nedokončený opis druhého nejstaršího překladu bible do němčiny, který vznikl v posledním desetiletí 14. století, i když nemůžeme vyloučit, že se na něm začalo pracovat ...


Čtěte více

Nejkrásnější středověké rukopisy VII. – Bamberská apokalypsa

Letos uplynulo patnáct let od chvíle, kdy bylo na seznam dokumentárního dědictví Paměť světa UNESCO zapsáno deset manuskriptů, které vznikly v letech 970-1020 ve skriptoriu benediktinského kláštera Reichenau v Bodamském jezeře. Jedním z nich je proslulá Bamberská apokalypsa, jejíž originál se ...


Čtěte více

Luzern: Faksimile Sternbilder der Antike (Sternbilder der Antike – neue Faksimile-Edition des Quaternio Verlags Luzern)

Luzernské vydavatelství Quaternio vydá pod názvem „Sternbilder der Antike“ faksimile rukopisu, který je pozoruhodným svědectvím zájmu vzdělaných duchovních o astronomii v období raného středověku. Hlavním textem manuskriptu je latinský překlad didaktické básně astronomického obsahu „Jevy na nebi“ řeckého epického básníka Aráta ze ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru