na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura – nejnovější kniha profesora Jiřího Kuthana

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydal v Nakladatelství Lidové noviny osmnáctý svazek své edice Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium věnovaný historii a především pak architektuře benediktinských klášterů ve střední ...


Čtěte více

Praha: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1140-1420. Svazek II. – druhé vydání

Anotace: Před dvanácti lety vyšel poprvé druhý svazek „Dějin cisterckého řádu v Čechách“ Kateřiny Charvátové. Nyní vychází jeho druhé, doplněné vydání. Druhý díl přináší všestranný popis dějin českých cisterckých klášterů založených během 13. a 14. století: mužských klášterů ve Vyšším Brodě, Zlaté Koruně, ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. Historie života velkého vladaře – nové vydání knihy profesora Františka Kavky (Argo)

Nakladatelství Argo připravilo k sedmistému výročí narození římského a českého krále Karla IV. druhé vydání monografie „Karel IV. Historie života velkého vladaře“ profesora Františka Kavky (1920-2005). Jedná se o zatím poslední rozsáhlejší životopis „Otce vlasti“, který vyšel poprvé v roce 1998 ...


Čtěte více

Praha: Purkmistrova dcera Stevena Ozmenta – sonda do života a myšlení na počátku reformace

Nakladatelství Argo vydalo jako šedesátý pátý svazek své edice Každodenní život knihu „Purkmistrova dcera“ amerického historika Stevena E. Ozmenta. Podnětná práce s podtitulem „Skandál v německém městě 16. století“ je vynikající ukázkou „mikrohistorie“. Kniha vyšla v originále před dvaceti lety. Ozment, profesor ...


Čtěte více

Praha: Bernardinské slunce nad českými zeměmi – kniha nejen o kulturním vlivu řádu františkánů-observantů

Anotace: Nakladatelství Academia vydalo v rámci své edice Umění knihu „Bernardinské slunce nad českými zeměmi“ historika umění Jana Chlíbce, který se badatelsky věnuje pozdně gotickému umění a italskému renesančnímu sochařství. Svatý Bernardin Sienský (1380–1444) patří k nejvýznamnějším kazatelům 15. století. Jako reformátor a ...


Čtěte více

Praha: V srpnu 2015 vychází kniha historika umění Petra Kováče o slavné gotické katedrále v Chartres

Katedrála v Chartres nám nabízí nejautentičtější dojem o tom, jak v době vrcholného středověku vypadala a působila francouzská gotická katedrála. Jako zázrakem se jí vyhnuly všechny pohromy a války, takže dnes můžeme plně obdivovat její vznosnou architekturu i unikátně zachovalý soubor ...


Čtěte více

Praha: Praha Husova a husitská. 1415-2015 – zajímavá publikace k stejnojmenné výstavě

Až do 24. ledna 2016 je v Clam-Gallasově paláci v Praze k vidění poslední výstava k loňskému šestistému výročí upálení mistra Jana Husa nazvaná „Praha Husova a husitská. 1415-2015“, kterou připravil Archiv hlavního města Prahy společně s Muzeem hlavního města Prahy. ...


Čtěte více

Ostrava: Výpravná publikace k ostravské výstavě Magičtí Lucemburkové pouze na objednání!

K ostravské výstavě „Magičtí Lucemburkové“ s podtitulem „Čeští králové a panovníci Svaté říše římské“, která byla jednou z prvních větších výstav k blížícímu se sedmistému výročí narození Karla IV., vyšla stejnojmenná publikace, která přináší nejen životopisy vybraných Lucemburků, ale je i ...


Čtěte více

Praha: Karolinum vydalo obsáhlý katalog Jana Royta Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách

Anotace: Pražské nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlý katalog Jana Royta Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách (1340-1550). Bohatství uměleckých děl tohoto regionu bylo dáno hospodářským rozmachem severozápadních Čech, především však těžbou a zpracováním stříbra a cínu v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ...


Čtěte více

Řezno (Regensburg): Druhý svazek velkolepého projektu Der Dom zu Regensburg

O první knize pěti svazkového projektu o katedrále v Řezně Der Dom zu Regensburg jsme napsali, že jde o imponující dílo shrnující mnohaleté interdisciplinární bádání, které bylo podniknuto s německou pečlivostí a důsledností. Koncem roku 2014 vyšel 2. textový díl a ...


Čtěte více

Praha: Objevný katalog výstavy Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

V době od 27. listopadu 2015 do 13. března 2016 byly ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění umělecké poklady severozápadních Čech z období gotiky a rané renesance. Objevnou výstavu nazvanou „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí” připravila ...


Čtěte více

Praha: Objevení heretika moderní architektury (Jindřich Vybíral a jeho monografie Leopolda Bauera)

Nakladatelství Academia a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vydaly reprezentativní knihu o pozapomenutém slezském architektovi Leopoldovi Bauerovi (1872–1938), rodákovi z Krnova, jehož stavby najdeme na území dnešního Rakouska i České republiky, především ve Vídni, Krnově, Opavě a v Brně. Historik umění Jindřich ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru