na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: AKVAMANILE S NÁMĚTEM ARISTOTELA A PHYLLIS

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto ...


Čtěte více

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: PŘÍŠERA S VĚJÍŘOVITÝMA UŠIMA

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto ...


Čtěte více

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: DIVÝ MUŽ ZÁPASÍCÍ S ČESKÝM HERALDICKÝM LVEM

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto ...


Čtěte více

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: RYTÍŘ BOJUJÍCÍ SE ŠNEKEM

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto ...


Čtěte více

ABAKUK, též HABAKUK

Patří k tzv. malým prorokům (viz PROROCI), autor starozákonního proroctví, jeho činnost spadá do doby po smrti Jóšijášově (609 př. Kr.). Proroctví obsahuje nářek prorokův, Boží odpověď na něj, zlořečení nepřátelům - Kaldejcům, prorokovu modlitbu a svědectví o pomoci všemohoucího Boha, ...


Čtěte více

ÁRON

Patří mezi starozákonní proroky a patriarchy. Bratr Mojžíšův, první velekněz Židů (Ex 28). Zobrazován je ve vznešeném rouchu, na prsou s tzv. efodem – zlatou destičku s 12 drahými kameny ve třech řadách, na nichž jsou napsána jména 12 kmenů izraelských, ...


Čtěte více

Posvátný nebyl jen bílý slon

Bílý slon je odpradávna v Asii považován za dobré a příznivé znamení. Chlubili se jím vládci na královských dvorech v Indii, Barmě, Thajsku, Laosu a v Kambodži, byl pro majitele symbolem prosperity i spravedlnosti. Ale úctu ke zvířatům bílé barvy najdeme ...


Čtěte více

Paříž: Meč ve středověku nesloužil jen k mlácení hlava nehlava

Meč byl po mnoho staletí hlavní a nejpraktičtější zbraní. Jeho prapočátky lze vystopovat až do doby bronzové, která začala před pěti tisíci lety. Dalo se s ním bodat i sekat. A když ho ve středověku rytíři zabořili do země, čepel a ...


Čtěte více

Bayeux : Tapisérie z Bayeux - historie a ikonografie díla

Historické události odehrávající se kolem normanské invaze do Anglie se staly hlavními náměty rozsáhlého obrazového cyklu na tzv. Tapisérii z Bayeux. Název tapisérie je odvozen od jména severofrancouzského města, kde je uložena, dnes v Musée de la Tapisserie de Bayeux (Centre ...


Čtěte více

Nahota viděná zezadu láká malíře už po staletí

V polovině 17. století namaloval Diego Velázquez ležící nahou dívku, kterou divák vidí celou pouze zezadu, jen její tvář se mihne v zrcadle, které přidržuje okřídlený Amorek. Je až s podivem, že tak nádherné dílo oslavující ladné ženské křivky vzniklo právě ...


Čtěte více

Záhada otisku ukřižovaného muže v Turíně: středověká kopie nebo antický originál?

Turínské plátno s otiskem těla mrtvého Krista patří mezi největší záhady v historii lidstva. V říjnu 1988 vydala skupina expertů v Londýně prohlášení, že jde o falzifikát, vytvořený v letech 1260-1390. Jejich zjištění vyplynulo z radiokarbonového datování vzorku odebraného z tkaniny. \"Koupil ...


Čtěte více

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: HRAD LÁSKY – PSI PROTI ZAJÍCŮM

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru