na začátek zpět vpřed na konec

Praha: Proces s templáři - seriózní pohled do dějin tajemného řádu

Pod názvem Noví rytíři nabídlo nakladatelství Argo před dvěma roky přehlednou knihu anglického historika Malcolma Barbera o templářském řádu. Tuto zajímavou publikaci, která je však víc seriózní historickou literaturou faktu než velkým badatelským počinem, nyní Argo doplnilo o Barberovu starší a ...


Praha: Encyklopedie slovenských hradů

Nakladatelství Libri vydalo po publikacích o českých a moravských hradech také encyklopedii slovenských hradů, v níž je představeno téměř 160 staveb z období vrcholného a pozdního středověku, z nichž většina dnes bohužel patří mezi zříceniny. Autory obsáhlé práce jsou moravský historik ...


DVD na novinových stáncích: Jak Poseidon vydal archeologům poklady královny Kleopatry

Podle filozofa Platóna zmizela bájná Atlantida ve vlnách oceánu během jediné bouřlivé noci. Podobným způsobem asi pohřbilo Středozemní moře i palác, kde kdysi žila egyptská královna Kleopatra a její předchůdci. Spolu se sídelní čtvrtí se pod vodou ocitl i velký antický ...


Praha: „Item plures et alios libros"; knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky připravila k výstavě \"Item plures et alios libros\" stejnojmenný katalog, v němž představuje nejen knihy z knihovny premonstrátského kláštera v Teplé, ale také dějiny samotného kláštera, jenž se nachází nedaleko Mariánských Lázní. Galerie Klementinum přibližuje ty největší ...


Praha: Přemyslovské princezny - hlavní téma nového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Časopis Dějiny a současnost vstoupil do roku 2013 ve zcela novém hávu. Novinkou je i to, že ročně vyjde „jen\" deset čísel. Hlavní téma třetího, březnového čísla Dějin a současnosti je věnováno přemyslovským princeznám. Editoři tématu Josef Žemlička a Iveta Coufalová ...


Praha: Nevím, že by někdo zpochybňoval moji kvalifikaci, říká v rozhovoru nový generální ředitel Národní galerie v Praze historik umění Jiří Fajt

OTÁZKA: Jak vnímáte rozporuplné reakce na vaše jmenování do čela Národní galerie? Reakce mají většinou dvě části - politickou a odbornou. Zdá se mi, že v té první převažuje očekávatelně kritický tón, který však musí být a také je směřován k ministerstvu ...


Mnichov (München): Výstava výjimečných iluminovaných rukopisů a významných tisků se vztahem ke Starému zákonu (Das Alte Testament und sein Umfeld)

Anotace: Bavorská zemská knihovna v Mnichově připravila ve své Schatzkammer jedinečnou výstavu nazvanou „Das Alte Testament und sein Umfeld. Vom Bybylonischen Talmud zu Lassos Bußpsalmen\", na níž je představeno třicet jedna výjimečných iluminovaných rukopisů a významných tisků se vztahem ke Starému zákonu. Výstava ...


Německo: Jedenácté číslo kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno náboženským kultům Římské říše

Anotace: Od 16. listopadu 2013 do 18. května 2014 bude v Bádenském zemském muzeu v Karlsruhe k vidění zajímavá výstava nazvaná „Imperium der Götter.\" s podtitulem  „Isis, Mithras, Christus - Kulte und Religionen im Römischen Reich\". Náboženství hrálo v každodenním životě obyvatel římské ...


Vídeň: Vídeňské výstavní nadílce může konkurovat jen Paříž

Pro zájemce o výtvarné umění jsou vídeňské výstavy už pověstné a je potěšitelné, že ve výstavních sálech rakouské metropole je o víkendech občas častěji slyšet čeština než němčina. Nabídka na konci roku ale nikdy nebyla tak bohatá a atraktivní jako letos. ...


Praha: Slavný italský seriál Život Leonarda da Vinci na ČT ART od čtvrtka 2. února 2017 (DOPORUČUJEME!)

Česká televize ART uvádí od čtvrtka 2. února 2017 večer slavný italský seriál věnovaný životu a dílu Leonarda da Vinci. Pětidílný cyklus, poprvé uvedený v Itálii na podzim 1971, natočil režisér Renato Castellani a ve své době šlo o zcela objevný ...


Praha: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Anotace: Centrum medievistických studií vydalo v nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR Filosofia kolektivní monografii „Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu“. Autoři jednotliví textů zastupující různé obory bádání o minulosti zkoumají roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Ve svých statích ...


Wien – Köln – Weimar: Kolektivní monografie Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo nedávno čtyřicátý první svazek řady „Regesta Imperii. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters“. Jedná se o kolektivní monografii nazvanou „Heilige, Helden, Wüteriche“ s podtitulem „Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437)“. V letech 1308 až 1437 vládli Lucemburkové nad Svatou říší ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru