na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. ve scéně Klanění tří králů tzv. Morganova diptychu

Čtrnáctého května si připomeneme sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., bezpochyby jednoho z nejvýznamnějších panovníků českého i evropského středověku. Karel IV. je dnes vnímán hlavně jako ideální středověký vladař, jenž si uvědomoval význam a moc výtvarného umění ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Slavnostní vjezd císaře Karla IV. a Václava IV. do Paříže 4. ledna 1378

Letos v květnu si připomeneme sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. z rodu Lucemburků. I zásluhou dochovaných děl výtvarného umění byl a je stále vnímán jako ideální středověký vladař. Byl mocný, zbožný, vzdělaný, starostlivý ochránce, spravedlivý soudce, ale ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. jako jeden ze Tří králů v iniciále O v Liber viatiku

V roce 2016 si připomeneme sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378), který je považován za nejvýznamnějšího panovníka v našich dějinách. Zásluhou děl výtvarného umění je navíc vnímán i jako ideální středověký vladař. Byl mocný, zbožný, vzdělaný, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Římský a český král Václav IV. na kole Fortuny ve Vídeňském astronomickém sborníku

V roce 2003 vyšla pod názvem „Fortuny kolo vrtkavé“ a s podtitulem „Láska, moc a společnost ve středověku“ velice zajímavá a zároveň podnětná kniha medievisty Martina Nejedlého. Autor v ní spojil do jednoho celku čtyři příběhy, k jejichž napsání jej inspirovaly ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský na průčelí domu U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu je velice vzácným středověkým domem a zároveň jednou z nejkrásnějších staveb na Staroměstském náměstí v Praze. Byl postaven ve druhé polovině 13. století, nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Kolem roku 1310 ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. ve vnitřním triforiu Svatovítské katedrály

Triforium je ochoz v síle zdi, otevřený do vnitřního prostoru katedrály zpravidla sloupkovými arkádami a umístěný mezi spodní zónou mezilodních arkád a horní zónou bazilikálních oken v chóru, transeptu či v hlavní lodi. Nejznámější triforium u nás najdeme ve Svatovítské katedrále. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Matyáš Korvín na titulním listu třetího svazku tzv. Florentské bible

Uherský a od roku 1469 též český král Matyáš Hunyadi zvaný Korvín († 1490) proslul mimo jiné i svou pozoruhodnou sbírkou rukopisů (Bibliotheca Corviniana), která je považována za jednu z největších a nejcennějších soukromých knihoven období renesance. Za králova života bychom ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský na titulní iluminaci k aktům procesu s Robertem III. z Artois

Český král Jan Lucemburský (1310-1346) je u nás stále vnímán především jako král cizinec, panovník, který se do českých zemí vracel hlavně v případech, kdy potřeboval peníze na své další cesty. Západní Evropa jej ale viděla a vidí ve zcela jiném ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. jako Alfons Kastilský ve Vídeňském astronomickém sborníku

O knihovně římského a českého krále Václava IV. z rodu Lucemburků bylo napsáno již mnoho studií i knih, přesto se jedná o téma, které má badatelům stále co nabídnout. Václav IV., nejstarší syn císaře Karla IV. byl velice vzdělaný a inteligentní, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský jako římský král na kresbě s dvěma dalšími vládci

  V grafické sbírce pařížského Museé du Louvre najdeme velice zajímavou, šedou barvou lavírovanou kresbu černou tuží o rozměrech 26,5 x 20 cm, na níž jsou zobrazeni celkem tři panovníci. Pouze pod prostřední postavou se nachází identifikační nápis: Sigmu(n)dis rex romanoru(m), doplněný ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. jako římský král ve Vídeňském astronomickém sborníku

Římský a český král Václav IV. byl velice vzdělaný a inteligentní, ale více než panování se věnoval lovu a také bibliofilii. Vlastnil jednu z největších knihoven ve střední Evropě, do níž určitě převzal i rukopisy, které původně vlastnil jeho otec, císař ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Svatý Václav v Liber viatiku Jana ze Středy

Za vlády římského císaře a českého krále Karla IV. došlo k velkému rozvoji knižní malby. Vzniklo poměrně hodně bohatě iluminovaných manuskriptů, které můžeme rozdělit do dvou skupin. První je většinou označovaná jako rukopisy Jana ze Středy, druhá je spjata s různými ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru