na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Slovensko: Matyáš Korvín – hlavní téma květnového čísla Historické revue

Anotace: Celkem devět textů nejnovějšího vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno výjimečné osobnosti uherského a také českého krále Matyáše Korvína (1443-1490). Matyáš Hunyadi je jediným uherským panovníkem, který pronikl i do lidové slovesnosti. Byl sice prototypem despotického vladaře, přesto ...


Čtěte více

Praha: Nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 19/2

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nedávno nový svazek (19/2) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Každé číslo je rozděleno do dvou tematických částí: ...


Čtěte více

Slovensko: Bitva u Kadeše – hlavní téma dubnového čísla Historické revue

Anotace: Nejnovější, dubnové vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno jedné z nejvýznamnějších bitev starověku, bitvě u Kadeše, v níž se střetla vojska dvou velmocí – Egypta a říše Chetitů. Bitva je považována za největší vozovou bitvu všech dob, nejspíš ...


Čtěte více

Německo: Ramses II. - hlavní téma lednového čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavní tématem lednového čísla německého kulturně historického magazínu Damals je proslulý faraon Ramesse II. Veliký. Žádný egyptský panovník nevládl tak dlouho jako on – téměř 67 let. Jeho přítomnost jako vládce, který je roven bohům, stavitele a mecenáše musela být znát. ...


Čtěte více

Praha: Hledání komického středověku – hlavní téma prosincového čísla Dějin a současnosti

Hlavní téma posledního čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je věnováno hledání komického středověku. Téma středověké komiky úzce souvisí s dlouhodobým mezioborovým projektem na FF UK v Praze, v jehož rámci se např. ve dnech 24. a 25. ledna 2017 uskuteční interdisciplinární ...


Čtěte více

Německo: Kdo byl Karel IV.? (Wer war Karl IV.?) – zajímavý esej Bernda Schneidmüllera v jedenáctém čísle časopisu DAMALS

Předposlední letošní číslo německého kulturně historického měsíčníku DAMALS je věnováno Karlu IV. (1316-1378) jako panovníkovi v časech krize, kterým 14. století bezpochyby bylo. Evropu tehdy zasáhl mor nebo válečné konflikty, jakým byla kupř. stoletá válka mezi Francií a Anglií. Římský císař ...


Čtěte více

Praha: Počátek Polska. 1050 let od křtu Měška I. - hlavní téma listopadového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Letos si v Polsku připomínají 1050. výročí křtu knížete Měška I., který je považován za počátek Polska. Výročí události, která je spjata i s českými dějinami, protože křesťanství přijal Měšek prostřednictvím své manželky Doubravky z rodu Přemyslovců, je zasvěceno hlavní téma ...


Čtěte více

Slovensko: Pyramidy, mohyly a chrámy – hlavní téma říjnového čísla Historické revue

Anotace: Celé letošní desáté, říjnové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno pyramidám, mohylám a chrámům jako významným symbolům starých civilizací. Téma je úzce spjato s vydavatelem časopisu, kterým je SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút, který se ...


Čtěte více

Německo: Karel IV. Císař v časech krize - hlavní téma listopadového čísla časopisu DAMALS

Letos uplynulo sedm set let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378) z rodu Lucemburků. K tomuto výročí se vrací i listopadové číslo německého kulturně historického magazínu DAMALS. Hlavní téma je zasvěceno Karlu IV. jako panovníkovi v časech ...


Čtěte více

Praha: Proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Letošní sedmé číslo časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je věnováno proměnám ideálu rytířství. Editor tématu Václav Bůžek vybral, resp. sám napsal, podnětné příspěvky, jež se snaží přiblížit vývoj a proměny rytířského ideálu od středověku až do současnosti. Rytířství bylo ...


Čtěte více

Slovensko: Počátky Slovanů – hlavní téma prosincového čísla Historické revue

Anotace: Poslední letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno počátkům Slovanů. Autoři ze Slovenska, České republiky a Polska přibližují aktuální stav bádání o počátcích Slovanů, které jsou ale stále částečně zahaleny tajemstvím, hlavně pak jejich původ. Zajímavé jsou nejen ...


Čtěte více

Slovensko: Králové a světci středověkého Polska – hlavní téma nového čísla Historické revue

Anotace: Celé zářijové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno středověkým dějinám Polska od 10. do poloviny 15. století. Právě letos si Polsko připomíná 1050 let od chvíle, kdy byl pokřtěn kníže Měšek I., který pojal za manželku Dobravu ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru