na začátek zpět vpřed na konec

Brno: Adventus regis aneb panovnické vjezdy ve středověku

Matice moravská vydala jako 25. svazek své Knižnice velice zajímavou knihu „Panovnické vjezdy na středověké Moravě\" dvou mladých moravských medievistů Roberta Antonína a Tomáše Borovského. Adventus regis, vjezd krále, je jedním z nejdůležitějších rituálů středověku, jehož „pozůstatky\" lze vysledovat i v současnosti. ...


Paříž: Výstava o jedinečné osobnosti a odkazu Gastona Féba, hraběte z Foix

Pařížské Musée de Cluny hostí až do 5. března 2012 velice zajímavou výstavu, jež přibližuje fascinující osobnost hraběte z Foix Gastona Féba (1331-1391), kterého obdivovali již jeho současníci, mezi nimi pak především známý kronikář Jean Froissart, který dokonce nějaký čas pobýval ...


Praha: Zvrhlé umění nebylo jen v nacistickém Německu, ale i u nás

Pojem zvrhlé umění je v dějinách umění 20. století spojen s nacistickou hrůzovládou v Německu. Fašisté takto označovali díla umělecké avantgardy, kterou považovali za bolševickou a židovskou. V Německu se mezi zvrhlé umělce dostali malíři, jako byli Max Beckmann, Marc Chagall, ...


Darmstadt: Evangeliář abatyše Hitdy - klenot otonské knižní malby

Darmstadtský Primus Verlag vydal v posledních letech hned několik zajímavých monografií věnovaných jedinečným, raně středověkým rukopisům, jež jsou výjimečné především svou výzdobou, některé z nich ale i svým obsahem. Jedním takovým skvostem je i evangeliář abatyše Hitdy, jenž vznikl krátce po ...


Praha: Lidé meče, modlitby a práce - nejnovější svazek Edice Historické myšlení (Argo)

Anotace: Polský historik Wojcziech Iwańczak je u nás známý především díky knize „Po stopách rytířských příběhů\", jež vyšla v nakladatelství Argo v roce 2001. Autor se v ní na základě analýzy velkého množství pramenů pokusil vykreslit obraz rytířské kultury v českých zemích. Druhou ...


Praha: Žemličkova kniha o vládě a době českého krále Přemysla Otakara II.

Profesor Josef Žemlička patří bez pochyby mezi největší znalce období vlády Přemyslovců, kterým věnoval vedle mnoha dílčích studií také několik zajímavých a zároveň podnětných knih. V rámci edice Česká historie vydalo Nakladatelství Lidové noviny již dříve dvě Žemličkovy knihy, nejprve „Čechy v ...


Praha: Hlavním tématem únorového čísla kulturně historické revue Dějiny a současnost je osobnost Rudolfa II.

Anotace: Druhé číslo kulturně historické revue Dějiny a současnost je věnováno Rudolfu II., jehož čtyřsté výročí úmrtí jsme si nedávno připomněli. Hlavní téma nese podtitul „Císař mezi alchymií a politikou\" a přináší celkem čtyři zajímavé příspěvky historiků a historiků umění hned několika ...


Paříž: Před sto lety český malíř František Kupka poprvé veřejně vystavil ve Francii abstraktní obrazy

V roce 1903 byl v Paříži založen Podzimní salón, což měla být pravidelná výstavní akce malířů a sochařů, protějšek ke konzervativnímu oficiálnímu Salónu, který se konal vždy na jaře. Čas od času Podzimní salón vzbudil značný rozruch. V roce 1905 skandál ...


Praha: Dějiny křížových výprav Hanse Eberharda Mayera vydalo v českém překladu nakladatelství Argo

Jedním z největších fenoménů středověku jsou křížové výpravy. Zejména v posledních letech se také u nás zvýšil zájem o dějiny kruciát, a proto byly vydány překlady některých novějších prací věnovaných středověkým křížovým tažením (kupř. „Svaté války. Dějiny křížových výprav“ Christophera Tyermana) ...


Řezno (Regensburg): Karlštejnský poklad atrakcí výstavy o Ludvíku IV. Bavorovi (Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser! - Karlstein-Schatz aus Prag zum ersten Mal in Bayern zu sehen!)

V bavorském Řezně se ve čtvrtek 15. května otevřela rozsáhlá umělecko-historická výstava o Ludvíku IV. Bavorovi, slavném císaři první poloviny 14. století. Její největší atrakcí je Karlštejnský poklad, který do Německa zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum. Jde o unikátní soubor středověkých světských oděvních doplňků ...


Praha: Jeden den ve středověku – publikace k životnímu výročí Františka Šmahela

Nakladatelství Lidové noviny vydalo ve spolupráci s Centrem Medievistických studií pěkný soubor jedenácti studií „Jeden den ve středověku“. Autory jednotlivých příspěvků jsou kolegové a žáci prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc, dr. h. c. mult., jemuž je publikace věnována. Všechny studie jsou podnětnou ...


Olomouc: Arcidiecézní muzeum vystaví od června velkolepé El Grekovo Klanění pastýřů z Metropolitního muzea v New Yorku

Působivý obraz Klanění pastýřů z Metropolitního muzea v New Yorku, který ve španělském Toledu v letech 1605 - 1610 namaloval manýristický umělec El Greco, bude v červnu představen v Olomouci. Malba uctívaná všemi moderními expresionisty se stane hlavní atrakcí výstavy, která ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru