na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Jak „vznikli“ Slované - hlavní téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost (2/2023)

Anotace: Hlavním tématem letošního druhého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, jsou Slované v raném středověku. Velká pozornost je věnována především „vzniku“ Slovanů a některým z mnoha otázek, na které se již dlouho hledají uspokojivé odpovědi. O proměnách raně středověké ...


Čtěte více

Německo: Vikingové – hlavní téma zářijového čísla časopisu DAMALS (9/2022)

Anotace: Hlavním tématem letošního devátého čísla německého měsíčníku o historii Damals jsou vikingové. Téma bylo vybráno záměrně jako upoutávka na velkou výstavu „Die Normannen“, která bude od 18. září 2022 do 26. února 2023 k vidění v německém Mannheimu (Museum Zeughaus). Vikingové ...


Čtěte více

Německo: Jana z Arku – hlavní téma posledního letošního čísla časopisu DAMALS (12/2021)

Anotace: Prosincové číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je věnováno Janě z Arku, bojovnici ve jménu Božím, od jejíhož upálení uplynulo letos 590 let. Na příští rok zase připadne 610. výročí jejího narození. Osud mladé ženy z Domrémy je tak ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 24/1 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nové číslo (24/1/2021) časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně. Časopis tradičně sestává ze dvou tematických částí: ...


Čtěte více

Praha: Svatá bába Ludmila. Ženy v raném středověku - hlavní téma zářijového čísla časopisu Dějiny a současnost (7/2021)

Anotace: Nedávno uplynulo tisíc sto let od smrti svaté Ludmily, babičky sv. Václava, a proto je hlavní téma letošního sedmého (zářijového) čísla časopisu Dějiny a současnost zasvěceno kněžně a světici Ludmile a také ženám v raném středověku. Editorem tematického bloku, který přináší vedle ...


Čtěte více

Praha: Hledání středověkého lesa - hlavní téma dubnového čísla časopisu Dějiny a současnost (4/2021)

Anotace: Hlavním tématem letošního čtvrtého čísla časopisu Dějiny a současnost, který vychází desetkrát ročně, je středověký les, přesněji jeho hledání, které je, jak je zřejmé z jednotlivých příspěvků, velice náročné. Jedná se o zajímavé historické téma, jehož výzkum však přesahuje hranice historických i ...


Čtěte více

Německo: Krize římské republiky – hlavní téma listopadového vydání časopisu DAMALS (11/2021)

Anotace: Jedenácté letošní číslo německého měsíčníku Damals. Das Magazin für Geschichte je zasvěceno období krize římské republiky. V roce 133 př. n. l. se senát, vedoucí instituce římské republiky, rozdělil v boji o pozemkovou reformu na dva nepřátelské tábory. Poté následovaly četné krize: ...


Čtěte více

Slovensko: Vznešené ženy ve středověkém Uhersku – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu Historická revue (7/2020)

Anotace: Sedmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno životu a působení královen ve středověkém Uherském království. Reálný vliv na politiku a veřejný život byl u královen většinou značně omezený. Jejich ...


Čtěte více

Německo: Kateřina Medicejská a tzv. hugenotské války – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (8/2020)

Anotace: Letošní srpnové číslo německého magazínu Damals je zasvěceno francouzské královně Kateřině Medicejské (1519–1589), velice mocné, téměř všechno schopné ženě a matce posledních králů z rodu Valois. Největší pozornost je pak věnována tzv. hugenotským válkám. Nebylo možné, aby ve Francouzském království vládla žena, ...


Čtěte více

Německo: Hannibal a 2. punská válka – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (1/2020)

Anotace: První letošní číslo německého magazínu Damals je věnováno 2. punské válce a Hannibalovi, hlavnímu vojevůdci kartaginského vojska. Při pohledu na dochované vizuální prameny k druhé punské válce to vypadá, že Hannibal uspěl v bitvách proti Římanům především díky svým slonům. Ve skutečnosti ...


Čtěte více

Německo: Norbert z Xanten a premonstráti – hlavní téma nejnovějšího čísla časopisu DAMALS (9/2021)

Anotace: Letošní deváté, zářijové číslo německého měsíčníku Damals je zasvěceno Norbertovi z Xanten a 900. výročí založení premonstrátského řádu. Životopis Norberta z Xanten (1080/1085–1134) je poznamenán hned několika klíčovými zlomy. V roce 1120 založil kazatel, který byl ovlivněn reformními hnutími své doby, nový ...


Čtěte více

Německo: Vzestup Habsburků – hlavní téma listopadového čísla časopisu DAMALS (11/2022)

Anotace: Hlavním tématem letošního jedenáctého čísla německého měsíčníku DAMALS je vzestup Habsburků, který započal v roce 1273 zvolením hraběte Rudolfa římskoněmeckým králem. Téma bylo vybráno jako upoutávka na výstavu „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“, která je až do 16. dubna 2023 ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru