na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský v Kostnickém rukopisu Kroniky kostnického koncilu Ulricha Richentala

Letos v prosinci si připomeneme pětisté osmdesáté výročí smrti římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského, jehož skonem vymřeli u nás vládnoucí Lucemburkové po meči. Zikmund Lucemburský byl skutečným politickým dědicem svého otce, římského císaře a českého krále Karla IV., ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli Svatovítské katedrály

Z hlediska panovnické ikonografie je jednou z nejvýznamnějších prostor jedinečná Svatováclavská kaple, nejposvátnější část Svatovítské katedrály. Architektura kaple a její výzdoba do výše římsy byla blíže představena v textu o vyobrazeních císaře Karla IV. a jeho syna a následníka Václava IV. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. a český král Václav IV. ve Svatováclavské kapli katedrály na Pražském hradě

Svatováclavská kaple je nejposvátnějším prostorem Svatovítské katedrály v areálu Pražského hradu. Ve skutečnosti je samostatným kostelem uvnitř katedrály. Stavba se vymyká svou polohou i velikostí, což je dáno jejím významem a také tím, že si Petr Parléř nemohl sám vybrat místo, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. s Václavem IV. v erbovní knize herolda z Geldern

Nedávno skončil karlovský rok, který různou formou (četné výstavy, přednášky, knihy, koncerty) připomněl sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. z dynastie Lucemburků. Pomalu se pak blíží rok 2019, kdy si připomene další lucemburské výročí, šest set let ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. v Kaiser Sigismunds Buch Eberharda Windeckeho

Na dvoře římského císaře, uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského působila řada zajímavých osobností. Najdeme mezi nimi i obchodníka, finančníka a kronikáře Eberharda Windeckeho. Narodil se kolem roku 1380 v Mohuči, kde také vyrůstal. Stal se kupcem a strávil řadu let na ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. s Alžbětou Pomořanskou na tzv. balkónové scéně v Mühlhausenu

Do současnosti se dochovalo velké množství uměleckých děl, na nichž byl vypodobněn římský císař a český král Karel IV., který si velice dobře uvědomoval význam výtvarného umění pro svou reprezentaci i prezentaci panovnické moci. Máme štěstí, že se nám dochovalo též ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. na svých zlatých mincích

Lucemburské mincovnictví je docela zajímavou kapitolou, zejména pak v souvislostech s ražbou zlatých mincí. V celé Evropě bylo až do konce 13. století dominujícím mincovním kovem stříbro. V českých zemích tomu tak bylo až do vlády krále Jana Lucemburského, který začal ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Trůnící Karel IV. v nejstarším latinském opisu Vita Caroli

Na česko-bavorské zemské výstavě „Císař Karel IV. 1316-2016“, která je k vidění do 25. září 2016 ve Valdštejnské jízdárně v Praze, je Karel IV. z rodu Lucemburků prezentován mimo jiné též jako moudrý, na svou dobu mimořádně vzdělaný panovník, jenž proslul ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Trůnící Karel IV. se znaky svých čtyř manželek

K sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. z rodu Lucemburků bylo připraveno velké množství různě rozsáhlých výstav, na nichž je mimo jiné ukázáno, jak velký důraz kladl Karel IV. na svou sebeprezentaci a reprezentaci, k čemuž využíval ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. s Alžbětou Pomořanskou na mozaice Posledního soudu

V sobotu 14. května 2016 jsme si připomněli sedmisté výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. jednoho z nejvýznamnějších panovníků českého i evropského středověku. Karel IV. je vnímán jako velice vzdělaný a zbožný vladař, diplomat a mírotvůrce, mecenáš, sběratel ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. s Václavem IV. na Votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi

Mezi nejvýznamnější osobnosti spolupracující s římským císařem a českým králem Karlem IV. byl druhý pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi (1292-1380), který byl mimo jiné jmenován i prvním českým kardinálem v dějinách. Byl synem písaře zemských desek Jana z Kamenice a neznámé ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. v heidelberském exempláři básně Der Meide Kranz Jindřicha z Mügeln

Na pražském dvoře římského císaře a českého krále Karla IV. působilo velké množství literátů, jejichž některá díla se nám dochovala až do současnosti. Ta často mají velkou vypovídací hodnotu, a to nejen o době svého vzniku, ale i osobnosti a vládě ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru