na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Hledání komického středověku – hlavní téma prosincového čísla Dějin a současnosti

Hlavní téma posledního čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je věnováno hledání komického středověku. Téma středověké komiky úzce souvisí s dlouhodobým mezioborovým projektem na FF UK v Praze, v jehož rámci se např. ve dnech 24. a 25. ledna 2017 uskuteční interdisciplinární ...


Čtěte více

Německo: Kdo byl Karel IV.? (Wer war Karl IV.?) – zajímavý esej Bernda Schneidmüllera v jedenáctém čísle časopisu DAMALS

Předposlední letošní číslo německého kulturně historického měsíčníku DAMALS je věnováno Karlu IV. (1316-1378) jako panovníkovi v časech krize, kterým 14. století bezpochyby bylo. Evropu tehdy zasáhl mor nebo válečné konflikty, jakým byla kupř. stoletá válka mezi Francií a Anglií. Římský císař ...


Čtěte více

Praha: Počátek Polska. 1050 let od křtu Měška I. - hlavní téma listopadového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Letos si v Polsku připomínají 1050. výročí křtu knížete Měška I., který je považován za počátek Polska. Výročí události, která je spjata i s českými dějinami, protože křesťanství přijal Měšek prostřednictvím své manželky Doubravky z rodu Přemyslovců, je zasvěceno hlavní téma ...


Čtěte více

Slovensko: Pyramidy, mohyly a chrámy – hlavní téma říjnového čísla Historické revue

Anotace: Celé letošní desáté, říjnové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno pyramidám, mohylám a chrámům jako významným symbolům starých civilizací. Téma je úzce spjato s vydavatelem časopisu, kterým je SAHI – Slovenský archeologický a historický inštitút, který se ...


Čtěte více

Německo: Karel IV. Císař v časech krize - hlavní téma listopadového čísla časopisu DAMALS

Letos uplynulo sedm set let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378) z rodu Lucemburků. K tomuto výročí se vrací i listopadové číslo německého kulturně historického magazínu DAMALS. Hlavní téma je zasvěceno Karlu IV. jako panovníkovi v časech ...


Čtěte více

Praha: Proměny ideálu rytířství od středověku po moderní dobu - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Letošní sedmé číslo časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je věnováno proměnám ideálu rytířství. Editor tématu Václav Bůžek vybral, resp. sám napsal, podnětné příspěvky, jež se snaží přiblížit vývoj a proměny rytířského ideálu od středověku až do současnosti. Rytířství bylo ...


Čtěte více

Slovensko: Počátky Slovanů – hlavní téma prosincového čísla Historické revue

Anotace: Poslední letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno počátkům Slovanů. Autoři ze Slovenska, České republiky a Polska přibližují aktuální stav bádání o počátcích Slovanů, které jsou ale stále částečně zahaleny tajemstvím, hlavně pak jejich původ. Zajímavé jsou nejen ...


Čtěte více

Slovensko: Králové a světci středověkého Polska – hlavní téma nového čísla Historické revue

Anotace: Celé zářijové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno středověkým dějinám Polska od 10. do poloviny 15. století. Právě letos si Polsko připomíná 1050 let od chvíle, kdy byl pokřtěn kníže Měšek I., který pojal za manželku Dobravu ...


Čtěte více

Praha: Challenge and Risk: The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation – nejnovější studie Ivo Hlobila o výzdobě Staroměstské mostecké věže

V posledním dvojčísle časopisu UMĚNÍ (1-2, 2015) vyšla zajímavá stať Ivo Hlobila nazvaná „Challenge and Risk: The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation“ (s. 2-33), v níž se autor vrací k ikonografii jedinečné výzdoby východního ...


Čtěte více

Slovensko: Alexandr Veliký – hlavní téma osmého čísla Historické revue

Anotace: Srpnové číslo Historické revue, vědecko-populárního měsíčníku o dějinách, je celé zasvěceno Alexandru Makedonskému (Velikému) jako největšímu vojevůdci starověku. I když známe z období starověku mnoho vládců, kteří byli zároveň i schopnými vojevůdci (kupř. akkadský Sargon I. Veliký, perský Kýros Veliký nebo ...


Čtěte více

Praha: Jan Hus v Kostnici. Paměť a zapomnění – hlavní téma šestého čísla Dějin a současnosti

Hlavní téma červnového, předprázdninového čísla časopisu Dějiny a současnost je zasvěceno Janu Husovi ve spojení s Kostnicí. Jedná se o další z příspěvků k letošnímu šestistému výročí Husovy smrti. Tématu jsou věnovány celkem čtyři příspěvky. Autorem prvního – Kostnický proces s Janem ...


Čtěte více

Slovensko: Trojská válka – hlavní téma srpnového čísla Historické revue

Anotace: Osmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno proslulé trojské válce, která byla a je stále středem zájmu odborníků mnoha oborů. Zároveň je i velkou inspirací pro současné umělce. Jednou z hlavních otázek, na kterou se autoři tématu ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru