na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Berlin: Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland – nové díly

Corpus Vitrearum Medii aevi (CVMA) je rozsáhlý projekt evropských a amerických badatelů, kteří detailně zkoumají dochované středověké vitraje (sklomalby) a publikují výsledky formou rozsáhlých katalogů. Dosavadních 110 svazků nyní doplňují další díly, které v němčině nyní vydalo německé nakladatelství Dietrich Reimer ...


Čtěte více

Praha: Vilém ze země Slovanů Oldřicha z Etzenbachu (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo první svazek nové edice Litteraria et poetica, která je součástí úspěšné edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vyšlo již jednadvacet svazků s překlady historických pramenů a kronik. Jednotlivé svazky řady Litteraria et poetica budou, ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. Sen gotické svobody – jeden z posledních příspěvků k sedmistému výročí narození Karla IV.

S mírným zpožděním vydala k sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále publikaci i Národní knihovna České republiky. Autorem drobné knížečky s názvem „Karel IV. Sen gotické svobody“ je historik Zdeněk Uhlíř, který napsal zajímavou knížku i k výročí upálení ...


Čtěte více

Praha: Legenda o bratru Hroznatovi – druhý svazek řady Fontes Bohemiae Hagiographici

Anotace: Vydavatelství a nakladatelství Togga vydalo druhý svazek řady Fontes Bohemiae Hagiographici, kritickou edici legendy o blahoslaveném Hroznatovi – Vita fratris Hroznatae. Editorem je Petr Kubín, autor objevného Hroznatova životopisu (Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, 2000). Legenda byla sepsána v tepelském klášteře v polovině ...


Čtěte více

Praha: Vyšel dotisk prvního sešitu VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal dotisk prvního sešitu VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který je úvodním svazkem dvou posledních dílů edice, která zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria (též RBM) je ...


Čtěte více

Praha: Svatá Anežka Česká - objevná monografie Heleny Soukupové

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v roce 2011 k osmistému výročí narození jedné z nejvýznamnějších žen nejen českého, ale i evropského středověku, sv. Anežky České z rodu Přemyslovců druhé, doplněné a rozšířené vydáví reprezentativní monografie Heleny Soukupové „Anežský klášter v Praze“. Kniha vyšla poprvé ...


Čtěte více

Praha: Středověká univerzitní vzdělanost - Colloquia mediaevalia Pragensia 18 (Filosofia)

Anotace: Centrum medievistických studií AV ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, osmnáctý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“, který je zasvěcen středověké univerzitní vzdělanosti. Monografie „Středověká univerzitní vzdělanost“ přináší studie českých a polských medievistů, které reprezentují moderní přístupy ke zkoumání ...


Čtěte více

Praha: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku – 29. svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny práci Pavly Zelenkové nazvanou „Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku“. Jedná se již o devětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia ...


Čtěte více

Praha: Nové vydání Hranice pravdy Františka Šmahela

Šestého července 2015 si připomeneme šestisté výročí upálení českého kazatele a reformátora Jana Husa. K tomuto výročí bylo připraveno hned několik různě rozsáhlých výstav, které představují široké veřejnosti život, dílo a odkaz betlémského kazatele. Na pultech knihkupectví se pak objevilo i ...


Čtěte více

Praha: Vyšla edice Nejstarší městské knihy táborské z let 1432-1452 (Filosofia)

Anotace: Centrum medievistických studií vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Filosofia dvaačtyřicátý svazek edice Archiv český, „Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432-1452“. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské je edice historických pramenů k českým dějinám, kterou začal vydávat již v ...


Čtěte více

Praha: Druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který navazuje na první sešit z roku 2014. Jedná se o druhou část předposlední, osmé řady cenné edice, jež zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Následovat ...


Čtěte více

Praha: Praha secesní - obrazový průvodce městem (Karolinum)

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vydalo v rámci své edice Praha publikaci „Praha secesní“ historika umění, profesora Petra Wittlicha. Publikace je druhým, pozměněným vydáním Wittlichovy práce „Secesní Prahou – Podoby stylu“ (Karolinum, 2005). Jednotlivé svazky edice Praha, která je určena především všem zájemcům, ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru