na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 8. část: Zákonodárcem (1355-1356)

Karel IV. navazoval v mnohém na své předchůdce, zejména pak svého děda z matčiny strany Václava II. z rodu Přemyslovců. Na počátku 50. let 14. století se pokusil prosadit zemský zákoník. Přihlásil se tak k ideji božského původu práva i královské ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 7. část: Římským císařem (1355)

Karel Lucemburský jako římský král samozřejmě počítal s císařskou korunovací, i když věděl, že cesta za císařským titulem nebude lehká. Na konci léta 1354, když dostatečně stabilizoval svou pozici v Říši, dospěl k závěru, že nastala správná doba vydat se na ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 6. část: Rok 1348

Z hlediska státnického je jedním z nejvýznamnějších roků Karlovy vlády jako římského a českého krále rok 1348. V tomto roce se uskutečnil Karlův největší zakladatelský počin, kterým bylo založení Nové Města pražského ze dne 8. března 1348. Rozsáhlý areál byl vytyčen ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 5. část: Římským a českým králem (1346)

Papež Kliment VI., kterým se stal Karlův přítel Pierre de Rosières, začal vážně uvažovat o volbě nového římského panovníka, přesněji protikrále. Hlavním kandidátem se stal kralevic Karel. V roce 1343 získal český král Jan Lucemburský od papeže závazný slib, že Karlovu ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 4. část: Lucemburské dvojvládí (1333-1346)

Poté, co se v září 1333 setkal Karel Lucemburský v Meranu s představiteli českých pánů, rozhodl se pro návrat do Čech. Český král Jan Lucemburský s jeho odjezdem souhlasil. Kralevic Karel pak vstoupil do Prahy 30. října 1333 a krátce po ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 3. část: Italské intermezzo (1331-1333)

Na počátku třicátých let začal český král Jan Lucemburský uskutečňovat svůj italský plán. Na Apeninský poloostrov se vydal jako exponent Ludvíka Bavora. Vystupoval jako říšský vikář a vstupoval do jednotlivých měst, která ho nadšeně vítala (Brescia, Bobbio, Como, Novara, Pavia, Vercelli, ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 2. část: Dětství v Paříži (1323-1330)

V neděli 4. dubna 1323 odjel kralevic Václav z Křivoklátu. Cílem jeho cesty byla Paříž, kam dorazil ještě před polovinou měsíce května. Bylo tam pro něj přichystáno slavnostní oblečení, které mu pořídil jeho otec Jan Lucemburský. Blížil se Hod boží svatodušní. Hod ...


Čtěte více

KAREL IV. 1316/1378: Život císaře a českého krále Karla IV. 1. část: Rané dětství (1316-1323)

Na počátku 14. století zaznamenal nebývalý politický vzestup rod Lucemburků. V roce 1308 se stal trevírským arcibiskupem Balduin Lucemburský a jeho bratr Jindřich byl zvolen římským králem. O rok později k novému římskému králi dorazili opati Zbraslavského a Sedleckého kláštera, kteří ...


Čtěte více

Šest set pět let od úmrtí Jošta Moravského

Letos si připomínáme sedm set let od narození římského císaře a českého krále Karla IV., nejvýznamnějšího a určitě nejznámějšího příslušníka u nás vládnoucího rodu Lucemburků. Ostatní členové dynastie jsou bohužel v jeho stínu. Mezi nimi je však hned několik výjimečných postav, ...
Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru