na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Svatá bába Ludmila. Ženy v raném středověku - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost (7/2021)

Anotace: Nedávno uplynulo tisíc sto let od smrti svaté Ludmily, babičky sv. Václava, a proto je hlavní téma letošního sedmého (zářijového) čísla časopisu Dějiny a současnost zasvěceno kněžně a světici Ludmile a také ženám v raném středověku. Editorem tematického bloku, který přináší vedle ...


Čtěte více

Německo: Krize římské republiky – hlavní téma listopadového vydání časopisu DAMALS (11/2021)

Anotace: Jedenácté letošní číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je zasvěceno období krize římské republiky. V roce 133 př. n. l. se senát, vedoucí instituce římské republiky, rozdělil v boji o pozemkovou reformu na dva nepřátelské tábory. Poté následovaly četné krize: ...


Čtěte více

Praha: Hledání středověkého lesa - hlavní téma dubnového čísla časopisu Dějiny a současnost (4/2021)

Anotace: Hlavním tématem letošního čtvrtého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, je středověký les, přesněji jeho hledání, které je, jak je zřejmé z jednotlivých příspěvků, velice náročné. Jedná se o zajímavé historické téma, jehož výzkum však přesahuje hranice historických i ...


Čtěte více

Německo: Norbert z Xanten a premonstráti – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2021)

Anotace: Letošní deváté, zářijové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno Norbertovi z Xanten a 900. výročí založení premonstrátského řádu. Životopis Norberta z Xanten (1080/1085–1134) je poznamenán hned několika klíčovými zlomy. V roce 1120 založil kazatel, který byl ovlivněn reformními hnutími své doby, nový ...


Čtěte více

Německo: Aufbruch ins Mittelalter. Neue Reiche in Europa – hlavní téma únorového čísla časopisu DAMALS (2/2021)

Anotace: Nejnovější, únorové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno tzv. barbarským říším, s jejichž vznikem jsou spjaty počátky středověku. Po roce 500 vznikla v Evropě řada nových říší, které jsou pojmenovány po svých domnělých „obyvatelích“, kupř. Francích, Vizigótech nebo Langobardech. Historikové jsou však ...


Čtěte více

Německo: Svatý Augustin – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (12/2020)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu o historii – Damals - je zasvěceno životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších „církevních otců“, sv. Augustina (354–430). Pozdější církevní otec si až do svého křtu v roce 387 užíval sladkého života v Kartágu, Římě a později ...


Čtěte více

Praha: Zámky na Loiře pohledem historika umění Jaromíra Adamce

V rámci užitečné série Země Světa vyšel letos díl věnovaný nejslavnějším zámkům na Loiře. Celý sešit s mnoha barevnými fotografiemi napsal historik umění a skvělý turistický průvodce Jaromír Adamec. Díky jeho pohledu čtenář krok za krokem navštíví slavné památky, které symbolizují ...


Čtěte více

Německo: Středověké císařství – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2020)

Anotace: Letošní zářijové číslo německého měsíčníku Damals je věnováno fenoménu středověkému císařství. V roce 800 „obnovil“ Karel Veliký římské císařství na Západě, s čímž souvisela řada otázek: Které říši bude císař vládnout? Kolik bude mít moci? Jak se bude předávat koruna? Texty hlavního tématu ...


Čtěte více

Německo: Kateřina Medicejská a tzv. hugenotské války – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (8/2020)

Anotace: Letošní srpnové číslo německého magazínu Damals je zasvěceno francouzské královně Kateřině Medicejské (1519–1589), velice mocné, téměř všechno schopné ženě a matce posledních králů z rodu Valois. Největší pozornost je pak věnována tzv. hugenotským válkám. Nebylo možné, aby ve Francouzském království vládla žena, ...


Čtěte více

Německo: Hildegarda z Bingenu – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (6/2020)

Anotace: Nejnovější, červnové číslo německého magazínu Damals je věnováno proslulé mystičce, přírodovědkyni, lékařce a spisovatelce Hildegardě z Bingenu (1098–1179). Popularita abatyše Hildegardy z Bingenu prošla po její smrti různými fázemi. Nejprve ji znovu objevili humanisté a reformátoři po roce 1500. Její rázné jednání ...


Čtěte více

Slovensko: Vznešené ženy ve středověkém Uhersku – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu Historická revue (7/2020)

Anotace: Sedmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno životu a působení královen ve středověkém Uherském království. Reálný vliv na politiku a veřejný život byl u královen většinou značně omezený. Jejich ...


Čtěte více

Praha: Středověké město. Politické proměny a sociální inovace (Colloquia mediaevalia Pragensia 20)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, dvacátý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Nejnovější soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru