na začátek zpět vpřed na konec

Praha: Pelikanův Kristus v proměnách staletí vyšel konečně i v českém překladu

Křesťanství bylo po staletí pilířem evropské kultury. K poctě Krista a jeho matky Panny Marie se stavěly kaple i katedrály, namalovaly se nespočetné obrazy a vytesalo se množství soch, byla sepsána řada traktátů, ale i románů a básní. Kniha Ježíš v proměnách ...


Praha: Město Řím jako zdroj inspirace pro Karla IV.

Knižně vyšla disertační práce medievistky Kateřiny Kubínové (roz. Engstové), v níž se zabývá tématem, jemuž byla doposud věnována převážně okrajová pozornost: římské inspiraci v kultuře za vlády Karla IV. Autorka přibližuje nejprve dějiny Říma od doby císaře Konstantina Velikého až do počátku ...


Praha: Proces s templáři - seriózní pohled do dějin tajemného řádu

Pod názvem Noví rytíři nabídlo nakladatelství Argo před dvěma roky přehlednou knihu anglického historika Malcolma Barbera o templářském řádu. Tuto zajímavou publikaci, která je však víc seriózní historickou literaturou faktu než velkým badatelským počinem, nyní Argo doplnilo o Barberovu starší a ...


Praha: Encyklopedie slovenských hradů

Nakladatelství Libri vydalo po publikacích o českých a moravských hradech také encyklopedii slovenských hradů, v níž je představeno téměř 160 staveb z období vrcholného a pozdního středověku, z nichž většina dnes bohužel patří mezi zříceniny. Autory obsáhlé práce jsou moravský historik ...


DVD na novinových stáncích: Jak Poseidon vydal archeologům poklady královny Kleopatry

Podle filozofa Platóna zmizela bájná Atlantida ve vlnách oceánu během jediné bouřlivé noci. Podobným způsobem asi pohřbilo Středozemní moře i palác, kde kdysi žila egyptská královna Kleopatra a její předchůdci. Spolu se sídelní čtvrtí se pod vodou ocitl i velký antický ...


Praha: „Item plures et alios libros"; knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky připravila k výstavě \"Item plures et alios libros\" stejnojmenný katalog, v němž představuje nejen knihy z knihovny premonstrátského kláštera v Teplé, ale také dějiny samotného kláštera, jenž se nachází nedaleko Mariánských Lázní. Galerie Klementinum přibližuje ty největší ...


Praha: Přemyslovské princezny - hlavní téma nového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Časopis Dějiny a současnost vstoupil do roku 2013 ve zcela novém hávu. Novinkou je i to, že ročně vyjde „jen\" deset čísel. Hlavní téma třetího, březnového čísla Dějin a současnosti je věnováno přemyslovským princeznám. Editoři tématu Josef Žemlička a Iveta Coufalová ...


Praha: Nevím, že by někdo zpochybňoval moji kvalifikaci, říká v rozhovoru nový generální ředitel Národní galerie v Praze historik umění Jiří Fajt

OTÁZKA: Jak vnímáte rozporuplné reakce na vaše jmenování do čela Národní galerie? Reakce mají většinou dvě části - politickou a odbornou. Zdá se mi, že v té první převažuje očekávatelně kritický tón, který však musí být a také je směřován k ministerstvu ...


Mnichov (München): Výstava výjimečných iluminovaných rukopisů a významných tisků se vztahem ke Starému zákonu (Das Alte Testament und sein Umfeld)

Anotace: Bavorská zemská knihovna v Mnichově připravila ve své Schatzkammer jedinečnou výstavu nazvanou „Das Alte Testament und sein Umfeld. Vom Bybylonischen Talmud zu Lassos Bußpsalmen\", na níž je představeno třicet jedna výjimečných iluminovaných rukopisů a významných tisků se vztahem ke Starému zákonu. Výstava ...


Německo: Jedenácté číslo kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno náboženským kultům Římské říše

Anotace: Od 16. listopadu 2013 do 18. května 2014 bude v Bádenském zemském muzeu v Karlsruhe k vidění zajímavá výstava nazvaná „Imperium der Götter.\" s podtitulem  „Isis, Mithras, Christus - Kulte und Religionen im Römischen Reich\". Náboženství hrálo v každodenním životě obyvatel římské ...


Vídeň: Vídeňské výstavní nadílce může konkurovat jen Paříž

Pro zájemce o výtvarné umění jsou vídeňské výstavy už pověstné a je potěšitelné, že ve výstavních sálech rakouské metropole je o víkendech občas častěji slyšet čeština než němčina. Nabídka na konci roku ale nikdy nebyla tak bohatá a atraktivní jako letos. ...


Praha: Slavný italský seriál Život Leonarda da Vinci na ČT ART od čtvrtka 2. února 2017 (DOPORUČUJEME!)

Česká televize ART uvádí od čtvrtka 2. února 2017 večer slavný italský seriál věnovaný životu a dílu Leonarda da Vinci. Pětidílný cyklus, poprvé uvedený v Itálii na podzim 1971, natočil režisér Renato Castellani a ve své době šlo o zcela objevný ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru