na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 11. část: Válka s Matyášem Korvínem (1468–1471)

Do nejvážnějšího vojenského konfliktu se dostal Jiří z Poděbrad se svým bývalým zetěm, uherským králem Matyášem Hunyadim, zvaným Korvín. Jejich osudy se poprvé protnuly ve druhé polovině 50. let 15. století, kdy se Matyáš dostal do Prahy jako vězeň krále Ladislava ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 12. část: Smrt a pohřeb krále dvojího lidu (1471)

Do současnosti se nám dochovalo jen několik svědectví Jiříkových současníků o tom, jak „husitský“ král vypadal. Jedná se o velice důležité zprávy, protože jejich autory jsou muži, kteří se s českým panovníkem osobně setkali. Všichni pak svorně informují o jeho tloušťce. Autorem ...


Čtěte více

ELEONORA AKVITÁNSKÁ – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část I.: Původ a sňatek

Osobnost dědičné akvitánské vévodkyně Eleonory, která se stala nejprve francouzskou a poté anglickou královnou, byla výjimečná již ve své době a na přitažlivosti neztrácí dodnes. Není tomu tak jen kvůli jejímu vysokému společenskému postavení, ale především díky celoživotní energii a ctižádosti, ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část II.: Francouzská královna

Eleonora Akvitánská se přestěhovala na pařížský královský dvůr se svou sestrou Petronilou a doprovodem, jehož velikost nelze odhadnout. Přinesla si s sebou rodný jazyk, jímž byla okcitánština, ačkoli velmi pravděpodobně dobře rozuměla i staré francouzštině. Své nové působiště obohatila zejména o ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část III.: Druhá křížová výprava

Křižácké vojsko pod velením francouzského krále se počátkem léta roku 1147 vydalo na pochod do Konstantinopole. Cesta po souši byla zvolena po dohodě s římským králem Konrádem III., který doufal, že účast na křížové výpravě mu získá větší respekt v říši ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část IV.: Od francouzské koruny k anglické

Koncil v Beaugency ukončil Eleonořinu kariéru francouzské královny a učinil ji znovu plnohodnotnou akvitánskou vévodkyní. Anulaci sňatku si ctižádostivá mladá žena předsevzala již v Antiochii a byla to právě ona, komu se podařilo po čtyřech letech dosáhnout cíle. Jednalo se o ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204: část V.: Anglická královna

Eleonora Akvitánská stanula po boku svého druhého manžela Jindřicha II. Plantageneta (1154–1189) v čele ohromné říše, jež zahrnovala Anglii, Normandii, Anjou, Bretaň a Akvitánii a je nazývána „anjouovským impériem“. Nejednalo se zdaleka o jednotný státní útvar, naopak byla tato panství spojena ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část VI.: Vzpoura proti manželovi

Ve druhé polovině 60. let pravděpodobně ochladly vztahy mezi Jindřichem II. a Eleonorou Akvitánskou. Anglická královna překročila čtyřicítku a můžeme se domnívat, že přestala být atraktivní pro mnohem mladšího manžela, jenž jí ostatně zdaleka nebyl věrný. Není doložena její přítomnost na ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část VII.: Královna v zajetí

Ve válce rozpoutané v letech 1173–1174 se Jindřichovi II. podařilo uhájit postavení svrchovaného vládce anjouovského impéria. Mírová smlouva uzavřená 30. září 1174 v Montlouis obnovila předválečné poměry. Po formální stránce byla uzavřena mezi anglickým panovníkem a jeho syny, zatímco Ludvík VII. ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část VIII.: Osvobozená Eleonora

Jindřich II. zemřel 6. července 1189 a novým anglickým králem se stal Eleonořin oblíbený syn Richard, zvaný Lví srdce (1189–1199). Pro uvězněnou královnu to znamenalo nejen osvobození, ale rovněž možnost zaujmout na politické scéně postavení, jež jako manželka panovníka nikdy předtím ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204: část IX.: Eleonora a Richard

Berengaria Navarrská byla vzápětí po svém sňatku s Richardem korunována anglickou královnou. Jejich manželství se ukázalo jako nešťastné a zůstalo bezdětné, ať už byla na vině neplodnost či panovníkova převažující homosexuální orientace. Po skončení křížové výpravy se vraceli domů odděleně a ...


Čtěte více

Eleonora Akvitánská – příběh výjimečné královny (1122/1124–1204): část X.: Eleonora a Jan

Když Eleonora Akvitánská pochovala milovaného syna ve Fontevraudu, věděla, že se znovu musí vrátit na politickou scénu. Richard Lví srdce sice jmenoval na smrtelné posteli dědicem všech panství svého bratra Jana, ale zůstávalo otázkou, zda se jeho vůli podaří prosadit. Dědický ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru