na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Historik Jiří Jurok: Co v Čornejově knize Jan Žižka nebylo

Tento článek není recenzí ani kritikou vynikající, přínosné a dobře napsané knihy Petra Čorneje, Jan Žižka, Život a doba husitského válečníka, Praha 2019. Naopak je shrnutím dosud neznámých poznatků z autorových nejnovějších studií a zvláště poslední věnované Janu Žižkovi: Jan Žižka ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 2. část: Po boku Hynce Ptáčka z Pirkštejna až do čela husitů (1436-1448)

Dá se předpokládat, že samotná krvavá bitva u Lipan i její výsledek ovlivnily tehdy čtrnáctiletého Jiříka z Poděbrad, i když nikdy nebudeme schopni odpověď přesně jak. Někteří historici hovoří v této souvislosti o pozdější Jiříkově diplomatické politice, kterou upřednostňoval před násilným ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 1. část: Narození a dětství (1420-1434)

Letos v dubnu si připomeneme šestisté výročí narození českého krále Jiřího z Poděbrad, který je známý především jako „husitský král“ nebo „král dvojího lidu“. I když si většinou připomínáme výročí spjatá s úmrtím jednotlivých vladařů, učiníme u krále Jiřího výjimku a ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 3. část: Pánem Prahy a zemským správcem (1448-1453)

Dne 3. září 1448 ovládl Jiří z Poděbrad pražská města, politicky nejdůležitější města v zemi, a postupně získal téměř neomezené pravomoci. Byl titulován jako „správce všech obcí k pravdě božích příchylných, zvláště měst pražských“. O dva dny později, 5. září se do ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 4. část: Za vlády krále Ladislava Pohrobka (1453-1457)

Třináctiletý Ladislav Pohrobek se vydal do Čech již v roce 1453. Po propuštění z moci svého příbuzného římského krále a později císař Fridricha III. se stal jedním z nejmocnějších středoevropských vladařů. Byl totiž nejen králem českým a uherským, ale vládl také ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 5. část: Volba českým králem (1458)

Po nečekaném skonu Ladislava Pohrobka se začala řešit otázka nejen nového českého, ale i uherského krále. Její konečné řešení se nakonec jak u nás, tak i v Uherském království stalo jednou z přelomových historických událostí. Ladislavovou smrtí se zároveň uvolnil i ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 6. část: Ženy v životě Jiřího z Poděbrad (1420–1471)

Také v životě českého krále Jiřího z Poděbrad hrály významnou roli ženy, především pak jeho obě manželky, Kunhuta ze Šternberka a Johana z Rožmitálu. V životě mnoha panovníků byla první významnou ženou jejich matka. Jiříkova matka ale dodnes zůstává velkou záhadou a ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 8. část: Boj s papežstvím (1462–1467)

Velice významnou roli nejen v životě krále Jiřího z Poděbrad hrála kompaktáta, soubor úmluv, které legalizovaly mírové soužití mezi katolíky a utrakvisty (husity). Kompaktáta byla zároveň důležitým, opěrným pilířem „království dvojího lidu“. Český král je považoval za hlavní zemský zákon. Vznik kompaktát ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 7. část: Synové Jiřího z Poděbrad (1442–1471)

Stejně jako všichni pozdně středověcí vladaři snažil se i Jiří z Poděbrad zajistit pokračování rodu v mužské linii. Potřeboval dědice, který, případně kteří by převzali jeho rozsáhlé majetky. Obě jeho manželky mu porodily celkem dvanáct dětí. Ze synů se dospělosti dožili ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 9. část: Jiříkův mírový projekt (1462–1464)

Jiří z Poděbrad byl na jedné straně typickým pozdně středověkým panovníkem, na straně druhé byl ale i mužem, jenž předběhl svou dobu. Jeho dvůr se stal významným diplomatickým centrem, kam byli zváni i talentováni cizinci, kteří vstoupili do králových služeb. Jedním ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 10. část: Cesta až nakonec světa a boj se Zelenohorskou jednotou (1465–1471)

Jiří z Poděbrad upozornil mírovým projektem nejen na sebe jako křesťanského panovníka, ale i na české země, a tak se rozhodl, že tomu podřídí i své další diplomatické plány. Jejich součástí byla i cesta druhého poselstva, které se na panovníkův příkaz vydalo ...


Čtěte více

JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 11. část: Válka s Matyášem Korvínem (1468–1471)

Do nejvážnějšího vojenského konfliktu se dostal Jiří z Poděbrad se svým bývalým zetěm, uherským králem Matyášem Hunyadim, zvaným Korvín. Jejich osudy se poprvé protnuly ve druhé polovině 50. let 15. století, kdy se Matyáš dostal do Prahy jako vězeň krále Ladislava ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru