na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 12. část: Smrt a pohřeb (1378)

Na začátku dubna 1378 dorazil císař Karel IV. do Prahy ze své poslední velké diplomatické cesty, která mířila do Francie. I když byl nemocný, netušil, že má před sebou pár posledních měsíců života. Dna mu již delší dobu ztěžovala pohyb a ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 11. část: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378)

Na přelomu let 1377 a 1378 podnikl římský císař a český král Karel IV. svou poslední velkou diplomatickou a hlavně neočekávanou cestu, která mířila do jeho oblíbené Francie. Přes pokročilý věk i bolestivé onemocnění dnou se společně se svým nejstarším synem ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 10. část: Karel IV. a ženy (1316-1378)

V životě římského císaře a českého krále Karla IV. hrály velice významnou roli ženy. Nemáme na mysli pouze jeho čtyři manželky, které měly zajistit pokračování rodu a Karlovy vlády, ale i další ženy, které více či méně ovlivnily jeho osobnost a ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 9. část: Narození dědice (1361)

Římský císař a český král Karel IV. se stejně jako všichni panovníci snažil zajistit pokračování svého rodu a tím i vlády. Chtěl mít pokud možno velice početné potomstvo, zejména pak syny, kteří by zároveň navazovali na jeho dílo. Ve srovnání s konkurenčními ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 8. část: Zákonodárcem (1355-1356)

Karel IV. navazoval v mnohém na své předchůdce, zejména pak svého děda z matčiny strany Václava II. z rodu Přemyslovců. Na počátku 50. let 14. století se pokusil prosadit zemský zákoník. Přihlásil se tak k ideji božského původu práva i královské ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 7. část: Římským císařem (1355)

Karel Lucemburský jako římský král samozřejmě počítal s císařskou korunovací, i když věděl, že cesta za císařským titulem nebude lehká. Na konci léta 1354, když dostatečně stabilizoval svou pozici v Říši, dospěl k závěru, že nastala správná doba vydat se na ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 6. část: Rok 1348

Z hlediska státnického je jedním z nejvýznamnějších roků Karlovy vlády jako římského a českého krále rok 1348. V tomto roce se uskutečnil Karlův největší zakladatelský počin, kterým bylo založení Nové Města pražského ze dne 8. března 1348. Rozsáhlý areál byl vytyčen ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 5. část: Římským a českým králem (1346)

Papež Kliment VI., kterým se stal Karlův přítel Pierre de Rosières, začal vážně uvažovat o volbě nového římského panovníka, přesněji protikrále. Hlavním kandidátem se stal kralevic Karel. V roce 1343 získal český král Jan Lucemburský od papeže závazný slib, že Karlovu ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 4. část: Lucemburské dvojvládí (1333-1346)

Poté, co se v září 1333 setkal Karel Lucemburský v Meranu s představiteli českých pánů, rozhodl se pro návrat do Čech. Český král Jan Lucemburský s jeho odjezdem souhlasil. Kralevic Karel pak vstoupil do Prahy 30. října 1333 a krátce po ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 3. část: Italské intermezzo (1331-1333)

Na počátku třicátých let začal český král Jan Lucemburský uskutečňovat svůj italský plán. Na Apeninský poloostrov se vydal jako exponent Ludvíka Bavora. Vystupoval jako říšský vikář a vstupoval do jednotlivých měst, která ho nadšeně vítala (Brescia, Bobbio, Como, Novara, Pavia, Vercelli, ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 2. část: Dětství v Paříži (1323-1330)

V neděli 4. dubna 1323 odjel kralevic Václav z Křivoklátu. Cílem jeho cesty byla Paříž, kam dorazil ještě před polovinou měsíce května. Bylo tam pro něj přichystáno slavnostní oblečení, které mu pořídil jeho otec Jan Lucemburský. Blížil se Hod boží svatodušní. Hod ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 1. část: Rané dětství (1316-1323)

Na počátku 14. století zaznamenal nebývalý politický vzestup rod Lucemburků. V roce 1308 se stal trevírským arcibiskupem Balduin Lucemburský a jeho bratr Jindřich byl zvolen římským králem. O rok později k novému římskému králi dorazili opati Zbraslavského a Sedleckého kláštera, kteří ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru