na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v díle Sébastiena Mamerota Les Passages d'Outremer

Sébastien Mamerot, zpěvák a kanovník v kostele Saint-Étienne v Troyes, sepsal své nejznámější dílo „Les Passages d\'Outremer faits par les François contre les Turcs depuis Charlemagne jusqu`en 1462\" v letech 1473-1474. Krátce po jeho dokončení pak nechal správce Champagne Louis de ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský jako účastník holdu anglického krále Filipu VI. z Valois

Z písemných pramenů, kterými jsou kronika Jeana Froissarta a Chronographia regum Francorum, víme, že se roku 1329 zúčastnil český král Jan Lucemburský jedné velice významné události. Francouzský král Filip VI. z Valois vyzval po svém úspěchu ve Flandrech roku 1328 anglického krále ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Portréty Albrechta Habsburského

Čtrnáctý český král a zeť římského císaře a posledního u nás vládnoucího Lucemburka Zikmunda Albrecht Habsburský je v českých dějinách spíše přehlíženou postavou a dal by se zařadit do skupiny tak zvaných „zapomenutých\", respektive „přehlížených\" českých králů, mezi které patří např. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Reliéfy s vyobrazením Jana Lucemburského z Mohuče

Do současnosti se nedochovalo velké množství vyobrazení prvního českého krále z rodu Lucemburků Jana, přesto se mezi nimi najdou taková, která zaujmou na jedné straně svým provedením a na straně druhé zajímavou ikonografií. Jedním z uměleckých děl, jež nese s vysokou pravděpodobností ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Modlitební knížky Albrechta Habsburského

Český král a zeť římského císaře Zikmunda Lucemburského Albrecht Habsburský je panovníkem, kterému u nás doposud nebyla věnována větší, respektive samostatná pozornost, což je dáno i tím, že u nás vládl velice krátce, pouze v letech 1437 až 1439, a nijak ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav III. jako uherský král ve Vídeňské obrázkové kronice

Poslední český král z rodu Přemyslovců Václav III. byl ve Zbraslavské kronice líčen převážně negativně jako panovník, který se nechal lehce zmanipulovat svým okolím. V poslední době se ale objevilo několik nových písemných pramenů, na jejichž základě můžeme trochu poopravit výsledný ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský v obrazovém doprovodu literárního díla Guillauma de Machaut

Guillaume de Machaut (asi 1300-1377), francouzský básník a hudební skladatel, který řadu let působil jako sekretář a diplomat na dvoře Jana Lucemburského, zanechal ve svém rozsáhlém díle četná svědectví o českém králi, z nichž většina byla dlouho brána jako skutečná svědectví ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský na kresbách tzv. Balduinea

V roce 2010 si připomínáme sedmisté výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Prvním českým králem z tohoto rodu se roku 1310 stal tehdy čtrnáctiletý Jan, syn římsko-německého krále Jindřicha VII., který se 1. září oženil s dědičkou Českého království a sestrou ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Kníže Oldřich v Pařížském zlomku Dalimilovy kroniky

Tak zvaný Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky z 30. let 14. století, jenž v roce 2005 koupila na aukci Národní knihovna České republiky, je hned z několika důvodů velice významným obrazovým pramenem. Jedním z nich je také fakt, že v tomto jedinečném ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zásnubní dvojportrét Ladislava Pohrobka a Magdaleny Francouzské

Ladislav Pohrobek vládnoucí v letech 1453-1457 je prvním českým králem, o jehož některých vyobrazeních můžeme beze všech pochyb tvrdit, že se jedná o skutečné portréty. Jelikož byl mladý Habsburk velice často zobrazován na výtvarných dílech pozdního středověku a některé z těchto ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jiří z Poděbrad a jeho socha ze Slaného

Do dnešních dní se nám dochovalo několik dobových popisů vzhledu českého krále Jiřího z Poděbrad, většinou je ale zmiňována pouze jeho tělesná tloušťka a téměř bez povšimnutí zůstávají individuální rysy Jiříkovy tváře. Nejznámějším je asi popis z pera papeže Pia II., který ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Matyáš Hunyadi zvaný Korvín na bráně městského hradu Ortenburgu v Budyšíně

Uherský a od roku 1469 také český král Matyáš Hunyadi zvaný Korvín († 1490) považoval svá vyobrazení za důležitou součást své mocenské prezentace a zároveň královské reprezentace. Je známo, že byl velkým mecenášem umění, a proto také podporoval ty umělce, kteří ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru