na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Praha Husova a husitská. 1415-2015 – zajímavá publikace k stejnojmenné výstavě

Až do 24. ledna 2016 je v Clam-Gallasově paláci v Praze k vidění poslední výstava k loňskému šestistému výročí upálení mistra Jana Husa nazvaná „Praha Husova a husitská. 1415-2015“, kterou připravil Archiv hlavního města Prahy společně s Muzeem hlavního města Prahy. ...


Čtěte více

Ostrava: Výpravná publikace k ostravské výstavě Magičtí Lucemburkové pouze na objednání!

K ostravské výstavě „Magičtí Lucemburkové“ s podtitulem „Čeští králové a panovníci Svaté říše římské“, která byla jednou z prvních větších výstav k blížícímu se sedmistému výročí narození Karla IV., vyšla stejnojmenná publikace, která přináší nejen životopisy vybraných Lucemburků, ale je i ...


Čtěte více

Praha: Karolinum vydalo obsáhlý katalog Jana Royta Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách

Anotace: Pražské nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlý katalog Jana Royta Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách (1340-1550). Bohatství uměleckých děl tohoto regionu bylo dáno hospodářským rozmachem severozápadních Čech, především však těžbou a zpracováním stříbra a cínu v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ...


Čtěte více

Řezno (Regensburg): Druhý svazek velkolepého projektu Der Dom zu Regensburg

O první knize pěti svazkového projektu o katedrále v Řezně Der Dom zu Regensburg jsme napsali, že jde o imponující dílo shrnující mnohaleté interdisciplinární bádání, které bylo podniknuto s německou pečlivostí a důsledností. Koncem roku 2014 vyšel 2. textový díl a ...


Čtěte více

Praha: Objevný katalog výstavy Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

V době od 27. listopadu 2015 do 13. března 2016 byly ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění umělecké poklady severozápadních Čech z období gotiky a rané renesance. Objevnou výstavu nazvanou „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí” připravila ...


Čtěte více

Praha: Objevení heretika moderní architektury (Jindřich Vybíral a jeho monografie Leopolda Bauera)

Nakladatelství Academia a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vydaly reprezentativní knihu o pozapomenutém slezském architektovi Leopoldovi Bauerovi (1872–1938), rodákovi z Krnova, jehož stavby najdeme na území dnešního Rakouska i České republiky, především ve Vídni, Krnově, Opavě a v Brně. Historik umění Jindřich ...


Čtěte více

Praha: Václav II. Král na stříbrném trůnu – objevná a podnětná kniha Libora Jana

Nakladatelství Argo vydalo na konci loňského roku jako jednadvacátý svazek své úspěšné edice Ecce Homo dlouho očekávanou monografii předposledního přemyslovského krále Václava II., jejímž autorem je brněnský medievista Libor Jan, který se badatelsky věnuje právě dějinám 13. století. Mezi jeho dřívější ...


Čtěte více

Praha: Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490 – nejnovější kniha Mileny Bartlové

V Císařské konírně na Pražském hradě se před šesti lety konala výstava „Umění české reformace (1380-1620)“, která byla vůbec prvním větším, i když ne uceleným pohledem na výtvarnou kulturu spjatou s reformačními církvemi na území Čech. Až po jejím skončení byla ...


Čtěte více

Varšava (Warszawa): Vyšel poslední díl trilogie profesora Ziemby o umění pozdního středověku (Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. III: Wspólnota rzeczy: sztuka niderlandzka i północnoeuropejska

Anotace: Vyšel poslední díl originální trilogie Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, kterou napsal polský profesor Antoni Ziemba o nizozemském umění pozdního středověku. V první části nové knihy se zabývá tím, jak se v evropském pozdně gotickém umění šířily motivy, umělecké objevy a ikonografické ...


Čtěte více

Essen: Vyšel německý překlad vlastního životopisu Karla IV. s komentářem

Anotace: Essenské vydavatelství Alcorde vydalo k sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. překlad nejproslulejšího Karlova literárního díla, vlastního životopisu Vita Caroli. Karel IV. je autorem pouze prvních čtrnácti kapitol, které přibližují jeho život od dětství až do roku 1340. ...


Čtěte více

Řezno (Regensburg): Životopis Ludvíka Bavora (Die neue Biografie Ludwigs des Bayern)

Letos v říjnu uplyne sedm set let od zvolení Ludvíka Wittelsbašského římsko-německým králem. Osobnost panovníka, který je známý jako Ludvík Bavor, je ve stínu svých slavnějších předchůdců na římskoněmeckém trůně z rodu Štaufů i svého nástupce Karla IV. z rodu Lucemburků. Kulatému ...


Čtěte více

Petersberg: Die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters. Gärten aus Stein – jedinečná kniha o díle Naumburského mistra a vztahu středověkých sochařů k přírodě

Vydavatelství Michael Imhof vydalo objevnou publikaci nazvanou Die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters. Gärten aus Stein. Kniha pojednává o díle proslulého sochaře 13. století Naumburského mistra, který se podílel na stavbě a výzdobě dómů v Naumburku a Míšni. Hlavní pozornost je věnována ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru