na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

VÁCLAV II. 1271/1305: Život českého a polského krále Václava II. 1. část: Narození a dětství (1271–1283)

Na konci září uplyne sedm set padesát let od narození českého a polského krále Václava II., předposledního Přemyslovce na českém trůnu a jednoho z nejvýznamnějších středověkých vladařů, který postupně vystoupil ze stínu svého mocného otce, Přemysla Otakara II. (asi 1233–1278). Jediný manželský ...


Čtěte více

Historik Jiří Jurok: Co v Čornejově knize Jan Žižka nebylo

Tento článek není recenzí ani kritikou vynikající, přínosné a dobře napsané knihy Petra Čorneje, Jan Žižka, Život a doba husitského válečníka, Praha 2019. Naopak je shrnutím dosud neznámých poznatků z autorových nejnovějších studií a zvláště poslední věnované Janu Žižkovi: Jan Žižka ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 2. část: Po boku Hynce Ptáčka z Pirkštejna až do čela husitů (1436-1448)

Dá se předpokládat, že samotná krvavá bitva u Lipan i její výsledek ovlivnily tehdy čtrnáctiletého Jiříka z Poděbrad, i když nikdy nebudeme schopni odpověď přesně jak. Někteří historici hovoří v této souvislosti o pozdější Jiříkově diplomatické politice, kterou upřednostňoval před násilným ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 1. část: Narození a dětství (1420-1434)

Letos v dubnu si připomeneme šestisté výročí narození českého krále Jiřího z Poděbrad, který je známý především jako „husitský král“ nebo „král dvojího lidu“. I když si většinou připomínáme výročí spjatá s úmrtím jednotlivých vladařů, učiníme u krále Jiřího výjimku a ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 3. část: Pánem Prahy a zemským správcem (1448-1453)

Dne 3. září 1448 ovládl Jiří z Poděbrad pražská města, politicky nejdůležitější města v zemi, a postupně získal téměř neomezené pravomoci. Byl titulován jako „správce všech obcí k pravdě božích příchylných, zvláště měst pražských“. O dva dny později, 5. září se do ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 4. část: Za vlády krále Ladislava Pohrobka (1453-1457)

Třináctiletý Ladislav Pohrobek se vydal do Čech již v roce 1453. Po propuštění z moci svého příbuzného římského krále a později císař Fridricha III. se stal jedním z nejmocnějších středoevropských vladařů. Byl totiž nejen králem českým a uherským, ale vládl také ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 5. část: Volba českým králem (1458)

Po nečekaném skonu Ladislava Pohrobka se začala řešit otázka nejen nového českého, ale i uherského krále. Její konečné řešení se nakonec jak u nás, tak i v Uherském království stalo jednou z přelomových historických událostí. Ladislavovou smrtí se zároveň uvolnil i ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 6. část: Ženy v životě Jiřího z Poděbrad (1420–1471)

Také v životě českého krále Jiřího z Poděbrad hrály významnou roli ženy, především pak jeho obě manželky, Kunhuta ze Šternberka a Johana z Rožmitálu. V životě mnoha panovníků byla první významnou ženou jejich matka. Jiříkova matka ale dodnes zůstává velkou záhadou a ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 8. část: Boj s papežstvím (1462–1467)

Velice významnou roli nejen v životě krále Jiřího z Poděbrad hrála kompaktáta, soubor úmluv, které legalizovaly mírové soužití mezi katolíky a utrakvisty (husity). Kompaktáta byla zároveň důležitým, opěrným pilířem „království dvojího lidu“. Český král je považoval za hlavní zemský zákon. Vznik kompaktát ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 7. část: Synové Jiřího z Poděbrad (1442–1471)

Stejně jako všichni pozdně středověcí vladaři snažil se i Jiří z Poděbrad zajistit pokračování rodu v mužské linii. Potřeboval dědice, který, případně kteří by převzali jeho rozsáhlé majetky. Obě jeho manželky mu porodily celkem dvanáct dětí. Ze synů se dospělosti dožili ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 9. část: Jiříkův mírový projekt (1462–1464)

Jiří z Poděbrad byl na jedné straně typickým pozdně středověkým panovníkem, na straně druhé byl ale i mužem, jenž předběhl svou dobu. Jeho dvůr se stal významným diplomatickým centrem, kam byli zváni i talentováni cizinci, kteří vstoupili do králových služeb. Jedním ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 10. část: Cesta až nakonec světa a boj se Zelenohorskou jednotou (1465–1471)

Jiří z Poděbrad upozornil mírovým projektem nejen na sebe jako křesťanského panovníka, ale i na české země, a tak se rozhodl, že tomu podřídí i své další diplomatické plány. Jejich součástí byla i cesta druhého poselstva, které se na panovníkův příkaz vydalo ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru