na začátek zpět vpřed na konec

Praha: Výstava Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

K sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. připravily tři ústavy Akademie věd ČR (Ústav dějin umění, Slovanský ústav a Kabinet hudební vědy Etnologického ústavu) společně s benediktinským opatstvím Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích výstavu nazvanou ...


Praha: Gotická katedrála svatého Víta, jak ji běžně neznáme – výstavy o umění za Karla IV. na Pražském hradě

Gotická katedrála sv. Víta na Pražském hradě sloužila nejen jako hlavní kostel arcibiskupství, ale šlo také o tradiční místo pohřbů, korunovací českých králů a ze všech stran viditelný symbol státní reprezentace. Této výjimečné stavbě a jejímu vybavení je nyní věnována výstava ...


Praha: Cranach ze všech stran – obrazy Lucase Cranacha a jeho okruhu z Národní galerie v Praze (Cranach from All Sides)

Anotace: Výstava Cranach ze všech stran představuje dílo slavného německého renesančního malíře a jeho uměleckého okruhu nejen prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu realizovaného specialisty z Cranach Digital Archive Düsseldorf pod vedením Gunnara ...


Münster: Jezdecké pomníky 14. - 16 století jako velké téma gotického a renesančního sochařství

Velké vážnosti se ve středověké, renesanční a barokní Evropě těšila antická jezdecká socha císaře Marka Aurelia, která byla kdysi umístěná na Lateránu a sochařem Michelangelem byla přesunuta na římský Kapitol. Jako dominantu ji najdeme i na ideální mapě Říma, kterou na ...


Německo: Nejnovější číslo historického časopisu DAMALS je věnováno výročí konání kostnického koncilu

Hlavním tématem únorového čísla německého měsíčníku o historii Damals je jedna z nejvýznamnějších událostí 15. století, kostnický koncil. Právě letos v listopadu uplyne šest set let od jeho zahájení. Koncil v jihoněmecké Kostnici (Konstanz), který skončil až v roce 1418, měl ...


Mannheim: Staří Keltové byli ve starověku obávání lovci lebek

Staří Keltové žijící i na našem území byli ve starověku obávanými lovci lebek. Antický historik Diodór podrobně uvádí, že svým nepřátelům uřezávali přímo na bojišti hlavy a zavěšovali si je jako trofeje na krk svých koní. Doma je pak přibíjeli hřebíky ...


Praha: Osudový český pobyt rakouského malíře Oskara Kokoschky

Dějiny moderního umění si nelze představit bez rakouského malíře Oskara Kokoschky (1886-1980), jednoho z nejvýraznějších expresionistů. Je dobře známo, že část života prožil v Praze, kde našel dočasný úkryt před nacisty. Nová fakta o jeho pobytu přinesl historik umění František Dvořák v ...


Ústí nad Labem: Oděv. Schránka lidského těla i duše - průkopnická práce o dějinách odívání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vydala několik zajímavých titulů, z nichž si určitě největší pozornost zaslouží vydání zajímavé a zároveň podnětné doktorské práce Zuzany Safrtálové nazvané „Oděv. Schránka lidského těla i duše\" s podtitulem „Renesanční odívání měšťanských elit ...


Praha: V zajetí středověkého obrazu - kniha studií k životnímu výročí Karla Stejskala

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny připravilo vydání knihy jednadvaceti studií k životnímu výročí historika umění Karla Stejskala. Většina příspěvků je věnována knižní malbě od 11. do 16. století, resp. dílům výtvarným (nástěnná malba) i literárním, jež s ní úzce souvisí. Je tu řada ...


USA: Vyšla obsáhlá monografie Meredith Parsons Lillich o sklomalbách ve francouzské korunovační katedrále v Remeši (The Gothic Stained Glass of Reims Cathedral)

Anotace: Významná americká badatelka Meredith Parsons Lillich vydala koncem roku 2011 svoji životní knihu věnovanou vitrajím ve francouzské korunovační katedrále v Remeši. Souborně tu věnuje pozornost stylu i chronologii, od prvních lancetových oken v chóru z 20. let 13. století až po ...


Praha: Průvodce českou historií - nová řada výpravných encyklopedií

Anotace: V nakladatelství Vyšehrad vyšel první svazek výpravné obrazové encyklopedie z nové řady Průvodce českou historií. Kniha známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových nazvaná „Město\" je věnována vzniku a vývoji měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástupu industriální urbanizace. Autoři přibližují ...


Budmerice: Stopy dávnej minulosti 6 - Slovensko v stredoveku. Čas cudzích kráľov

V roce 2002 vydalo slovenské Vydavatelství Rak z Budmeric první svazek zajímavého projektu „Stopy dávnej minulosti\", příběhy z dějin Slovenska v deseti knihách. Kniha byla věnována „slovenskému\" pravěku. Brzy následoval druhý díl věnovaný „slovenskému\" starověku. Od třetího svazku se pak čtenáři ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru