na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Etruskové - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS

Anotace: První letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno záhadným Etruskům, kteří po sobě nezanechali téměř žádná písemná svědectví, a tak o nich víme velice málo. I to málo je ale zajímavé: víme např., že v rámci starověku byly etruské ženy velmi ...


Čtěte více

Slovensko: Mistr Pavel z Levoče – hlavní téma prosincového čísla Historické revue (12/2017)

Anotace: Hlavním tématem prosincového čísla (12/2017) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je život, dílo a doba proslulého Mistra Pavla z Levoče, jemuž je v současnosti věnována i výstava „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“, která je ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 20/1

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nový svazek 20/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Nejnovější číslo – 20/1 - je koncipováno odlišně než ...


Čtěte více

Slovensko: Vznik měst – hlavní téma Historické revue (10/2017)

Anotace: Říjnové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, občanské združenie, je věnováno počátkům měst v dějinách. Tematicky navazuje časopis na desáté číslo z loňského roku, které bylo zasvěceno pyramidám, stupňovitým chrámům ...


Čtěte více

Praha: Ferdinand Tyrolský - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Hlavní téma letošního sedmého čísla časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je zasvěceno arcivévodovi Ferdinandovi Tyrolskému (1529-1595), druhorozenému synovi císaře a českého krále Ferdinanda I. Habsburského, jenž proslul především jako mecenáš a skutečný znalec umění, ale byl nadán bezpochyby ...


Čtěte více

Německo: Němce fascinuje Richard Lví srdce – je mu věnováno zářijové číslo časopisu Damals

Hlavním tématem letošního devátého čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je jeden z nejznámějších anglických králů Richard I. Lví srdce (1157-1199), jemuž je v Historickém muzeu Falcka ve Špýru zasvěcena velkolepá výstava „Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener“, která začíná ...


Čtěte více

Slovensko: Řecko-perské války – hlavní téma srpnového čísla Historické revue

Anotace: Osmé letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, je věnováno jednomu z nejznámějších starověkých válečných konfliktů, řecko-perským válkám, které proběhly v první třetině 5. století před n. l. Řecko-perským válkám je zasvěceno ...


Čtěte více

Slovensko: České baroko – jedno z hlavních témat červencového čísla Historické revue

Anotace: Sedmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno dvěma hlavním tématům: postavám a pokladům českého baroka a Kurdům. Baroko bylo prvním univerzálním uměleckých slohem, který pronikl i mimo evropský kontinent. Jeho památky jsou pak ve střední Evropě zastoupeny ...


Čtěte více

Slovensko: Matyáš Korvín – hlavní téma květnového čísla Historické revue

Anotace: Celkem devět textů nejnovějšího vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno výjimečné osobnosti uherského a také českého krále Matyáše Korvína (1443-1490). Matyáš Hunyadi je jediným uherským panovníkem, který pronikl i do lidové slovesnosti. Byl sice prototypem despotického vladaře, přesto ...


Čtěte více

Praha: Nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 19/2

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nedávno nový svazek (19/2) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Každé číslo je rozděleno do dvou tematických částí: ...


Čtěte více

Slovensko: Bitva u Kadeše – hlavní téma dubnového čísla Historické revue

Anotace: Nejnovější, dubnové vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno jedné z nejvýznamnějších bitev starověku, bitvě u Kadeše, v níž se střetla vojska dvou velmocí – Egypta a říše Chetitů. Bitva je považována za největší vozovou bitvu všech dob, nejspíš ...


Čtěte více

Německo: Ramses II. - hlavní téma lednového čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavní tématem lednového čísla německého kulturně historického magazínu Damals je proslulý faraon Ramesse II. Veliký. Žádný egyptský panovník nevládl tak dlouho jako on – téměř 67 let. Jeho přítomnost jako vládce, který je roven bohům, stavitele a mecenáše musela být znát. ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru