na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy – podnětná kniha Josefa Žemličky

V rámci edice Česká historie vydalo Nakladatelství Lidové noviny čtvrtý svazek „přemyslovské“ pentalogie historika Josefa Žemličky, v níž by měl pojednat o českých dějinách do roku 1306, kdy smrtí českého krále Václava III. vymřeli vládnoucí Přemyslovci po meči. Prvním svazkem byly ...


Čtěte více

Berlin: Sborník o mozaikách v předsíni chrámu San Marco v Benátkách (The Atrium of San Marco in Venice The Genesis and Medieval Reality of the Genesis Mosaics)

Po několika svazkové publikaci Otto Demuse o mozaikách v chrámu San Marco v Benátkách (The mosaics of San Marco in Venice, University of Chicago Press 1984, 4 díly) by se mohl zdát, že už není dál co zkoumat. Obsáhlý sborník s ...


Čtěte více

Praha: Pocta architektům baroka v Čechách

Nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlou knihu o barokní architektuře v Čechách. Připravil ji kolektiv odborníků z Univerzity Karlovy a z Akademie věd ČR pod vedením Jakuba Bachtíka, Richarda Biegela a Petra Macka. Vesměs jde o spolupracovníky a žáky historika umění Mojmíra Horyny (1945–2011) ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): BarbarossaBilder. Entstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge – sborník nejen o ikonografii vyobrazení Fridricha I. Barbarossy

V březnu 2013 se na rezidenčním zámku v Altenburgu (Durynsko) uskutečnila vědecká konference nazvaná „BarbarossaBilder. Entstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Verwendungszusammenhänge“, které se zúčastnili historici a historici umění, kteří se zamýšleli nad tím, v jakém kontextu vznikly četné portréty císaře Fridricha I. Barbarossy. Nedávno pak vyšel stejnojmenný reprezentativní ...


Čtěte více

Praha: Druhé, doplněné a rozšířené vydání jedinečné publikace Heleny Soukupové o Anežském klášteře v Praze

V roce 2011 jsme si připomněli osmisté výročí narození jedné z nejvýznamnějších žen nejen českého, ale i evropského středověku, sv. Anežky České z rodu Přemyslovců. V rámci oslav významného jubilea je jedním z vrcholů unikátní výstava nazvaná „Sv. Anežka Česká - ...


Čtěte více

Praha: Publikace Františka Záruby o hradních kaplích v Čechách přemyslovské doby

Nakladatelství Lidové noviny vydalo ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium první svazek zamýšleného triptychu o hradních kaplích v Čechách. Jedná se o upravené ...


Čtěte více

München: Max Seidel, Father and Son: Nicola and Giovanni Pisano - this is not just an art monograph but a panorama of culture of Tuscan cities during duecento and trecento

The two tome publication Father and Son: Nicola and Giovanni Pisano in not a \"conventional\" monograph on activities of both artists , genies of Italian art, but it is a complex of detail studies covering the social setting, iconography, esthetics, art ...


Čtěte více

Praha: Jan Hus. Život a dílo – nejnovější kniha Františka Šmahela

Nakladatelství Argo vydává v posledních letech téměř všechny nové knihy jednoho z nejvýznamnějších evropských medievistů, profesora Františka Šmahela, jehož můžeme bez pochyby přirovnat k osobnosti Jacquese Le Goffa. Oba vydávají každý rok minimálně jednu novou knihu a vždy se jedná o ...


Čtěte více

Petersberg: Kniha Kathrin Brandmair Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen aus dem Bereich der Donauschule je významným příspěvkem k poznání středoevropského umění mezi gotikou a renesancí

Historička umění Kathrin Brandmair se v knize Kruzifixe und Kreuzigungsgruppen aus dem Bereich der „Donauschule“ široce zaobírá tématem Krista na kříži v teritoriu Podunají v první třetině 16. století, tedy v přelomové době mezi gotikou a renesancí. Základem je dizertace obhájená ...


Čtěte více

Berlin: Kniha o vzniku protireformační teologie obrazů - Christian Hecht, Katholische Bildertheologie der frühen Neuzeit (Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren)

Kniha Christiana Hechta Katholische Bildertheologie der frühen Neuzeit (Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren) je přepracovanou verzí dizertace, která pod stejným názvem vyšla tiskem už v roce 1997. Nešlo mu jen o malé úpravy. Text je ...


Čtěte více

Vídeň: Nakladatelství Böhlau vydalo rozsáhlou publikaci věnovanou deskové malbě ve Vídni kolem roku 1400 (Jörg Oberhaidacher: Wiener Tafelmalerei der Gotik um 1400)

Anotace nakladatelství Böhlau: Der Band zeichnet ein neues Bild der Wiener Tafelmalerei der Gotik um 1400. Die Untersuchung berücksichtigt besonders die Grundlagen, wie die Kriterien der Lokalisierung nach Wien, aber auch die Rolle von Wanderkünstlern, die für die Verbreitung der Kunst um ...


Čtěte více

Praha: Počátky avignonského papežství a české země – nejnovější kniha Zdeňky Hledíkové

Nakladatelství Karolinum vydalo knihu „Počátky avignonského papežství a české země“ medievistky Zdeňky Hledíkové, která je mimo jiné výsledkem autorčina pobytu v Římě ve funkci ředitelky tamního Českého historického ústavu a zároveň studia ve Vatikánském archivu. Hledíková se ve své nejnovější knize soustředila ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru