na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Karel IV. Historie života velkého vladaře – nové vydání knihy profesora Františka Kavky (Argo)

Nakladatelství Argo připravilo k sedmistému výročí narození římského a českého krále Karla IV. druhé vydání monografie „Karel IV. Historie života velkého vladaře“ profesora Františka Kavky (1920-2005). Jedná se o zatím poslední rozsáhlejší životopis „Otce vlasti“, který vyšel poprvé v roce 1998 ...


Čtěte více

Praha: Purkmistrova dcera Stevena Ozmenta – sonda do života a myšlení na počátku reformace

Nakladatelství Argo vydalo jako šedesátý pátý svazek své edice Každodenní život knihu „Purkmistrova dcera“ amerického historika Stevena E. Ozmenta. Podnětná práce s podtitulem „Skandál v německém městě 16. století“ je vynikající ukázkou „mikrohistorie“. Kniha vyšla v originále před dvaceti lety. Ozment, profesor ...


Čtěte více

Praha: Bernardinské slunce nad českými zeměmi – kniha nejen o kulturním vlivu řádu františkánů-observantů

Anotace: Nakladatelství Academia vydalo v rámci své edice Umění knihu „Bernardinské slunce nad českými zeměmi“ historika umění Jana Chlíbce, který se badatelsky věnuje pozdně gotickému umění a italskému renesančnímu sochařství. Svatý Bernardin Sienský (1380–1444) patří k nejvýznamnějším kazatelům 15. století. Jako reformátor a ...


Čtěte více

Praha: V srpnu 2015 vychází kniha historika umění Petra Kováče o slavné gotické katedrále v Chartres

Katedrála v Chartres nám nabízí nejautentičtější dojem o tom, jak v době vrcholného středověku vypadala a působila francouzská gotická katedrála. Jako zázrakem se jí vyhnuly všechny pohromy a války, takže dnes můžeme plně obdivovat její vznosnou architekturu i unikátně zachovalý soubor ...


Čtěte více

Praha: Praha Husova a husitská. 1415-2015 – zajímavá publikace k stejnojmenné výstavě

Až do 24. ledna 2016 je v Clam-Gallasově paláci v Praze k vidění poslední výstava k loňskému šestistému výročí upálení mistra Jana Husa nazvaná „Praha Husova a husitská. 1415-2015“, kterou připravil Archiv hlavního města Prahy společně s Muzeem hlavního města Prahy. ...


Čtěte více

Ostrava: Výpravná publikace k ostravské výstavě Magičtí Lucemburkové pouze na objednání!

K ostravské výstavě „Magičtí Lucemburkové“ s podtitulem „Čeští králové a panovníci Svaté říše římské“, která byla jednou z prvních větších výstav k blížícímu se sedmistému výročí narození Karla IV., vyšla stejnojmenná publikace, která přináší nejen životopisy vybraných Lucemburků, ale je i ...


Čtěte více

Praha: Karolinum vydalo obsáhlý katalog Jana Royta Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách

Anotace: Pražské nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlý katalog Jana Royta Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách (1340-1550). Bohatství uměleckých děl tohoto regionu bylo dáno hospodářským rozmachem severozápadních Čech, především však těžbou a zpracováním stříbra a cínu v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ...


Čtěte více

Řezno (Regensburg): Druhý svazek velkolepého projektu Der Dom zu Regensburg

O první knize pěti svazkového projektu o katedrále v Řezně Der Dom zu Regensburg jsme napsali, že jde o imponující dílo shrnující mnohaleté interdisciplinární bádání, které bylo podniknuto s německou pečlivostí a důsledností. Koncem roku 2014 vyšel 2. textový díl a ...


Čtěte více

Praha: Objevný katalog výstavy Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

V době od 27. listopadu 2015 do 13. března 2016 byly ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění umělecké poklady severozápadních Čech z období gotiky a rané renesance. Objevnou výstavu nazvanou „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí” připravila ...


Čtěte více

Praha: Objevení heretika moderní architektury (Jindřich Vybíral a jeho monografie Leopolda Bauera)

Nakladatelství Academia a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vydaly reprezentativní knihu o pozapomenutém slezském architektovi Leopoldovi Bauerovi (1872–1938), rodákovi z Krnova, jehož stavby najdeme na území dnešního Rakouska i České republiky, především ve Vídni, Krnově, Opavě a v Brně. Historik umění Jindřich ...


Čtěte více

Praha: Václav II. Král na stříbrném trůnu – objevná a podnětná kniha Libora Jana

Nakladatelství Argo vydalo na konci loňského roku jako jednadvacátý svazek své úspěšné edice Ecce Homo dlouho očekávanou monografii předposledního přemyslovského krále Václava II., jejímž autorem je brněnský medievista Libor Jan, který se badatelsky věnuje právě dějinám 13. století. Mezi jeho dřívější ...


Čtěte více

Praha: Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490 – nejnovější kniha Mileny Bartlové

V Císařské konírně na Pražském hradě se před šesti lety konala výstava „Umění české reformace (1380-1620)“, která byla vůbec prvním větším, i když ne uceleným pohledem na výtvarnou kulturu spjatou s reformačními církvemi na území Čech. Až po jejím skončení byla ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru