na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Mediaevalia Historica Bohemica 20/2 (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal nejnovější svazek 20/2 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis vychází od roku 1990 je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje a vychází dvakrát ročně. Zatímco poslední číslo (20/1) bylo koncipováno odlišně než předchozí ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – pokračování nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 9-10/2018)

V nejnovějším dvojčísle Historického obzoru (9-10, září-říjen 2018, s. 212-222), časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, vyšla druhá část podnětné studie nazvané „Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klukově. Středověký román jako pramen historikova poznání“ profesora Martina Nejedlého. První část ...


Čtěte více

Německo: Římská provincie Británie - hlavní téma říjnového čísla německého magazínu DAMALS (10/2018)

Anotace: Nejnovější číslo německého magazínu Damals je zasvěceno římské provincii Británie, která je představena jako část říše, která proti římské nadvládě několikrát povstala. Čtyři sta let ovládali Římané velkou část dnešní Velké Británie, ale tamní keltské kmeny jim jejich vládu vůbec neusnadňovaly. V ...


Čtěte více

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 7-8/2018)

Medievista Martin Nejedlý je širší veřejnosti známý svými třemi knihami, které jsou jedinečným výsledkem jeho mnohaleté práce se středověkými literárními díly, která využívá jako historických pramenů k poznání středověké společnosti. První kniha nazvaná „Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve ...


Čtěte více

Německo: Templáři – hlavní téma srpnového čísla německého magazínu DAMALS

Anotace: Hlavní téma nejnovějšího, srpnového čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno vzestupu a pádu templářů, kteří setrvali ve Svaté zemi až do konce 13. století. Na začátku svého působení chránili poutníky na cestě do Jeruzaléma. Brzy pak převzali i další významné ...


Čtěte více

Slovensko: Kleopatra, Caesar a Antonius. Egypt a Řím na přelomu dějin – hlavní téma červencového čísla Historické revue (7/2018)

Anotace: Sedmé letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno dějinám Egypta a Říma v době tří mocných vládců: Gaia Julia Caesara, Kleopatry VII. a Marka Antonia. Velice významnou roli hrála především Kleopatra, poslední vládkyně z rodu Ptolemaiovců, která ...


Čtěte více

Slovensko: Jagellonci na uherském trůně – hlavní téma květnového čísla Historické revue (5/2018)

Anotace: Hlavním tématem pátého čísla (5/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je vláda Jagellonců v Uhrách, což nebylo a stále není příliš oblíbené téma u slovenských a maďarských historiků. I když Jagellonci vládli v Uhersku šestatřicet let, jedná se o přehlížené ...


Čtěte více

Slovensko: Město Trenčín – hlavní téma dubnového čísla Historické revue (4/2018)

Anotace: Celé čtvrté číslo již devětadvacátého ročníku (4/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno dějinám Trenčína, významného historického města, které je jedním z nejstarších na Slovensku. Číslo bylo připraveno na počest ukončení rekonstrukce Mírového náměstí v centru města, kde ...


Čtěte více

Praha: Zikmund Lucemburský. Boj o otcovské dědictví - téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost (2/2018)

Anotace: Hlavní téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost je věnováno římskému císaři, uherskému a českému králi Zikmundovi Lucemburskému, od jehož narození letos uplynulo šest set padesát let. V loňském roce pak uplynulo 580 let od jeho smrti. Letos si připomeneme řadu ...


Čtěte více

Německo: Hanza – hlavní téma březnového čísla časopisu Damals

Anotace: Třetí letošní číslo kulturně historického německého magazínu Damals vyšlo ve spolupráci s Evropským muzeem hanzy v Lübecku a je zasvěceno hanze. Hanza vznikla ve 12. století jako spolek severoněmeckých kupců. Ve 13. století byl pak tento spolek přetvořen ve svaz hanzovních měst, ...


Čtěte více

Praha: Latina, jazyk nejen Ovidiův - hlavní téma lednového čísla časopisu Dějiny a současnost 1/2018

Anotace: První letošní číslo jubilejního, čtyřicátého ročníku časopisu Dějiny a současnost, jenž vychází desetkrát ročně, je věnováno básníkovi Ovidiovi a latině, která má nejen při studiu historie své nezastupitelné místo. Lednové číslo bylo vybráno záměrně, protože téma připravili odborníci z Ústavu řeckých ...


Čtěte více

Německo: Etruskové - hlavní téma lednového čísla německého magazínu DAMALS

Anotace: První letošní číslo německého magazínu Damals je zasvěceno záhadným Etruskům, kteří po sobě nezanechali téměř žádná písemná svědectví, a tak o nich víme velice málo. I to málo je ale zajímavé: víme např., že v rámci starověku byly etruské ženy velmi ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru