na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Sphaera octava – unikátní český knižní počin: Mýty a věda o hvězdách I – Pseudo-Hyginus Báje

Nakladatelství Artefactum a Academia vydala reprezentativní tetralogii původních, tematicky spjatých publikací, které jsou výsledkem mezioborové spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. Soubor nazvaný „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách“ přináší vedle několika podnětných studií (kupř. o ikonografii souhvězdí) české ...


Čtěte více

Regensburg: Sigmund Haffner und der Hochaltar zu Rabenden (Schnell & Steiner ) - studie k pozdní gotice v Bavorsku

Nakladatelství Schnell & Steiner v Řezně v edici Regensburger Studien zur Kunstgeschichte vydalo knihu Daniela Rimsla Sigmund Haffner und der Hochaltar zu Rabenden (Bildschnitzerei zwischen Spätgotik und Renaissance). Rimsl (ročník 1986) vystudoval dějiny umění na univerzitě v Řezně a mimo jiné ...


Čtěte více

Praha: Přemyslovský dvůr – výpravná publikace o životě panovnického dvora za vlády Přemyslovců

Nakladatelství Lidové noviny vydalo společně s Historickým ústavem Akademie věd České republiky výpravnou kolektivní monografii nazvanou „Přemyslovský dvůr“ s podtitulem „Život knížat, králů a rytířů ve středověku“. Především v posledních letech se i u nás soustředila velká pozornost na studium každodenního ...


Čtěte více

Praha: Mistr Třeboňského oltáře, zajímavá monografie Jana Royta (Jan Royt: Master of the Třeboň Altarpiece)

Univerzita Karlova v Praze vydala v nakladatelství Karolinum dlouho očekávanou monografii věnovanou dílu jednoho z největších evropských malířů poslední čtvrtiny 14. století, Mistru Třeboňského oltáře. Jedná se o vůbec první obsáhlejší monografii tohoto anonymního malíře, jenž je pojmenován podle svého nejvýznamnějšího ...


Čtěte více

Mnichov (München): Max Seidel, Father and Son: Nicola and Giovanni Pisano - to není jen umělecká monografie, ale panorama kultury toskánských měst doby duecenta a trecenta

Kdo čekal, že dvousvazková kniha prof. Maxe Seidela bude monografií a shrnutím jeho celoživotní práce o Pisanech, bude zklamán. Kdo však hledá zcela nová fakta o Pisanech, bude naprosto nadšen! Tak nějak lze charakterizovat právě vydanou knihu prof. Maxe Seidela Father ...


Čtěte více

Praha: Život Ludvíka Svatého Jana ze Joinvillu – nejnovější svazek edice Paměť středověku (Argo)

V nakladatelství Argo vyšel v roce 2012 v edici Ecce Homo překlad bezpochyby nejvýznamnější práce světoznámého francouzského medievisty Jacquese Le Goffa, monografie věnované Svatému Ludvíkovi. Stejné nakladatelství vydalo nedávno v rámci své úspěšné edice Memoria medii aevi – Paměť středověku již ...


Čtěte více

Řezno (Regensburg): Imponující veledílo o katedrále v Řezně (Der Dom zu Regensburg aus der Reihe Die Kunstdenkmäler von Bayer)

V roce 2006 vydalo německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag impozantní veledílo o katedrále v Sieně v rámci ambiciózního projektu Die Kirchen von Siena. Nyní je stejná pozornost německých badatelů věnována gotické katedrále v Řezně v rámci projektu Umělecké památky Bavorska (Die Kunstdenkmäler ...


Čtěte více

Praha: Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy – podnětná kniha Josefa Žemličky

V rámci edice Česká historie vydalo Nakladatelství Lidové noviny čtvrtý svazek „přemyslovské“ pentalogie historika Josefa Žemličky, v níž by měl pojednat o českých dějinách do roku 1306, kdy smrtí českého krále Václava III. vymřeli vládnoucí Přemyslovci po meči. Prvním svazkem byly ...


Čtěte více

Berlin: Sborník o mozaikách v předsíni chrámu San Marco v Benátkách (The Atrium of San Marco in Venice The Genesis and Medieval Reality of the Genesis Mosaics)

Po několika svazkové publikaci Otto Demuse o mozaikách v chrámu San Marco v Benátkách (The mosaics of San Marco in Venice, University of Chicago Press 1984, 4 díly) by se mohl zdát, že už není dál co zkoumat. Obsáhlý sborník s ...


Čtěte více

Praha: Pocta architektům baroka v Čechách

Nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlou knihu o barokní architektuře v Čechách. Připravil ji kolektiv odborníků z Univerzity Karlovy a z Akademie věd ČR pod vedením Jakuba Bachtíka, Richarda Biegela a Petra Macka. Vesměs jde o spolupracovníky a žáky historika umění Mojmíra Horyny (1945–2011) ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): BarbarossaBilder. Entstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge – sborník nejen o ikonografii vyobrazení Fridricha I. Barbarossy

V březnu 2013 se na rezidenčním zámku v Altenburgu (Durynsko) uskutečnila vědecká konference nazvaná „BarbarossaBilder. Entstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge“, které se zúčastnili historici a historici umění, kteří se zamýšleli nad tím, v jakém kontextu vznikly četné portréty císaře Fridricha I. Barbarossy. Nedávno pak vyšel stejnojmenný reprezentativní ...


Čtěte více

Praha: Druhé, doplněné a rozšířené vydání jedinečné publikace Heleny Soukupové o Anežském klášteře v Praze

V roce 2011 jsme si připomněli osmisté výročí narození jedné z nejvýznamnějších žen nejen českého, ale i evropského středověku, sv. Anežky České z rodu Přemyslovců. V rámci oslav významného jubilea je jedním z vrcholů unikátní výstava nazvaná „Sv. Anežka Česká - ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru