na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Slovensko: Jagellonci na uherském trůně – hlavní téma květnového čísla Historické revue (5/2018)

Anotace: Hlavním tématem pátého čísla (5/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je vláda Jagellonců v Uhrách, což nebylo a stále není příliš oblíbené téma u slovenských a maďarských historiků. I když Jagellonci vládli v Uhersku šestatřicet let, jedná se o přehlížené ...


Čtěte více

Slovensko: Město Trenčín – hlavní téma dubnového čísla Historické revue (4/2018)

Anotace: Celé čtvrté číslo již devětadvacátého ročníku (4/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno dějinám Trenčína, významného historického města, které je jedním z nejstarších na Slovensku. Číslo bylo připraveno na počest ukončení rekonstrukce Mírového náměstí v centru města, kde ...


Čtěte více

Praha: Zikmund Lucemburský. Boj o otcovské dědictví - téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost (2/2018)

Anotace: Hlavní téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost je věnováno římskému císaři, uherskému a českému králi Zikmundovi Lucemburskému, od jehož narození letos uplynulo šest set padesát let. V loňském roce pak uplynulo 580 let od jeho smrti. Letos si připomeneme řadu ...


Čtěte více

Německo: Hanza – hlavní téma březnového čísla časopisu Damals

Anotace: Třetí letošní číslo kulturně historického německého magazínu Damals vyšlo ve spolupráci s Evropským muzeem hanzy v Lübecku a je zasvěceno hanze. Hanza vznikla ve 12. století jako spolek severoněmeckých kupců. Ve 13. století byl pak tento spolek přetvořen ve svaz hanzovních měst, ...


Čtěte více

Praha: Latina, jazyk nejen Ovidiův - hlavní téma lednového čísla časopisu Dějiny a současnost 1/2018

Anotace: První letošní číslo jubilejního, čtyřicátého ročníku časopisu Dějiny a současnost, jenž vychází desetkrát ročně, je věnováno básníkovi Ovidiovi a latině, která má nejen při studiu historie své nezastupitelné místo. Lednové číslo bylo vybráno záměrně, protože téma připravili odborníci z Ústavu řeckých ...


Čtěte více

Německo: Etruskové - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS

Anotace: První letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno záhadným Etruskům, kteří po sobě nezanechali téměř žádná písemná svědectví, a tak o nich víme velice málo. I to málo je ale zajímavé: víme např., že v rámci starověku byly etruské ženy velmi ...


Čtěte více

Slovensko: Mistr Pavel z Levoče – hlavní téma prosincového čísla Historické revue (12/2017)

Anotace: Hlavním tématem prosincového čísla (12/2017) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je život, dílo a doba proslulého Mistra Pavla z Levoče, jemuž je v současnosti věnována i výstava „Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha“, která je ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 20/1

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nový svazek 20/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Nejnovější číslo – 20/1 - je koncipováno odlišně než ...


Čtěte více

Slovensko: Vznik měst – hlavní téma Historické revue (10/2017)

Anotace: Říjnové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, občanské združenie, je věnováno počátkům měst v dějinách. Tematicky navazuje časopis na desáté číslo z loňského roku, které bylo zasvěceno pyramidám, stupňovitým chrámům ...


Čtěte více

Praha: Ferdinand Tyrolský - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Hlavní téma letošního sedmého čísla časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je zasvěceno arcivévodovi Ferdinandovi Tyrolskému (1529-1595), druhorozenému synovi císaře a českého krále Ferdinanda I. Habsburského, jenž proslul především jako mecenáš a skutečný znalec umění, ale byl nadán bezpochyby ...


Čtěte více

Německo: Němce fascinuje Richard Lví srdce – je mu věnováno zářijové číslo časopisu Damals

Hlavním tématem letošního devátého čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je jeden z nejznámějších anglických králů Richard I. Lví srdce (1157-1199), jemuž je v Historickém muzeu Falcka ve Špýru zasvěcena velkolepá výstava „Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener“, která začíná ...


Čtěte více

Slovensko: Řecko-perské války – hlavní téma srpnového čísla Historické revue

Anotace: Osmé letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, je věnováno jednomu z nejznámějších starověkých válečných konfliktů, řecko-perským válkám, které proběhly v první třetině 5. století před n. l. Řecko-perským válkám je zasvěceno ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru