na začátek zpět vpřed na konec

Německo a Itálie: Inspirativní knihy o sienské katedrále

O katedrále v Sieně vyšla v roce 2006 zcela základní publikace, které představuje milník v poznání její stavební historie. Vydalo ji mnichovské nakladatelství Deutscher Kunstverlag v rámci projektu Kostely v Sieně (Die Kirchen von Siena) jako třetí svazek této řady. ...


Praha: Unikátní "stavební deník" z doby císaře Rudolfa II.

Trochu pozapomenutou knihou se stala vynikající publikace Michala Fialy a Jaroslava Jáseka nazvaná Šítkovská vodárna a Karel Mělnický. Podrobný úvod je věnován Šítkovské vodárně postavené v Praze v letech 1588-1591. Práce řídil měšťan a radní Nového Města pražského Karel Mělnický. Věž i vodárna ...


Polsko: Reprezentativní katalog o skvostech uměleckého řemesla z katedrály ve Vilniusu

V krakovské katedrále na Wawelu dodnes visí gotický kříž u kterého se prý dlouhé hodiny modlila polská královna Jadwiga, aby jí dal bůh znamení, zda se má provdat z lásky nebo si vzít syna litevského knížete. Zvítězil politický pragmatismus a na ...


Berlín: Slavný portét ženy z Národní galerie v Londýně nenamaloval Robert Campin, ale mladý Roger van der Weyden

Poprvé v historii se konala společná výstava Roberta Campina (Mistra z Flémalle) a Rogera van der Weydena, kteří patřili k největším osobnostem evropského umění 15. století a společně s Janem van Eyckem se stali zakladateli nizozemské pozdní gotiky a severské renesance. ...


Praha: Nenechte si ujít úžasný dokument na DVD o civilizaci starých Keltů

Dobytí a vyrabování proslulé Delfské věštírny v Řecku keltskými válečníky v roce 279 před Kristem chápal antický svět jako kulturní pohromu. Keltové byli pro antické historiky národem posedlým válkou, který holdoval boji se stejnou vášní jako dobrému jídlu či pití piva ...


Praha: Rytířství ve středověku - český překlad knihy francouzského medievisty Jeana Floriho

Francouzský medievista Jean Flori je jedním z největších odborníků zabývajících se středověkým rytířstvím a dějinami křížových výprav. V knize Rytíři a rytířství ve středověku se zabývá fenoménem rytířství v západní Evropě od dob římského císařství až do počátku století šestnáctého, ale ...


Budmerice: Dobové vzpomínky na korunovaci Ladislava Pohrobka uherským králem z doby kolem roku 1450

Slovenské vydavatelství Rak se zaměřuje převážně na vydávání studií a pramenů ke \"slovenským\" středověkým dějinám. Jednou z posledních publikací, jež vyšla, jsou do slovenštiny přeložené vzpomínky Heleny Kottannerové, dvorní dámy uherské a zároveň také české královny Alžběty Lucemburské, jediné dcery římského císaře ...


Příbram: Pompeje - Život ve stínu Vesuvu od Josefa Fryše volně na internetu

Goethe kdysi s nadsázkou napsal, že málokteré neštěstí přineslo potomkům tolik radosti jako výbuch Vesuvu v roce 79. Erupce udělala ze starořímského města Pompejí zámek Šípkové Růženky, kde můžeme krok za krokem odkrývat svět antické civilizace. Josef Fryš před devíti roky ...


Praha: Hieronymus Bosch a fantaskní umění středověku - antické a exotické motivy v gotickém umění

Jurgis Baltrušaitis (zemřel 1988), francouzsky píšící historik umění litevského původu, je v českých zemích téměř neznámý. Podíváme-li se ale například do orientační bibliografie k jednotlivým heslům Encyklopedie středověku (česky 2002, 2. vydání 2008), kterou editovali Jacques Le Goff a Jean-Claude Schmitt, ...


Praha: Středověký mýtus o krásné Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Martin Nejedlý zaujal mnohé čtenáře už svoji první knihou Fortuny kolo vrtkavé, která přesvědčila snad každého o jeho literárním talentu i zodpovědné práci historika, jenž v ní zúročil léta bádání v Praze i v Paříži v semináře Jacquese Le Goffa. V ...


Praha: Spisy otce francouzské gotiky - opat Suger a klášter Saint-Denis

Opatství Saint-Denis, dnes v rámci velké Paříže a dostupné pohodlně metrem, je ve francouzských dějinách místem posvátným. Od nejstarších dob tu byli pohřbíváni francouzští panovníci, byl tu i trezor pro uschování korunovačních klenotů a přechovávala se tu bojová zástava pod kterou ...


Praha: Pelikanův Kristus v proměnách staletí vyšel konečně i v českém překladu

Křesťanství bylo po staletí pilířem evropské kultury. K poctě Krista a jeho matky Panny Marie se stavěly kaple i katedrály, namalovaly se nespočetné obrazy a vytesalo se množství soch, byla sepsána řada traktátů, ale i románů a básní. Kniha Ježíš v proměnách ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru