na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie – závěrečný svazek přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde v rámci edice Česká historie monografie „Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie“, která je závěrečným svazkem přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky, jednoho z největších znalců období vlády Přemyslovců. V rámci stejné edice vyšlo i ...


Čtěte více

Praha: Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I. (4. vydání knihy o počátcích křesťanského písemnictví v nakladatelství Vyšehrad)

Anotace nakladatelství: Apokryfní texty vznikaly již v počátcích křesťanského písemnictví a nebyly z různých důvodů zařazeny do biblického kánonu: často pro svůj pozdější původ, většinou však pro odchylný výklad nejstarších křesťanských tradic. Kniha obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu slova, tedy spisy ...


Čtěte více

Dolní Břežany: Podnětná kolektivní monografie Knižní kultura českého středověku (Scriptorium)

V roce 1990 vyšla v nakladatelství a vydavatelství Panorama kolektivní monografie „Česká kniha v proměnách staletí“ (Mirjam Bohatcová a kol., Praha 1990). Na dlouhých třicet let se jednalo o poslední souhrnné zpracování dějin české knižní kultury. Autory textů o středověké a ...


Čtěte více

Paříž: Le Loup. Une histoire culturelle – nejnovější kniha Michela Pastoureaua o symbolice vlka (Seuil)

  Anotace: Nedávno vyšla v prestižním nakladatelství Seuil nejnovější monografie francouzského historika Michela Pastoureaua nazvaná „Le Loup. Une histoire culturelle“. Jak napovídá název, je zasvěcena vlkovi. V evropské imaginaci zaujímají některá zvířata významnější roli než ostatní. Jedním z nich je vlk, který získal své postavení ...


Čtěte více

Budmerice: Stopy dávnej minulosti 10. Nenapísaná kniha (o Láske, práci a histórii) (Vydavaťelstvo Rak)

Anotace: Slovenské Vydavaťelstvo Rak vydává závěrečný svazek úspěšné populárně naučné edice „Stopy dávnej minulosti. Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch“ historika a novináře Pavla Dvořáka, který nečekaně zemřel v prosinci 2018. Samotný autor jej bohužel nestihl dokončit a dlouho dokonce vypadalo, že ...


Čtěte více

Praha: Česká secese profesora Petra Wittlicha (Karolinum)

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně tomu bylo v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlavní úkol si určil prosazovat nové moderní umění. Spolek ...


Čtěte více

Praha: Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy – další objevná monografie Kateřiny Kubínové (Artefactum)

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky vydal ve svém nakladatelství Artefactum reprezentativní monografii Kateřiny Kubínové nazvanou „Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy“, v níž jsou přiblíženy nejen osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je dnes ...


Čtěte více

Praha: Nová vydání děl proslulého francouzského medievisty Jacquese Le Goffa (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad připravilo nové vydání dvou monumentálních prací, jejichž autorem, resp. spoluautorem a editorem byl světoznámý francouzský medievista Jacques Le Goff (1924-2014). Již třetího vydání se dočkala Le Goffova kniha „Kultura středověké Evropy“, která vyšla poprvé již v roce 1964. Český název ...


Čtěte více

Wrocław: Świecka archtektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji

V  Posku vyšla rozsáhlá publikace Klary Kaczmarek-Löw týkající se pozdně gotické architektury ve městech zemí Českého království v době kolem roku 1500. Mimo jiné je věnována pozornost památkám v Praze (Prašná brána) nebo Kutné Hoře (kamenná kašna na Rejskově náměstí). Podrobnější ...


Čtěte více

Petersberg – Paderborn: Reprezentativní katalog výstavy Gotik. Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa

Nakladatelství Michael Imhof vydalo monumentální vědecký katalog k výstavě „Gotik. Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa“, která byla do 13. ledna 2019 k vidění v Arcibiskupském diecézním muzeu v Paderbornu. Jak napovídá název, hlavní pozornost je ...


Čtěte více

Praha: Očím skryté – kniha o průzkumu podkreseb na gotických a renesančních deskových malbách ze sbírek Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze vydala ojedinělou a záslužnou publikaci nazvanou Očím skryté. Představuje výsledky badatelského projektu historiků umění a restaurátorů, kteří detailně pomocí nejmodernější techniky zmapovali podkresby na deskových obrazech české gotiky a renesance ve stále expozici v Anežském klášteře v ...


Čtěte více

Köln – Weimar - Wien: Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends – nový životopis vynálezce knihtisku (Böhlau Verlag)

Nakladatelství Böhlau vydalo knihu nazvanou „Johannes Gutenberg. Mann des Jahrtausends“ německé historičky Maren Gottschalk. Populárněji laděná Gutenbergova biografie vyšla k 550. výročí jeho úmrtí. Jen málo vynálezů změnilo život lidí tak jako objevení knihtisku s pomocí pohyblivých liter. Díky rychlému a „levnému“ ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru