na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Dvě těla krále Ernsta H. Kantorowicze – český překlad jedné z nejvlivnějších prací světové medievistiky

Nakladatelství Argo vydalo v rámci své edice Historické myšlení již téměř sedm desítek knih překladů převážně zásadních děl nejen světové historiografie. I když původní vydání některých prací spatřila světlo světa již před několika desítkami let, najdeme mezi nimi řadu spisů, o ...


Čtěte více

Petersberg: Kniha Kathrin Brandmair Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen aus dem Bereich der Donauschule je významným příspěvkem k poznání středoevropského umění mezi gotikou a renesancí

Historička umění Kathrin Brandmair se v knize Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen aus dem Bereich der „Donauschule“ široce zaobírá tématem Krista na kříži v teritoriu Podunají v první třetině 16. století, tedy v přelomové době mezi gotikou a renesancí. Základem je dizertace obhájená ...


Čtěte více

Warszawa (Varšava): Andrzej Grzybkowski Gotycka architektura murowana w Polsce

Książka Gotycka architektura murowana w Polsce autorstwa prof. Andrzeja Grzybkowskiego jest zwięzłą monografia architektury z terenów Królestwa Polskiego począwszy od wieku XIII do XVII. W opracowaniu znajdziemy syntetycznie ujęte podstawowe zagadnienia dotyczące tego tematu, przy czym autor skupił się głównie na stronie ...


Čtěte více

Cáchy (Aachen): Publikace k výstavě Karl der Grosse / charlemagne. Orte der Macht – eseje a katalog (Begleitpublikationen zur Ausstellung Orte der Macht)

Před 1200 lety – 28. ledna 814 – zemřel v Cáchách císař Karel Veliký a právě z tohoto důvodu je rok 2014 označován rokem Karla Velikého. S jeho životem a vládou je úzce spjato město Cáchy, jakési neoficiální „hlavní“ město Karlovy ...


Čtěte více

New Haven: Vášeň středověkého člověka pro architekturu - kniha anglického historika umění Paula Binského Gothic Wonder

Nejnovější kniha anglického historika umění Paula Binského Gothic Wonder: Art, Artifice, and the Decorated Style, 1290–1350 je věnována tzv. dekorativnímu stylu (Decorated Style), což je důležitá fáze anglické gotiky 13. a 14. století. Binski se nejprve zaměřil na gotickou konstrukci. Analogie hledá ...


Čtěte více

Praha: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách IV – as-Súfího Katalog hvězd

Nakladatelství Artefactum společně s nakladatelstvím Academia vydalo monumentální tetralogii tematicky propojených publikací, které jsou výsledkem mezioborové spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. Reprezentativní soubor nazvaný „Sphaera octava“ podle osmé sféry, která je vymezena hvězdám a souhvězdím, a s podtitulem „Mýty a ...


Čtěte více

Praha: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III. díl – Středověká pojednání o souhvězdích

Nakladatelství Artefactum a Academia vydala společně pod názvem „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách“ unikátní tetralogii původních, tematicky spjatých publikací, které jsou výsledkem spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. „Sphaera octava“ neboli „Osmá sféra“ označovala v antice poslední sféru, kterou ...


Čtěte více

Berlín (Berlin): Románské a gotické sochařství v 11. - 14. století z pohledu středověké teorie umění (Jens Rüffer: Werkprozess – Wahrnehmung – Interpretation)

Ve středověku nevzniklo nic, co by se podobalo traktátu O soše Leona Batisty Albertiho. Nicméně kniha Werkprozess – Wahrnehmung – Interpretation Jense Rüffera jako by moderním badatelům chybějící traktát nahrazovala. Sám autor svoji publikaci považuje za studií k sociálnímu postavení sochařů ve středověké ...


Čtěte více

Praha: Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách II – Gaius Iulius Hyginus O astronomii

Pojem „Sphaera octava“ označoval v antice poslední sféru, kterou bylo obklopeno pevné jádro Země. „Osmá sféra“ byla vyhrazena hvězdám, které byly na nebe umístěny z vůle bohů v souhvězdích, jejichž velikost, tvar i podobu vysvětlují mytologické příběhy. Stejně, tedy „Sphaera octava“ je ...


Čtěte více

Praha: Sphaera octava – unikátní český knižní počin: Mýty a věda o hvězdách I – Pseudo-Hyginus Báje

Nakladatelství Artefactum a Academia vydala reprezentativní tetralogii původních, tematicky spjatých publikací, které jsou výsledkem mezioborové spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. Soubor nazvaný „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách“ přináší vedle několika podnětných studií (kupř. o ikonografii souhvězdí) české ...


Čtěte více

Regensburg: Sigmund Haffner und der Hochaltar zu Rabenden (Schnell & Steiner ) - studie k pozdní gotice v Bavorsku

Nakladatelství Schnell & Steiner v Řezně v edici Regensburger Studien zur Kunstgeschichte vydalo knihu Daniela Rimsla Sigmund Haffner und der Hochaltar zu Rabenden (Bildschnitzerei zwischen Spätgotik und Renaissance). Rimsl (ročník 1986) vystudoval dějiny umění na univerzitě v Řezně a mimo jiné ...


Čtěte více

Praha: Přemyslovský dvůr – výpravná publikace o životě panovnického dvora za vlády Přemyslovců

Nakladatelství Lidové noviny vydalo společně s Historickým ústavem Akademie věd České republiky výpravnou kolektivní monografii nazvanou „Přemyslovský dvůr“ s podtitulem „Život knížat, králů a rytířů ve středověku“. Především v posledních letech se i u nás soustředila velká pozornost na studium každodenního ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru