na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Slovensko: Vznik měst – hlavní téma Historické revue (10/2017)

Anotace: Říjnové číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, občanské združenie, je věnováno počátkům měst v dějinách. Tematicky navazuje časopis na desáté číslo z loňského roku, které bylo zasvěceno pyramidám, stupňovitým chrámům ...


Čtěte více

Praha: Ferdinand Tyrolský - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Hlavní téma letošního sedmého čísla časopisu Dějiny a současnost (vychází jen desetkrát ročně) je zasvěceno arcivévodovi Ferdinandovi Tyrolskému (1529-1595), druhorozenému synovi císaře a českého krále Ferdinanda I. Habsburského, jenž proslul především jako mecenáš a skutečný znalec umění, ale byl nadán bezpochyby ...


Čtěte více

Německo: Němce fascinuje Richard Lví srdce – je mu věnováno zářijové číslo časopisu Damals

Hlavním tématem letošního devátého čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je jeden z nejznámějších anglických králů Richard I. Lví srdce (1157-1199), jemuž je v Historickém muzeu Falcka ve Špýru zasvěcena velkolepá výstava „Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener“, která začíná ...


Čtěte více

Slovensko: Řecko-perské války – hlavní téma srpnového čísla Historické revue

Anotace: Osmé letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, je věnováno jednomu z nejznámějších starověkých válečných konfliktů, řecko-perským válkám, které proběhly v první třetině 5. století před n. l. Řecko-perským válkám je zasvěceno ...


Čtěte více

Slovensko: České baroko – jedno z hlavních témat červencového čísla Historické revue

Anotace: Sedmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno dvěma hlavním tématům: postavám a pokladům českého baroka a Kurdům. Baroko bylo prvním univerzálním uměleckých slohem, který pronikl i mimo evropský kontinent. Jeho památky jsou pak ve střední Evropě zastoupeny ...


Čtěte více

Slovensko: Matyáš Korvín – hlavní téma květnového čísla Historické revue

Anotace: Celkem devět textů nejnovějšího vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno výjimečné osobnosti uherského a také českého krále Matyáše Korvína (1443-1490). Matyáš Hunyadi je jediným uherským panovníkem, který pronikl i do lidové slovesnosti. Byl sice prototypem despotického vladaře, přesto ...


Čtěte více

Praha: Nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 19/2

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nedávno nový svazek (19/2) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis založený v roce 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Každé číslo je rozděleno do dvou tematických částí: ...


Čtěte více

Slovensko: Bitva u Kadeše – hlavní téma dubnového čísla Historické revue

Anotace: Nejnovější, dubnové vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno jedné z nejvýznamnějších bitev starověku, bitvě u Kadeše, v níž se střetla vojska dvou velmocí – Egypta a říše Chetitů. Bitva je považována za největší vozovou bitvu všech dob, nejspíš ...


Čtěte více

Německo: Ramses II. - hlavní téma lednového čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavní tématem lednového čísla německého kulturně historického magazínu Damals je proslulý faraon Ramesse II. Veliký. Žádný egyptský panovník nevládl tak dlouho jako on – téměř 67 let. Jeho přítomnost jako vládce, který je roven bohům, stavitele a mecenáše musela být znát. ...


Čtěte více

Praha: Hledání komického středověku – hlavní téma prosincového čísla Dějin a současnosti

Hlavní téma posledního čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je věnováno hledání komického středověku. Téma středověké komiky úzce souvisí s dlouhodobým mezioborovým projektem na FF UK v Praze, v jehož rámci se např. ve dnech 24. a 25. ledna 2017 uskuteční interdisciplinární ...


Čtěte více

Německo: Kdo byl Karel IV.? (Wer war Karl IV.?) – zajímavý esej Bernda Schneidmüllera v jedenáctém čísle časopisu DAMALS

Předposlední letošní číslo německého kulturně historického měsíčníku DAMALS je věnováno Karlu IV. (1316-1378) jako panovníkovi v časech krize, kterým 14. století bezpochyby bylo. Evropu tehdy zasáhl mor nebo válečné konflikty, jakým byla kupř. stoletá válka mezi Francií a Anglií. Římský císař ...


Čtěte více

Praha: Počátek Polska. 1050 let od křtu Měška I. - hlavní téma listopadového čísla časopisu Dějiny a současnost

Anotace: Letos si v Polsku připomínají 1050. výročí křtu knížete Měška I., který je považován za počátek Polska. Výročí události, která je spjata i s českými dějinami, protože křesťanství přijal Měšek prostřednictvím své manželky Doubravky z rodu Přemyslovců, je zasvěceno hlavní téma ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru