na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Svatá Anežka Česká - objevná monografie Heleny Soukupové

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v roce 2011 k osmistému výročí narození jedné z nejvýznamnějších žen nejen českého, ale i evropského středověku, sv. Anežky České z rodu Přemyslovců druhé, doplněné a rozšířené vydáví reprezentativní monografie Heleny Soukupové „Anežský klášter v Praze“. Kniha vyšla poprvé ...


Čtěte více

Praha: Nové vydání Hranice pravdy Františka Šmahela

Šestého července 2015 si připomeneme šestisté výročí upálení českého kazatele a reformátora Jana Husa. K tomuto výročí bylo připraveno hned několik různě rozsáhlých výstav, které představují široké veřejnosti život, dílo a odkaz betlémského kazatele. Na pultech knihkupectví se pak objevilo i ...


Čtěte více

Poznaň (Poznań): Nová kniha o nejslavnějším císaři vrcholného středověku (Jerzy Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf)

Polský profesor Jerzy Hauziński je osobností štaufského císaře Fridricha II. (1194-1250) fascinován po celý život. Už v roce 1978 vyšla v Poznani jeho kniha Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, což byla jeho akademická habilitační práce. Výsledkem dalšího bádání bylo několik speciálních studií, ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): Katalog Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1380-1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV. und deren Umkreis

Římský a český král Václav IV. z rodu Lucemburků neproslul jako rytíř a diplomat, kterým byl jeho dědeček Jan Lucemburský, ani jako schopný vladař, kterým byl jeho otec Karel IV. Václav IV. je známý především jako sběratel nádherných rukopisů, který ve ...


Čtěte více

Praha: Hrady Václava IV. – kniha Františka Záruby o vyvrcholení vývoje hradní architektury 14. věku

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydal v Nakladatelství Lidové noviny další svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Kniha Františka Záruby „Hrady Václava IV.“ s podtitulem „Od nedobytného útočiště ...


Čtěte více

Praha: Stát – nejnovější svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české

Anotace: V nakladatelství Paseka vyjde další svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české nazvaný „Stát“, který přiblíží vývoj státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Celý text je rozdělen do dvou hlavních částí, dvou velkých dějinných období. V první je popsán vývoj českého ...


Čtěte více

Praha: Dvě těla krále Ernsta H. Kantorowicze – český překlad jedné z nejvlivnějších prací světové medievistiky

Nakladatelství Argo vydalo v rámci své edice Historické myšlení již téměř sedm desítek knih překladů převážně zásadních děl nejen světové historiografie. I když původní vydání některých prací spatřila světlo světa již před několika desítkami let, najdeme mezi nimi řadu spisů, o ...


Čtěte více

Petersberg: Kniha Kathrin Brandmair Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen aus dem Bereich der Donauschule je významným příspěvkem k poznání středoevropského umění mezi gotikou a renesancí

Historička umění Kathrin Brandmair se v knize Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen aus dem Bereich der „Donauschule“ široce zaobírá tématem Krista na kříži v teritoriu Podunají v první třetině 16. století, tedy v přelomové době mezi gotikou a renesancí. Základem je dizertace obhájená ...


Čtěte více

Warszawa (Varšava): Andrzej Grzybkowski Gotycka architektura murowana w Polsce

Książka Gotycka architektura murowana w Polsce autorstwa prof. Andrzeja Grzybkowskiego jest zwięzłą monografia architektury z terenów Królestwa Polskiego począwszy od wieku XIII do XVII. W opracowaniu znajdziemy syntetycznie ujęte podstawowe zagadnienia dotyczące tego tematu, przy czym autor skupił się głównie na stronie ...


Čtěte více

Cáchy (Aachen): Publikace k výstavě Karl der Grosse / charlemagne. Orte der Macht – eseje a katalog (Begleitpublikationen zur Ausstellung Orte der Macht)

Před 1200 lety – 28. ledna 814 – zemřel v Cáchách císař Karel Veliký a právě z tohoto důvodu je rok 2014 označován rokem Karla Velikého. S jeho životem a vládou je úzce spjato město Cáchy, jakési neoficiální „hlavní“ město Karlovy ...


Čtěte více

New Haven: Vášeň středověkého člověka pro architekturu - kniha anglického historika umění Paula Binského Gothic Wonder

Nejnovější kniha anglického historika umění Paula Binského Gothic Wonder: Art, Artifice, and the Decorated Style, 1290–1350 je věnována tzv. dekorativnímu stylu (Decorated Style), což je důležitá fáze anglické gotiky 13. a 14. století. Binski se nejprve zaměřil na gotickou konstrukci. Analogie hledá ...


Čtěte více

Praha: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách IV – as-Súfího Katalog hvězd

Nakladatelství Artefactum společně s nakladatelstvím Academia vydalo monumentální tetralogii tematicky propojených publikací, které jsou výsledkem mezioborové spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. Reprezentativní soubor nazvaný „Sphaera octava“ podle osmé sféry, která je vymezena hvězdám a souhvězdím, a s podtitulem „Mýty a ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru