na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Brno: Antropologická rekonstrukce tváře šamanky z Dolních Věstonic ve stálé expozici Pavilonu Anthropos

Centrum kulturní antropologie Historického muzea Moravského zemského muzea představuje trojrozměrnou antropologickou rekonstrukci podoby tváře pravěké ženy, a to podle originálu lebky z období před 30 tisíci lety nazvanou „Podoba Šamanky z Dolních Věstonic, DV III“. Projekt muzejní antropoložky Evy Vaníčkové a ...


Čtěte více

Praha: Historik a znalec francouzské kultury prof. Martin Nejedlý napsal knihu Pohleďte do zrcadla! o dvorské kultuře burgundského dvora 15. století

Prof. Dr. Martin Nejedlý působí v Ústavu českých dějin na Karlově univerzitě a věnuje se evropským kulturním dějinám. Koncem roku 2016 vyšla v pražskem nakladatelství Scriptorium jeho kniha Pohleďte do zrcadla! o dvorské kultuře burgundského dvora 15. století. Představuje příběhy života ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 12. část: Smrt a pohřeb (1378)

Na začátku dubna 1378 dorazil císař Karel IV. do Prahy ze své poslední velké diplomatické cesty, která mířila do Francie. I když byl nemocný, netušil, že má před sebou pár posledních měsíců života. Dna mu již delší dobu ztěžovala pohyb a ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 11. část: Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378)

Na přelomu let 1377 a 1378 podnikl římský císař a český král Karel IV. svou poslední velkou diplomatickou a hlavně neočekávanou cestu, která mířila do jeho oblíbené Francie. Přes pokročilý věk i bolestivé onemocnění dnou se společně se svým nejstarším synem ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 10. část: Karel IV. a ženy (1316-1378)

V životě římského císaře a českého krále Karla IV. hrály velice významnou roli ženy. Nemáme na mysli pouze jeho čtyři manželky, které měly zajistit pokračování rodu a Karlovy vlády, ale i další ženy, které více či méně ovlivnily jeho osobnost a ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 9. část: Narození dědice (1361)

Římský císař a český král Karel IV. se stejně jako všichni panovníci snažil zajistit pokračování svého rodu a tím i vlády. Chtěl mít pokud možno velice početné potomstvo, zejména pak syny, kteří by zároveň navazovali na jeho dílo. Ve srovnání s konkurenčními ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 8. část: Zákonodárcem (1355-1356)

Karel IV. navazoval v mnohém na své předchůdce, zejména pak svého děda z matčiny strany Václava II. z rodu Přemyslovců. Na počátku 50. let 14. století se pokusil prosadit zemský zákoník. Přihlásil se tak k ideji božského původu práva i královské ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 7. část: Římským císařem (1355)

Karel Lucemburský jako římský král samozřejmě počítal s císařskou korunovací, i když věděl, že cesta za císařským titulem nebude lehká. Na konci léta 1354, když dostatečně stabilizoval svou pozici v Říši, dospěl k závěru, že nastala správná doba vydat se na ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 6. část: Rok 1348

Z hlediska státnického je jedním z nejvýznamnějších roků Karlovy vlády jako římského a českého krále rok 1348. V tomto roce se uskutečnil Karlův největší zakladatelský počin, kterým bylo založení Nové Města pražského ze dne 8. března 1348. Rozsáhlý areál byl vytyčen ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 5. část: Římským a českým králem (1346)

Papež Kliment VI., kterým se stal Karlův přítel Pierre de Rosières, začal vážně uvažovat o volbě nového římského panovníka, přesněji protikrále. Hlavním kandidátem se stal kralevic Karel. V roce 1343 získal český král Jan Lucemburský od papeže závazný slib, že Karlovu ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 4. část: Lucemburské dvojvládí (1333-1346)

Poté, co se v září 1333 setkal Karel Lucemburský v Meranu s představiteli českých pánů, rozhodl se pro návrat do Čech. Český král Jan Lucemburský s jeho odjezdem souhlasil. Kralevic Karel pak vstoupil do Prahy 30. října 1333 a krátce po ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 3. část: Italské intermezzo (1331-1333)

Na počátku třicátých let začal český král Jan Lucemburský uskutečňovat svůj italský plán. Na Apeninský poloostrov se vydal jako exponent Ludvíka Bavora. Vystupoval jako říšský vikář a vstupoval do jednotlivých měst, která ho nadšeně vítala (Brescia, Bobbio, Como, Novara, Pavia, Vercelli, ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru