na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Český král Jindřich Korutanský v Balduineu

Český král Jindřich Korutanský (1306, 1307-1310) byl ve své době velice kritizován Petrem Žitavským, autorem Zbraslavské kroniky, jenž byl velkým obdivovatelem Elišky Přemyslovny, která se v roce 1310 provdala za Jana Lucemburského. Dodnes je Jindřich Korutanský, který se oženil s Eliščinou ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Nejstarší Přemyslovci ve Velislavově bibli

Velislavova bible je rukopis českého původu, který vznikl v polovině 14. století a dochoval se v téměř nezměněné podobě. Pouze pro pozdější vazbu byly pergamenové listy seříznuty na velikost 30,7 krát 24,5 cm. Originál se nachází v Národní knihovně České republiky ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. a Václav IV. na východním průčelí Staroměstské mostecké věže

V sobotu 16. srpna 2014 uplynulo 595 let od smrti českého krále Václava IV. O jeho smrti se vyprávělo ledacos. Například, že se mu přitížilo hned poté, co se dozvěděl o pražské defenestraci z 30. července 1419. Realita však byla jiná. ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Panovník v reprezentativní iniciále R z úvodu jihlavského exempláře Zbraslavské kroniky

Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae) jej jedním z nejvýznamnějších historických a literárních děl českého středověku. Její jediný v úplnosti dochovaný a zároveň nákladně provedený rukopis se dnes nachází v Jihlavě (SOkA, Archiv města Jihlava). Manuskript (inv. číslo 692) čítající 185 pergamenových folií ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Jan Lucemburský na náhrobku mohučského arcibiskupa Petra z Aspel

Na severovýchodním pilíři střední lodi katedrály sv. Martina v Mohuči se od 16. století nachází víko náhrobku mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu, který byl původně nejpravděpodobněji umístěn v kapli Všech svatých, v první východní kapli jižní strany chrámu. Na náhrobku z ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Karel IV. v iluminovaném exempláři staročeského překladu Vita Caroli

Ve vídeňské Rakouské národní knihovně se nachází hned několik exemplářů díla Vita Caroli, vlastního životopisu římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského. Mezi nejzajímavější z nich patří manuskript signatury cod. s. n. 2618, který obsahuje staročeský překlad Karlova životopisu. Pro ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. s kurfiřty na titulním listu díla Historia plantarum

Římsko-německý a český král Václav IV. z rodu Lucemburků byl proslulým bibliofilem, jehož knihovna byla na přelomu 14. a 15. století jednou z největších ve střední Evropě. Bohužel se nám do současnosti dochovalo jen několik málo rukopisů, o nichž s jistotou ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. a Zikmund Lucemburský na kolorovaných perokresbách v papežském a císařském svitku

V berlínské Státní knihovně se nachází velice zajímavá rukopisná památka. Jedná se o dlouhý pergamenový svitek s vyobrazeními dvou set čtrnácti papežů a sto dvanácti císařů (Hdschr. 143). Výjimečné dílo vzniklo mezi roky 1431 a 1433, nejpravděpodobněji ve Frankfurtu, o čemž ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský na perokresbách ze života Richarda Beauchampa, hraběte z Warwicku

V londýnské Britské knihovně se nacházejí zajímavé pergamenové listy z obrazového svazku (Ms. Cotton Julius E. IV, Article 6), které zachycují celý život Richarda Beauchampa, hraběte z Warwicku (1381-1439). Jedná se o jedinečné dílo, které je nejen pramenem o životě hlavního ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. s Žofií Bavorskou v okrajové výzdobě královy Bible

Šestnáctého srpna 2014 uplyne 595 let od smrti českého a římského krále Václava IV., představitele třetí generace u nás vládnoucích Lucemburků. Jeho smrt je líčena většinou takto: na svém oblíbeném sídle, Novém hradě u Kunratic se dozvěděl o první pražské defenestraci, ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Ludvík Jagellonský na portrétu Hanse Krella z roku 1526

V posledních letech se čím dál tím více badatelů, historiků i historiků umění, věnuje období vlády panovníků z dynastie Jagellonců. Důkazem je kupř. velkolepý mezinárodní projekt „Europa Jagellonica“, opomenout nesmíme ani oba svazky „Královského díla“ profesora Jiřího Kuthana (Královské dílo za ...


Čtěte více

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. v autorském exempláři Bellifortis Konráda Kyesera

Bellifortis Konráda Kyesera z Eichstättu (1366- asi1405) je příručkou válečnického umění a zároveň nejstarším známým „Kriegsbuchem“ na našem území. Nedávno se ale objevil názor, že se jedná spíše o sbírku dobových kuriozit. Text je napsán v latinských hexametrech, bohužel Kyeserův jazyk ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru