na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Legenda o bratru Hroznatovi – druhý svazek řady Fontes Bohemiae Hagiographici

Anotace: Vydavatelství a nakladatelství Togga vydalo druhý svazek řady Fontes Bohemiae Hagiographici, kritickou edici legendy o blahoslaveném Hroznatovi – Vita fratris Hroznatae. Editorem je Petr Kubín, autor objevného Hroznatova životopisu (Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, 2000). Legenda byla sepsána v tepelském klášteře v polovině ...


Čtěte více

Praha: Vyšel dotisk prvního sešitu VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal dotisk prvního sešitu VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který je úvodním svazkem dvou posledních dílů edice, která zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria (též RBM) je ...


Čtěte více

Praha: Svatá Anežka Česká - objevná monografie Heleny Soukupové

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v roce 2011 k osmistému výročí narození jedné z nejvýznamnějších žen nejen českého, ale i evropského středověku, sv. Anežky České z rodu Přemyslovců druhé, doplněné a rozšířené vydáví reprezentativní monografie Heleny Soukupové „Anežský klášter v Praze“. Kniha vyšla poprvé ...


Čtěte více

Praha: Středověká univerzitní vzdělanost - Colloquia mediaevalia Pragensia 18 (Filosofia)

Anotace: Centrum medievistických studií AV ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, osmnáctý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“, který je zasvěcen středověké univerzitní vzdělanosti. Monografie „Středověká univerzitní vzdělanost“ přináší studie českých a polských medievistů, které reprezentují moderní přístupy ke zkoumání ...


Čtěte více

Praha: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku – 29. svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny práci Pavly Zelenkové nazvanou „Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku“. Jedná se již o devětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia ...


Čtěte více

Praha: Nové vydání Hranice pravdy Františka Šmahela

Šestého července 2015 si připomeneme šestisté výročí upálení českého kazatele a reformátora Jana Husa. K tomuto výročí bylo připraveno hned několik různě rozsáhlých výstav, které představují široké veřejnosti život, dílo a odkaz betlémského kazatele. Na pultech knihkupectví se pak objevilo i ...


Čtěte více

Praha: Vyšla edice Nejstarší městské knihy táborské z let 1432-1452 (Filosofia)

Anotace: Centrum medievistických studií vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Filosofia dvaačtyřicátý svazek edice Archiv český, „Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432-1452“. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské je edice historických pramenů k českým dějinám, kterou začal vydávat již v ...


Čtěte více

Praha: Druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který navazuje na první sešit z roku 2014. Jedná se o druhou část předposlední, osmé řady cenné edice, jež zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Následovat ...


Čtěte více

Praha: Praha secesní - obrazový průvodce městem (Karolinum)

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vydalo v rámci své edice Praha publikaci „Praha secesní“ historika umění, profesora Petra Wittlicha. Publikace je druhým, pozměněným vydáním Wittlichovy práce „Secesní Prahou – Podoby stylu“ (Karolinum, 2005). Jednotlivé svazky edice Praha, která je určena především všem zájemcům, ...


Čtěte více

Poznaň (Poznań): Nová kniha o nejslavnějším císaři vrcholného středověku (Jerzy Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf)

Polský profesor Jerzy Hauziński je osobností štaufského císaře Fridricha II. (1194-1250) fascinován po celý život. Už v roce 1978 vyšla v Poznani jeho kniha Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, což byla jeho akademická habilitační práce. Výsledkem dalšího bádání bylo několik speciálních studií, ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): Katalog Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1380-1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV. und deren Umkreis

Římský a český král Václav IV. z rodu Lucemburků neproslul jako rytíř a diplomat, kterým byl jeho dědeček Jan Lucemburský, ani jako schopný vladař, kterým byl jeho otec Karel IV. Václav IV. je známý především jako sběratel nádherných rukopisů, který ve ...


Čtěte více

Praha: Žena v dějinách křesťanství Hanse Künga (Vyšehrad)

Anotace: Nedávno vydalo nakladatelství Vyšehrad další knihu známého teologa Hanse Künga. Jak nasvědčuje její název - Žena v dějinách křesťanství - přibližuje v ní autor vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, reformaci a protireformaci až po současnost. V době Ježíšova ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru