na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Václav II. Král na stříbrném trůnu – objevná a podnětná kniha Libora Jana

Nakladatelství Argo vydalo na konci loňského roku jako jednadvacátý svazek své úspěšné edice Ecce Homo dlouho očekávanou monografii předposledního přemyslovského krále Václava II., jejímž autorem je brněnský medievista Libor Jan, který se badatelsky věnuje právě dějinám 13. století. Mezi jeho dřívější ...


Čtěte více

Praha: Královská cesta - všední i sváteční život v proměnách času (Paseka)

Pro milovníky staré Prahy vyšla kniha Barbory Půtové věnovaná Královské cestě, spojující bývalý královský dvůr na Starém městě s Pražským hradem. Nejde jen o bilanci stavebních slohů šlechtických paláců i měšťanských domů a jejich uměleckého vybavení. Kniha prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a ...


Čtěte více

Praha: Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490 – nejnovější kniha Mileny Bartlové

V Císařské konírně na Pražském hradě se před šesti lety konala výstava „Umění české reformace (1380-1620)“, která byla vůbec prvním větším, i když ne uceleným pohledem na výtvarnou kulturu spjatou s reformačními církvemi na území Čech. Až po jejím skončení byla ...


Čtěte více

Darmstadt: Deutschland im Mittelalter. Wirtschaft – Gesellschaft – Umwelt (Philipp von Zabern)

Anotace: Historik Bernd Fuhrmann je autorem obsáhlé práce nazvané „Deutschland im Mittellalter“ s podtitulem „Wirtschaft – Gesellschaft – Umwelt“, kterou nedávno vydalo nakladatelství Philipp von Zabern. Autor se věnuje hospodářskému a sociálnímu vývoji území říše na sever od Alp v období od přelomu ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal podnětnou kolektivní monografii nazvanou „Karel IV. stále živý“ s podtitulem „Odkaz státníka v historiografii a historické paměti“, jejímž cílem je především přiblížit proměny panovníkova „druhého života“ v historické paměti české společnosti od počátku novověku ...


Čtěte více

Ostrava: Ordo et paupertas - Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Anotace: Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Publikace nazvaná „Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění/ přináší celkem čtrnáct kapitol ...


Čtěte více

Varšava (Warszawa): Vyšel poslední díl trilogie profesora Ziemby o umění pozdního středověku (Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. III: Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska

Anotace: Vyšel poslední díl originální trilogie Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, kterou napsal polský profesor Antoni Ziemba o nizozemském umění pozdního středověku. V první části nové knihy se zabývá tím, jak se v evropském pozdně gotickém umění šířily motivy, umělecké objevy a ikonografické ...


Čtěte více

Petersberg: Der Breslauer Froissart im Spiegel spätmittelalterlicher Geschichtsauffassung

Anotace: Vydavatelství Michael Imhof vydalo reprezentativní publikaci „Der Breslauer Froissart im Spiegel spätmittelalterlicher Geschichtsauffassung“, která představuje tzv. Vratislavského Froissarta, jeden z pokladů burgundské knižní kultury. Vratislavský Froissart vznikl kolem roku 1468. Autorem opisu byl burgundský dvorní písař David Aubert, jenž dílo vytvořil pro ...


Čtěte více

Řezno (Regensburg): Životopis Ludvíka Bavora (Die neue Biografie Ludwigs des Bayern)

Letos v říjnu uplyne sedm set let od zvolení Ludvíka Wittelsbašského římsko-německým králem. Osobnost panovníka, který je známý jako Ludvík Bavor, je ve stínu svých slavnějších předchůdců na římskoněmeckém trůně z rodu Štaufů i svého nástupce Karla IV. z rodu Lucemburků. Kulatému ...


Čtěte více

Petersberg: Die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters. Gärten aus Stein – jedinečná kniha o díle Naumburského mistra a vztahu středověkých sochařů k přírodě

Vydavatelství Michael Imhof vydalo objevnou publikaci nazvanou Die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters. Gärten aus Stein. Kniha pojednává o díle proslulého sochaře 13. století Naumburského mistra, který se podílel na stavbě a výzdobě dómů v Naumburku a Míšni. Hlavní pozornost je věnována ...


Čtěte více

Praha: Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi – 2. svazek edice Prameny v české historii (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo nedávno první dva svazky nové ediční řady „Prameny v české historii“, která je doplňkem prestižní řady „Česká historie“. Cílem nové edice, kterou řídí medievista Martin Wihoda, je přiblížit odborné i laické veřejnosti možnosti a meze výkladu dochovaných ...


Čtěte více

Praha: Jan Hus. Život a smrt kazatele – nejnovější životopis českého kazatele

Nakladatelství Lidové noviny vydalo u příležitosti šestistého výročí upálení Jana Husa nejnovější biografii tohoto významného a vlivného kazatele, jejímž autorem je český medievista Pavel Soukup (1976). Kniha „Jan Hus. Život a smrt kazatele“ vyšla jako jednatřicátý svazek edice Česká historie. Soukup napsal ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru