na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Sasové – hlavní téma dubnového čísla časopisu DAMALS (4/2019)

Anotace: Čtvrté letošní číslo německého magazínu Damals přináší nový pohled na Sasy v období raného středověku. Dubnové vydání bylo připraveno speciálně ve spolupráci se Zemským muzeem v Hannoveru, kde bude až do srpna letošního roku k vidění výstava „Saxones“ s podtitulem „Eine ...


Čtěte více

Německo: Leonardo da Vinci – hlavní téma březnového vydání časopisu DAMALS (3/2019)

Anotace: Třetí letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno jedné z nejvšestrannějších  renesančních osobností, kterou není nikdo jiný než proslulý Leonardo da Vinci, od jehož úmrtí letos v květnu uplyne pět set let. Leonardova „Mona Lisa“ je pravděpodobně nejznámějším uměleckým dílem na světě. ...


Čtěte více

Bratislava: Slovenský odborný časopis ARS (1-2/ 2018) se věnuje z velké části českému umění v době Lucemburků

Časopis ARS je umeleckohistorický časopis, vydávaný Slovenskou akadémiou vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. (SK)   Internet: http://www.dejum.sav.sk/?language=sk§ion=magazine&id=103   ARS (1-2/ 2018): ŠTÚDIE / ARTICLES I. Jiří KUTHAN České království a Anglie ...


Čtěte více

Praha: Svobodný Martin, obránce žen, nepřítel husitů – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 11-12/2018)

Medievista Martin Nejedlý již řadu let pravidelně přispívá do Historického obzoru, časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, který vychází formou dvojčísel šestkrát ročně. Většina jeho dílčích studií se pak stala základem jeho velice čtivých a zároveň inspirujících knih, v nichž ...


Čtěte více

Německo: Ježíš a první křesťané - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS (1/2019)

Anotace: Hlavním tématem prvního letošního čísla magazínu Damals, německého měsíčníku o historii, je Ježíš Kristus a s ním i první křesťané. Ježíš Nazaretský působil jako pocestný kazatel v Galileji, hlásal brzký příchod Božího království a nejpravděpodobněji v roce 30 byl v Jeruzalémě ukřižován. ...


Čtěte více

Slovensko: Divy starověkého Řecka – hlavní téma prosincového čísla Historické revue (12/2018)

Anotace: Poslední letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává Slovenský archeologický a historický institut, je zasvěcen v duchu známého autora literatury faktu Vojtěcha Zamarovského divům starověkého Řecka. Zmíněny jsou všechny starověké divy světa, největší pozornost je ale samozřejmě věnována ...


Čtěte více

Německo: Mykény - hlavní téma prosincového čísla německého magazínu DAMALS (12/2018)

Anotace: Poslední letošní číslo německého magazínu Damals je věnováno starověkým Mykénám, kterým je rovněž zasvěcena reprezentativní výstava nazvaná „Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon“, která je až do 2. června 2019 k vidění v Karlsruhe (Badisches Landesmuseum). V 16. století před Kristem započal ...


Čtěte více

Slovensko: Křižáci v severní Evropě – hlavní téma listopadového čísla Historické revue (11/2018)

Anotace: Předposlední letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue se odlišuje od tradičních vydání. Většinou je pozornost zaměřena na jedno hlavní téma, v listopadovém vydání jich ale najdeme hned několik. Hned první z nich je věnováno Řádu německých rytířů. Rytířským řádům ...


Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 20/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 20/2 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Zatímco poslední číslo (20/1) bylo koncipováno odlišně než předchozí ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – pokračování nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 9-10/2018)

V nejnovějším dvojčísle Historického obzoru (9-10, září-říjen 2018, s. 212-222), časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, vyšla druhá část podnětné studie nazvané „Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klukově. Středověký román jako pramen historikova poznání“ profesora Martina Nejedlého. První část ...


Čtěte více

Německo: Římská provincie Británie - hlavní téma říjnového čísla německého magazínu DAMALS (10/2018)

Anotace: Nejnovější číslo německého magazínu Damals je zasvěceno římské provincii Británie, která je představena jako část říše, která proti římské nadvládě několikrát povstala. Čtyři sta let ovládali Římané velkou část dnešní Velké Británie, ale tamní keltské kmeny jim jejich vládu vůbec neusnadňovaly. V ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 7-8/2018)

Medievista Martin Nejedlý je širší veřejnosti známý svými třemi knihami, které jsou jedinečným výsledkem jeho mnohaleté práce se středověkými literárními díly, která využívá jako historických pramenů k poznání středověké společnosti. První kniha nazvaná „Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru