na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Trůnící Karel IV. v nejstarším latinském opisu Vita Caroli

Na česko-bavorské zemské výstavě „Císař Karel IV. 1316-2016“, která je k vidění do 25. září 2016 ve Valdštejnské jízdárně v Praze, je Karel IV. z rodu Lucemburků prezentován mimo jiné též jako moudrý, na svou dobu mimořádně vzdělaný panovník, jenž proslul ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Trůnící Karel IV. se znaky svých čtyř manželek

K sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. z rodu Lucemburků bylo připraveno velké množství různě rozsáhlých výstav, na nichž je mimo jiné ukázáno, jak velký důraz kladl Karel IV. na svou sebeprezentaci a reprezentaci, k čemuž využíval ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. s Alžbětou Pomořanskou na mozaice Posledního soudu

V sobotu 14. května 2016 jsme si připomněli sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. jednoho z nejvýznamnějších panovníků českého i evropského středověku. Karel IV. je vnímán jako velice vzdělaný a zbožný vladař, diplomat a mírotvůrce, mecenáš, sběratel ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. s Václavem IV. na Votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi

Mezi nejvýznamnější osobnosti spolupracující s římským císařem a českým králem Karlem IV. byl druhý pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi (1292-1380), který byl mimo jiné jmenován i prvním českým kardinálem v dějinách. Byl synem písaře zemských desek Jana z Kamenice a neznámé ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. v heidelberském exempláři básně Der Meide Kranz Jindřicha z Mügeln

Na pražském dvoře římského císaře a českého krále Karla IV. působilo velké množství literátů, jejichž některá díla se nám dochovala až do současnosti. Ta často mají velkou vypovídací hodnotu, a to nejen o době svého vzniku, ale i osobnosti a vládě ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. ve scéně Klanění tří králů tzv. Morganova diptychu

Čtrnáctého května si připomeneme sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV., bezpochyby jednoho z nejvýznamnějších panovníků českého i evropského středověku. Karel IV. je dnes vnímán hlavně jako ideální středověký vladař, jenž si uvědomoval význam a moc výtvarného umění ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Slavnostní vjezd císaře Karla IV. a Václava IV. do Paříže 4. ledna 1378

Letos v květnu si připomeneme sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. z rodu Lucemburků. I zásluhou dochovaných děl výtvarného umění byl a je stále vnímán jako ideální středověký vladař. Byl mocný, zbožný, vzdělaný, starostlivý ochránce, spravedlivý soudce, ale ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. jako jeden ze Tří králů v iniciále O v Liber viatiku

V roce 2016 si připomeneme sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378), který je považován za nejvýznamnějšího panovníka v našich dějinách. Zásluhou děl výtvarného umění je navíc vnímán i jako ideální středověký vladař. Byl mocný, zbožný, vzdělaný, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Římský a český král Václav IV. na kole Fortuny ve Vídeňském astronomickém sborníku

V roce 2003 vyšla pod názvem „Fortuny kolo vrtkavé“ a s podtitulem „Láska, moc a společnost ve středověku“ velice zajímavá a zároveň podnětná kniha medievisty Martina Nejedlého. Autor v ní spojil do jednoho celku čtyři příběhy, k jejichž napsání jej inspirovaly ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský na průčelí domu U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu je velice vzácným středověkým domem a zároveň jednou z nejkrásnějších staveb na Staroměstském náměstí v Praze. Byl postaven ve druhé polovině 13. století, nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Kolem roku 1310 ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. ve vnitřním triforiu Svatovítské katedrály

Triforium je ochoz v síle zdi, otevřený do vnitřního prostoru katedrály zpravidla sloupkovými arkádami a umístěný mezi spodní zónou mezilodních arkád a horní zónou bazilikálních oken v chóru, transeptu či v hlavní lodi. Nejznámější triforium u nás najdeme ve Svatovítské katedrále. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Matyáš Korvín na titulním listu třetího svazku tzv. Florentské bible

Uherský a od roku 1469 též český král Matyáš Hunyadi zvaný Korvín († 1490) proslul mimo jiné i svou pozoruhodnou sbírkou rukopisů (Bibliotheca Corviniana), která je považována za jednu z největších a nejcennějších soukromých knihoven období renesance. Za králova života bychom ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru