na začátek zpět vpřed na konec

Praha: Spisy otce francouzské gotiky - opat Suger a klášter Saint-Denis

Opatství Saint-Denis, dnes v rámci velké Paříže a dostupné pohodlně metrem, je ve francouzských dějinách místem posvátným. Od nejstarších dob tu byli pohřbíváni francouzští panovníci, byl tu i trezor pro uschování korunovačních klenotů a přechovávala se tu bojová zástava pod kterou ...


Praha: Pelikanův Kristus v proměnách staletí vyšel konečně i v českém překladu

Křesťanství bylo po staletí pilířem evropské kultury. K poctě Krista a jeho matky Panny Marie se stavěly kaple i katedrály, namalovaly se nespočetné obrazy a vytesalo se množství soch, byla sepsána řada traktátů, ale i románů a básní. Kniha Ježíš v proměnách ...


Praha: Město Řím jako zdroj inspirace pro Karla IV.

Knižně vyšla disertační práce medievistky Kateřiny Kubínové (roz. Engstové), v níž se zabývá tématem, jemuž byla doposud věnována převážně okrajová pozornost: římské inspiraci v kultuře za vlády Karla IV. Autorka přibližuje nejprve dějiny Říma od doby císaře Konstantina Velikého až do počátku ...


Praha: Proces s templáři - seriózní pohled do dějin tajemného řádu

Pod názvem Noví rytíři nabídlo nakladatelství Argo před dvěma roky přehlednou knihu anglického historika Malcolma Barbera o templářském řádu. Tuto zajímavou publikaci, která je však víc seriózní historickou literaturou faktu než velkým badatelským počinem, nyní Argo doplnilo o Barberovu starší a ...


Praha: Encyklopedie slovenských hradů

Nakladatelství Libri vydalo po publikacích o českých a moravských hradech také encyklopedii slovenských hradů, v níž je představeno téměř 160 staveb z období vrcholného a pozdního středověku, z nichž většina dnes bohužel patří mezi zříceniny. Autory obsáhlé práce jsou moravský historik ...


DVD na novinových stáncích: Jak Poseidon vydal archeologům poklady královny Kleopatry

Podle filozofa Platóna zmizela bájná Atlantida ve vlnách oceánu během jediné bouřlivé noci. Podobným způsobem asi pohřbilo Středozemní moře i palác, kde kdysi žila egyptská královna Kleopatra a její předchůdci. Spolu se sídelní čtvrtí se pod vodou ocitl i velký antický ...


Praha: „Item plures et alios libros"; knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky připravila k výstavě \"Item plures et alios libros\" stejnojmenný katalog, v němž představuje nejen knihy z knihovny premonstrátského kláštera v Teplé, ale také dějiny samotného kláštera, jenž se nachází nedaleko Mariánských Lázní. Galerie Klementinum přibližuje ty největší ...


Praha: Přemyslovské princezny - hlavní téma nového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Časopis Dějiny a současnost vstoupil do roku 2013 ve zcela novém hávu. Novinkou je i to, že ročně vyjde „jen\" deset čísel. Hlavní téma třetího, březnového čísla Dějin a současnosti je věnováno přemyslovským princeznám. Editoři tématu Josef Žemlička a Iveta Coufalová ...


Praha: Nevím, že by někdo zpochybňoval moji kvalifikaci, říká v rozhovoru nový generální ředitel Národní galerie v Praze historik umění Jiří Fajt

OTÁZKA: Jak vnímáte rozporuplné reakce na vaše jmenování do čela Národní galerie? Reakce mají většinou dvě části - politickou a odbornou. Zdá se mi, že v té první převažuje očekávatelně kritický tón, který však musí být a také je směřován k ministerstvu ...


Mnichov (München): Výstava výjimečných iluminovaných rukopisů a významných tisků se vztahem ke Starému zákonu (Das Alte Testament und sein Umfeld)

Anotace: Bavorská zemská knihovna v Mnichově připravila ve své Schatzkammer jedinečnou výstavu nazvanou „Das Alte Testament und sein Umfeld. Vom Bybylonischen Talmud zu Lassos Bußpsalmen\", na níž je představeno třicet jedna výjimečných iluminovaných rukopisů a významných tisků se vztahem ke Starému zákonu. Výstava ...


Německo: Jedenácté číslo kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno náboženským kultům Římské říše

Anotace: Od 16. listopadu 2013 do 18. května 2014 bude v Bádenském zemském muzeu v Karlsruhe k vidění zajímavá výstava nazvaná „Imperium der Götter.\" s podtitulem  „Isis, Mithras, Christus - Kulte und Religionen im Römischen Reich\". Náboženství hrálo v každodenním životě obyvatel římské ...


Vídeň: Vídeňské výstavní nadílce může konkurovat jen Paříž

Pro zájemce o výtvarné umění jsou vídeňské výstavy už pověstné a je potěšitelné, že ve výstavních sálech rakouské metropole je o víkendech občas častěji slyšet čeština než němčina. Nabídka na konci roku ale nikdy nebyla tak bohatá a atraktivní jako letos. ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru