na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku – 29. svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny práci Pavly Zelenkové nazvanou „Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku“. Jedná se již o devětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia ...


Čtěte více

Praha: Nové vydání Hranice pravdy Františka Šmahela

Šestého července 2015 si připomeneme šestisté výročí upálení českého kazatele a reformátora Jana Husa. K tomuto výročí bylo připraveno hned několik různě rozsáhlých výstav, které představují široké veřejnosti život, dílo a odkaz betlémského kazatele. Na pultech knihkupectví se pak objevilo i ...


Čtěte více

Praha: Vyšla edice Nejstarší městské knihy táborské z let 1432-1452 (Filosofia)

Anotace: Centrum medievistických studií vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Filosofia dvaačtyřicátý svazek edice Archiv český, „Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432-1452“. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské je edice historických pramenů k českým dějinám, kterou začal vydávat již v ...


Čtěte více

Praha: Druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který navazuje na první sešit z roku 2014. Jedná se o druhou část předposlední, osmé řady cenné edice, jež zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Následovat ...


Čtěte více

Praha: Praha secesní - obrazový průvodce městem (Karolinum)

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vydalo v rámci své edice Praha publikaci „Praha secesní“ historika umění, profesora Petra Wittlicha. Publikace je druhým, pozměněným vydáním Wittlichovy práce „Secesní Prahou – Podoby stylu“ (Karolinum, 2005). Jednotlivé svazky edice Praha, která je určena především všem zájemcům, ...


Čtěte více

Poznaň (Poznań): Nová kniha o nejslavnějším císaři vrcholného středověku (Jerzy Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf)

Polský profesor Jerzy Hauziński je osobností štaufského císaře Fridricha II. (1194-1250) fascinován po celý život. Už v roce 1978 vyšla v Poznani jeho kniha Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, což byla jeho akademická habilitační práce. Výsledkem dalšího bádání bylo několik speciálních studií, ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): Katalog Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1380-1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV. und deren Umkreis

Římský a český král Václav IV. z rodu Lucemburků neproslul jako rytíř a diplomat, kterým byl jeho dědeček Jan Lucemburský, ani jako schopný vladař, kterým byl jeho otec Karel IV. Václav IV. je známý především jako sběratel nádherných rukopisů, který ve ...


Čtěte více

Praha: Žena v dějinách křesťanství Hanse Künga (Vyšehrad)

Anotace: Nedávno vydalo nakladatelství Vyšehrad další knihu známého teologa Hanse Künga. Jak nasvědčuje její název - Žena v dějinách křesťanství - přibližuje v ní autor vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, reformaci a protireformaci až po současnost. V době Ježíšova ...


Čtěte více

Ostrava: Vyšla reprezentativní publikace o Ostravě ve středověku

Anotace: Statutární město Ostrava vydalo k sedmistému padesátému výročí první písemné zmínky o Ostravě reprezentativní publikaci věnovanou středověkým dějinám města, které byly doposud spíše na okraji zájmu odborníků. Knihu nazvanou „Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města“ připravili ostravští historici, archeologové, památkáři a archiváři. ...


Čtěte více

Praha: Hrady Václava IV. – kniha Františka Záruby o vyvrcholení vývoje hradní architektury 14. věku

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vydal v Nakladatelství Lidové noviny další svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium. Kniha Františka Záruby „Hrady Václava IV.“ s podtitulem „Od nedobytného útočiště ...


Čtěte více

Warszawa (Varšava): Andrzej Grzybkowski Gotycka architektura murowana w Polsce

Książka Gotycka architektura murowana w Polsce autorstwa prof. Andrzeja Grzybkowskiego jest zwięzłą monografia architektury z terenów Królestwa Polskiego począwszy od wieku XIII do XVII. W opracowaniu znajdziemy syntetycznie ujęte podstawowe zagadnienia dotyczące tego tematu, przy czym autor skupił się głównie na stronie ...


Čtěte více

Cáchy (Aachen): Publikace k výstavě Karl der Grosse / charlemagne. Orte der Macht – eseje a katalog (Begleitpublikationen zur Ausstellung Orte der Macht)

Před 1200 lety – 28. ledna 814 – zemřel v Cáchách císař Karel Veliký a právě z tohoto důvodu je rok 2014 označován rokem Karla Velikého. S jeho životem a vládou je úzce spjato město Cáchy, jakési neoficiální „hlavní“ město Karlovy ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru