na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. s královnou v iniciále D v prologu Bible Václava IV. Lucemburského

Letos v červnu si připomeneme šest set padesát let od korunovace Václava Lucemburského českým králem. Český a římský král Václav IV. (1361-1419) neproslul jako schopný panovník, kterým byl bezpochyby jeho otec Karel IV., a ani jako neohrožený rytíř a spravedlivý soudce, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Ladislav Pohrobek v latinsko-německo-českém slovníku z Vatikánské knihovny

Letos si připomínáme 560 let od nástupu Ladislava Pohrobka na český královský trůn. Ladislav po matce Lucemburk a po otci Habsburk se narodil 22. února 1440 několik měsíců po smrti svého otce Albrechta II. Habsburského, a proto získal přívlastek Postumus = ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. ve vídeňském exempláři Zlaté buly

V roce 1356 vydal římský císař a český král Karel IV. říšský zákoník, který vyhlásil postupně na dvou říšských sněmech - v Norimberku 10. ledna a v Metách 25. prosince téhož roku. Jeho krátké označení „Zlatá bula\" nebo také „Aurea bulla\" se poprvé objevuje ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Ludvík Jagellonský na korunovační medaili z roku 1508

Letos se v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře uskutečnila monumentální výstava „Europa Jagellonica 1386-1572\" s podtitulem „Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců\", na níž byla mimo jiné prezentována i dochovaná výtvarná díla „nesoucí\" portréty a další zobrazení ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Přemysl Otakar I. v Lantkraběcím žaltáři

Letos si připomínáme osmisté výročí vydání tzv. Zlaté buly sicilské, souboru tří navzájem provázaných listin z 26. září 1212, který byl vydán římským králem Fridrichem II. ve prospěch českého krále Přemysla Otakara I., jenž jej získal jako odměnu za Fridrichovu podporu ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v díle Sébastiena Mamerota Les Passages d'Outremer

Sébastien Mamerot, zpěvák a kanovník v kostele Saint-Étienne v Troyes, sepsal své nejznámější dílo „Les Passages d\'Outremer faits par les François contre les Turcs depuis Charlemagne jusqu`en 1462\" v letech 1473-1474. Krátce po jeho dokončení pak nechal správce Champagne Louis de ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský jako účastník holdu anglického krále Filipu VI. z Valois

Z písemných pramenů, kterými jsou kronika Jeana Froissarta a Chronographia regum Francorum, víme, že se roku 1329 zúčastnil český král Jan Lucemburský jedné velice významné události. Francouzský král Filip VI. z Valois vyzval po svém úspěchu ve Flandrech roku 1328 anglického krále ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Portréty Albrechta Habsburského

Čtrnáctý český král a zeť římského císaře a posledního u nás vládnoucího Lucemburka Zikmunda Albrecht Habsburský je v českých dějinách spíše přehlíženou postavou a dal by se zařadit do skupiny tak zvaných „zapomenutých\", respektive „přehlížených\" českých králů, mezi které patří např. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Reliéfy s vyobrazením Jana Lucemburského z Mohuče

Do současnosti se nedochovalo velké množství vyobrazení prvního českého krále z rodu Lucemburků Jana, přesto se mezi nimi najdou taková, která zaujmou na jedné straně svým provedením a na straně druhé zajímavou ikonografií. Jedním z uměleckých děl, jež nese s vysokou pravděpodobností ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Modlitební knížky Albrechta Habsburského

Český král a zeť římského císaře Zikmunda Lucemburského Albrecht Habsburský je panovníkem, kterému u nás doposud nebyla věnována větší, respektive samostatná pozornost, což je dáno i tím, že u nás vládl velice krátce, pouze v letech 1437 až 1439, a nijak ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav III. jako uherský král ve Vídeňské obrázkové kronice

Poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. byl ve Zbraslavské kronice líčen převážně negativně jako panovník, který se nechal lehce zmanipulovat svým okolím. V poslední době se ale objevilo několik nových písemných pramenů, na jejichž základě můžeme trochu poopravit výsledný ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský v obrazovém doprovodu literárního díla Guillauma de Machaut

Guillaume de Machaut (asi 1300-1377), francouzský básník a hudební skladatel, který řadu let působil jako sekretář a diplomat na dvoře Jana Lucemburského, zanechal ve svém rozsáhlém díle četná svědectví o českém králi, z nichž většina byla dlouho brána jako skutečná svědectví ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru