na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Publikace Františka Záruby o hradních kaplích v Čechách přemyslovské doby

Nakladatelství Lidové noviny vydalo ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium první svazek zamýšleného triptychu o hradních kaplích v Čechách. Jedná se o upravené ...


Čtěte více

München: Max Seidel, Father and Son: Nicola and Giovanni Pisano - this is not just an art monograph but a panorama of culture of Tuscan cities during duecento and trecento

The two tome publication Father and Son: Nicola and Giovanni Pisano in not a \"conventional\" monograph on activities of both artists , genies of Italian art, but it is a complex of detail studies covering the social setting, iconography, esthetics, art ...


Čtěte více

Praha: Jan Hus. Život a dílo – nejnovější kniha Františka Šmahela

Nakladatelství Argo vydává v posledních letech téměř všechny nové knihy jednoho z nejvýznamnějších evropských medievistů, profesora Františka Šmahela, jehož můžeme bez pochyby přirovnat k osobnosti Jacquese Le Goffa. Oba vydávají každý rok minimálně jednu novou knihu a vždy se jedná o ...


Čtěte více

Berlin: Kniha o vzniku protireformační teologie obrazů - Christian Hecht, Katholische Bildertheologie der frühen Neuzeit (Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren)

Kniha Christiana Hechta Katholische Bildertheologie der frühen Neuzeit (Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren) je přepracovanou verzí dizertace, která pod stejným názvem vyšla tiskem už v roce 1997. Nešlo mu jen o malé úpravy. Text je ...


Čtěte více

Vídeň: Nakladatelství Böhlau vydalo rozsáhlou publikaci věnovanou deskové malbě ve Vídni kolem roku 1400 (Jörg Oberhaidacher: Wiener Tafelmalerei der Gotik um 1400)

Anotace nakladatelství Böhlau: Der Band zeichnet ein neues Bild der Wiener Tafelmalerei der Gotik um 1400. Die Untersuchung berücksichtigt besonders die Grundlagen, wie die Kriterien der Lokalisierung nach Wien, aber auch die Rolle von Wanderkünstlern, die für die Verbreitung der Kunst um ...


Čtěte více

Praha: Počátky avignonského papežství a české země – nejnovější kniha Zdeňky Hledíkové

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu „Počátky avignonského papežství a české země“ medievistky Zdeňky Hledíkové, která je mimo jiné výsledkem autorčina pobytu v Římě ve funkci ředitelky tamního Českého historického ústavu a zároveň studia ve Vatikánském archivu. Hledíková se ve své nejnovější knize soustředila ...


Čtěte více

Petersberg: Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel – reprezentativní publikace o středověké architektuře v Polsku

Anotace: Vydavatelství Michael Imhof vydalo dvousvazkovou reprezentativní publikaci zasvěcenou románské a gotické architektuře mezi Odrou a Vislou. Na území dnešního Polska najdeme velké množství zajímavých památek středověké architektury. Mezi oběma řekami leží nejen hlavní země Polska, ale i oblasti, které kdysi náležely ...


Čtěte více

Praha: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku - nádherná kniha profesora Františka Šmahela

Profesoru Františku Šmahelovi vychází v posledních letech téměř každý rok nová kniha. Také letos vydalo nakladatelství Argo, jež vydává většinu Šmahelových knih, na první pohled krásnou knihu s lákavým a tajuplným názvem zároveň „Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku\". Autor, jenž ...


Čtěte více

Kraków (Krakov): Seksualność Chrystusa: nový pohled na italskou renesanci (Seksualność Chrystusa. Zapomniany temat sztuki renesansowej)

Anotace: V polském překladu vyšla kniha Leo Steinberga o „sexuálnosti\" Krista. Titul zní senzačně, ale jde o velmi seriózní sondu do nezvyklé i pobuřující ikonografie renesančního umění. Známý historik umění ukazuje, že v 15. a 16. století se objevuje řada provokujících vyobrazení ...


Čtěte více

Bratislava: Vyšla kolektivní monografie Človek a svet zvierat v stredoveku (VEDA, vydavatelství Slovenské akademie věd)

Anotace: VEDA, vydavatelství Slovenské akademie věd vydalo kolektivní monografii zasvěcenou u nás zatím spíše opomíjenému tématu zvířat ve středověku. Jednotlivé texty publikace nazvané „Človek a svet zvierat v stredoveku“ nabízejí jedinečnou možnost  nahlédnout do rozmanitého zvířecího světa nejen období středověku. Autorsky se ...


Čtěte více

Warszawa: Kritický pohled na bádání o malířství 15. století i velkolepé panorama nizozemského umění od Jana van Eycka do Hieronyma Bosche - Antoni Ziemba Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430 - 1500

Nizozemská desková malba 15. století  je velkým tématem dějin umění od chvíle vydání prvních knih Maxe J. Friedländera, Maxe Dvořáka a Charlese de Tolnaye. Sám ale patřím ke generaci historiků umění, která se základy angličtiny učila z nezapomenutelné knihy Erwina Panofského Early ...


Čtěte více

Varšava (Warszawa): Vychází vynikající polská kniha o kultu Kristovy trnové koruny ve Francii doby Kapetovců (Jerzy Pysiak, Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów)

Ve Varšavě právě vyšla obsáhlá kniha Jerzyho Pysiaka Król i Korona Cierniowa o kultu relikvií umučení Páně na dvoře kapetovských panovníků. Jde o opus magnum tohoto vynikajícího polského historika, který se celý život zabývá středověkou Francii. Téma je pro nás velmi ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru